RDW

Conferința de difuzare FORCOPAR 2 – Formare profesională la distanță în arheologie industrială

forcopar2

În zilele de 17 – 19 octombie 2013 are loc la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti conferinţa de difuzare a proiectului FORCOPAR 2 – formare profesională la distanţă în arheologie industrială – conservare/conversie, de la fezabilitate la operaţionalitate, un proiect european Leonardo da Vinci dedicat formării de competenţe în protejarea patrimoniului industrial.

Arheologia industrială este parte integrantă a dezvoltării durabile incluzând prezervarea clădirilor istorice şi economia de resurse pentru realizarea noilor construcţii. Specialişti cu roluri diferite (Instituţii publice, arhitecţi, urbanişti, restauratori, proprietari) intervin de obicei asupra vechilor industrii fără a exista o colaborare între ei. Apare astfel necesitatea unei noi competenţe solicitate de către colectivităţile locale/naţionale, de către patroni. Nu este semnalată, la nivel naţional sau european, nici o formare continuă în această direcţie. Pe durata unui proiect anterior, parteneri din 4 ţări au lucrat pentru a crea o formare inovatoare continuă la distanţă în arheologie industrială şi au demonstrat fezabilitatea acesteia, construind o platformă educativă ce poate fi transferată.

Realizat în anii 2012-2013, în cadrul programului european Leonardo da Vinci – Transfer de inovaţie (LLP Leonardo da Vinci „Transfert de l’Innovation”, 2011-1-RO1-LEO05-15311 Contrat no. LLP-LdV-Tol-2011-RO-003) proiectul şi-a propus să pună la dispoziţia profesioniştilor această platformă de formare continuă la distanţă (on-line) adaptată constrângerilor de timp, acces la resurse sau deplasări. Utilizându-se o platformă educativă, materiale pedagogice şi o metodologie adaptate, se realizează o formare specializată ce asigură dobândirea de noi competenţe pentru persoane având formaţii iniţiale diverse. Este prevăzută recunoaşterea oficială a experienţei dobândite şi, în acest sens, unele elemente vor putea intra în formaţiile iniţiale cu o validare la nivelul universităţiilor (Credite transferabile, Master, Doctorat). Specializarea în acest domeniu a profesioniştilor de formaţie largă le va facilita accesul la problematica domeniului sau le va permite recalificarea în această nouă direcţie profesională.

Proiectul FORCOPAR 2, contractat de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi coordonat de Eurocultures – Observatoire du développement socioculturel de la ville (Bruxelles) reuneşte parteneri de origine geografică şi profesională diversă: Universitatea „Politehnica” din Timişoara (RO) www.upt.ro, Institutul Naţional al Patrimoniului (RO) inp.org.ro, Municipul Târgu Mureş (RO) www.tirgumures.ro, Uniunea Arhitecţilor din România (RO) www.uniuneaarhitectilor.ro, Université de Haute Alsace – Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, Les Arts et les Techniques – CRESAT (FR) www.uha.fr, Université de Technologie Belfort Montbéliard – Laboratoire de Recherche et Etudes sur les Industries Technologiques et Scientifiques RECITS (FR) recits.utbm.fr, IRCOS – Institut Régional de Culture et Services (FR) www.ircos-cezam.fr, CILAC – Comité d’Information et de Liaison pour l’Archéologie l’étude et la mise en valeur du Patrimoine Industriel (FR) www.cilac.com, Conseil Consultatif du patrimoine mulhusien (FR) www.ccpm.asso.fr, Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin (FR) www.cc-stamarin.fr, AUDIS Associazone per le Aree Urbane Dismesse (IT) www.audis.it.

Primul an al derulării proiectului a fost consacrat măsurilor pregătitoare pentru transferul platformei educative prin:
– însuşirea demersului şi a conţinutului său;
– finalizarea modulelor de formare pentru transferabilitatea lor – ghidul pentru cursanţi şi tutori, cele 6 module organizate în unităţi însoţite de texte ajutătoare, glosar, fotografii, bibliografie, activităţi;
– elaborarea materialelor pedagogice – situri „repertoriu/bancă de date”, bibliotecă, cataloage de fotografii.

Cel de-al doilea an a fost dedicat realizării transferului şi pregătirii în vederea utilizării în formarea continuă la distanţă prin:
– constituirea echipelor de tutori/formatori şi a grupurilor de lucru;
– luarea deciziilor privind validarea: recunoaşterea achiziţiilor formale şi informale; crearea Centrului de Excelenţă la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”;
– difuzarea proiectului către organismele de formare, la utilizatorii potenţiali, la patronii avînd nevoie de acest nou profesionalism.

Această nouă formare continuă specializată, recunoscută şi validată, va permite profesioniştilor din diverse zone să răspundă oportunităţilor din acest nou domeniu care duce lipsă de competenţe specializate. Se apreciază că existenţa viitoare a Centrului de excelenţă din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbansim „Ion Mincu” din Bucureşti va spori interesul general pentru patrimoniul industrial românesc şi va impulsiona formarea unor persoane cu competenţele necesare protejării şi valorificării acestei componente importante a patrimoniului nostru cultural. Totodată, difuzarea în reţelele europene va antrena cu siguranţă adeziunea altor organisme specializate, mobilitatea celor formaţi, conform necesităţilor ce există deja în ţările UE.

– Invitație
– Program (fr.)
– Formular de înscriere

 

Mai multe informații pe www.forcopar2.net.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog