ICOMOS România se pronunță împotriva formulei propuse de MDRAP privind descentralizarea direcțiilor de cultură

18.11.2013

icomos Comitetul Național Român ICOMOS a adresat astăzi, 14 noiembrie, o scrisoare deschisă Ministrului Culturii prin care își manifestă opoziția față de modul în care este propusă descentralizarea din domeniul patrimoniului cultural prin proiectului Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor măsuri de reformă privind administratia publică. Proiectul a fost realizar de Ministerul Dezvoltării și se află pe masa executivului în vederea asumării răspunderii. Scrisoarea deschisă arată că proiectul legislativ este o noutate la nivel european cu efecte nocive asupra protejării patrimoniului. "Din cele pe care le cunoaștem, nu există în Europa nici un stat în care avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice precum și responsabilitatea pentru deplasarea bunurilor culturale să fie atributul administrației publice locale. În Franța descentralizarea s-a concretizat prin deconcentrarea la Prefecturile de regiune, în chiar Anglia cea liberală English Heritage, pendinte de Departamentul pentru Tineret, Cultura și Sport din Guvernului Majestății Sale, stabilește avizul pentru intervenții. Italia, pe care o admirăm pentru grija sa pentru patrimoniul arhitectural și vestigiile arheologice, realizează avizarea intervențiilor la monumente istorice prin Supraintendențe regionale ce țin de Ministerul bunurilor și activităților culturale. Țările nordice, ori cele din centrul Europei, Bulgaria, Grecia, țările din fosta Iugoslavie, Polonia cea mult lăudată pentru regionalizare, nici una dintre aceste țări nu are un sistem în care autoritatea centrală de protecție a patrimoniului să nu dispună de capacitate deplină de avizare." Textul citat face referire la faptul că, în urma aplicării proiectului, Ministerul Culturii va mai aviza doar monumente istorice aflate în proprietatea statului, avizarea intervențiilor referitoare la celelalte monumente revenind direcțiilor de cultură transferate în subordinea Consiliilor Județene. ICOMOS România face referire în scrisoare la corpul restrîns de specialiști din organismele actuale de avizare și control și arată că noua lege va conduce la diminuarea semnificativă a acestuia. "În condițiile în care responsabililor direcțiilor de cultură ce se vor afla în subordinea Consiliilor județene nu li se prevede nici obligativitatea unui profil profesional din domeniul patrimoniului și nici un mecanism de protecție în fața presiunilor politice locale, puținii specialiști și funcționari determinați să apere patrimoniul cultural vor pleca din structurile direcțiilor județene în maximum jumătate de an, fiind înlocuiți de cei mai „maleabili" sau neprofesioniști." Din perspectiva Comitetului Român ICOMOS principalele trei probleme generate de proiectul legislativ vor fi: "un conflict de interese la nivel local în cadrul procesului de avizare și autorizare, avînd ca victimă patrimoniul construit; un risc real de neglijare a protejării patrimoniului cultural fie al minorităților culturale, fie al comunităților românești în regiunile în care acele comunități s-ar afla în minoritate; un pericol real pentru soarta patrimoniului cultural mobil, al cărui transfer peste graniță se va rezolva pe plan local fără o implicare a Ministerului Culturii, ce va deveni, atît pentru patrimoniul mobil cît și pentru cel imobil (arhitectural sau arheologic) doar un „acar Păun” și un simplu spectator la procese pe care nici nu le va controla și nici nu le va mai putea influența." În încheierea scrisorii descise, IOCOMOS România își oferă disponibilitatea de a participa la dezbateri și invocă necesitatea unui studiu de impact al posibilelor variante de descentralizare. "Credem însă că o discuție rațională, fără pripeală, cu beneficiul expertizei și al experienței specialiștilor, poate să arate și unde pot autoritățile administrației publice locale să aibă un rol crescut în identificarea, ocrotirea și punerea în valoare a bogățiilor culturale de pe teritoriul pe care îl administrează. Din acest punct de vedere, prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 195 / 2006 sînt cu mult mai înțelepte: înainte de a stabili cum se face descentralizarea, urmînd prevederile acestei legi, era de parcurs etapa unui studiu de impact, cea a unei evaluări a capacităților administrațiilor locale și cea a testării printr-un proiect pilot." ICOMOS România atrage atenția asupra faptului că propunerea legislativă nu respectă angajamente luate de România prin semnarea unor documente internaționale precum: Convenția de la Haga - 1954, Convenția de la Paris - 1970, Convenția Patrimoniului Mondial - 1972, Convenția Consiliului Europei de la Granada - 1985, Convenția Consiliului Europei de la La Valetta - 1992. Comitetului Național Român ICOMOS este o organizație națională constituită exclusiv din specialiști în domeniul patrimoniului construit, parte a ICOMOS - organizație internațională de expertiză a UNESCO prevăzută în textul Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO. Scrisoarea deschisă poate fi citită aici.