RDW

ICOMOS România se pronunță împotriva formulei propuse de MDRAP privind descentralizarea direcțiilor de cultură

icomos

Comitetul Național Român ICOMOS a adresat astăzi, 14 noiembrie, o scrisoare deschisă Ministrului Culturii prin care își manifestă opoziția față de modul în care este propusă descentralizarea din domeniul patrimoniului cultural prin proiectului Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor măsuri de reformă privind administratia publică. Proiectul a fost realizar de Ministerul Dezvoltării și se află pe masa executivului în vederea asumării răspunderii.

Scrisoarea deschisă arată că proiectul legislativ este o noutate la nivel european cu efecte nocive asupra protejării patrimoniului. „Din cele pe care le cunoaştem, nu există în Europa nici un stat în care avizarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice precum şi responsabilitatea pentru deplasarea bunurilor culturale să fie atributul administraţiei publice locale. În Franţa descentralizarea s-a concretizat prin deconcentrarea la Prefecturile de regiune, în chiar Anglia cea liberală English Heritage, pendinte de Departamentul pentru Tineret, Cultura și Sport din Guvernului Majestăţii Sale, stabileşte avizul pentru intervenţii. Italia, pe care o admirăm pentru grija sa pentru patrimoniul arhitectural şi vestigiile arheologice, realizează avizarea intervenţiilor la monumente istorice prin Supraintendenţe regionale ce ţin de Ministerul bunurilor şi activităţilor culturale. Ţările nordice, ori cele din centrul Europei, Bulgaria, Grecia, ţările din fosta Iugoslavie, Polonia cea mult lăudată pentru regionalizare, nici una dintre aceste ţări nu are un sistem în care autoritatea centrală de protecţie a patrimoniului să nu dispună de capacitate deplină de avizare.” Textul citat face referire la faptul că, în urma aplicării proiectului, Ministerul Culturii va mai aviza doar monumente istorice aflate în proprietatea statului, avizarea intervențiilor referitoare la celelalte monumente revenind direcțiilor de cultură transferate în subordinea Consiliilor Județene.

ICOMOS România face referire în scrisoare la corpul restrîns de specialiști din organismele actuale de avizare și control și arată că noua lege va conduce la diminuarea semnificativă a acestuia. „În condiţiile în care responsabililor direcţiilor de cultură ce se vor afla în subordinea Consiliilor judeţene nu li se prevede nici obligativitatea unui profil profesional din domeniul patrimoniului şi nici un mecanism de protecţie în faţa presiunilor politice locale, puținii specialiști și funcționari determinați să apere patrimoniul cultural vor pleca din structurile direcțiilor județene în maximum jumătate de an, fiind înlocuiți de cei mai „maleabili” sau neprofesionişti.”

Din perspectiva Comitetului Român ICOMOS principalele trei probleme generate de proiectul legislativ vor fi: „un conflict de interese la nivel local în cadrul procesului de avizare şi autorizare, avînd ca victimă patrimoniul construit; un risc real de neglijare a protejării patrimoniului cultural fie al minorităţilor culturale, fie al comunităţilor româneşti în regiunile în care acele comunităţi s-ar afla în minoritate; un pericol real pentru soarta patrimoniului cultural mobil, al cărui transfer peste graniţă se va rezolva pe plan local fără o implicare a Ministerului Culturii, ce va deveni, atît pentru patrimoniul mobil cît şi pentru cel imobil (arhitectural sau arheologic) doar un „acar Păun” şi un simplu spectator la procese pe care nici nu le va controla şi nici nu le va mai putea influenţa.”

În încheierea scrisorii descise, IOCOMOS România își oferă disponibilitatea de a participa la dezbateri și invocă necesitatea unui studiu de impact al posibilelor variante de descentralizare. „Credem însă că o discuţie raţională, fără pripeală, cu beneficiul expertizei şi al experienţei specialiştilor, poate să arate şi unde pot autorităţile administraţiei publice locale să aibă un rol crescut în identificarea, ocrotirea şi punerea în valoare a bogăţiilor culturale de pe teritoriul pe care îl administrează. Din acest punct de vedere, prevederile Legii cadru a descentralizării nr. 195 / 2006 sînt cu mult mai înţelepte: înainte de a stabili cum se face descentralizarea, urmînd prevederile acestei legi, era de parcurs etapa unui studiu de impact, cea a unei evaluări a capacităţilor administraţiilor locale şi cea a testării printr-un proiect pilot.”

ICOMOS România atrage atenția asupra faptului că propunerea legislativă nu respectă angajamente luate de România prin semnarea unor documente internaționale precum: Convenţia de la Haga – 1954, Convenţia de la Paris – 1970, Convenţia Patrimoniului Mondial – 1972, Convenţia Consiliului Europei de la Granada – 1985, Convenţia Consiliului Europei de la La Valetta – 1992.

Comitetului Național Român ICOMOS este o organizație națională constituită exclusiv din specialiști în domeniul patrimoniului construit, parte a ICOMOS – organizaţie internațională de expertiză a UNESCO prevăzută în textul Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO.

Scrisoarea deschisă poate fi citită aici.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog