RDW

Amenajarea şi consolidarea sediului Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR din Str. Sf. Constantin nr. 32 – PROIECT TEHNIC

ANUNT-CONCURS

Întrucât sediul Filialei Teritoriale Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din România din str. Academiei 18-20 nu mai poate asigura o funcţionare optimă pentru arhitecţii Filialei (circa 3500 de membri în decembrie 2013) şi nici pentru relaţia sa cu publicul, Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei a decis în reuniunea din 16 aprilie 2013 achiziţionarea unui imobil aflat în Str. Sf. Constantin nr. 32, sectorul 1, Bucureşti, care prin lucrări de consolidare şi reamenajare să asigure atât spaţii adecvate serviciilor Filialei, cât şi reprezentativitate organizaţiei în raport cu instituţiile statului şi cu publicul capitalei.

Având în vedere că OAR – Filiala Bucureşti „este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget propriu, autonomă, având rolul de a reprezenta, promova şi proteja la nivelul Municipiului Bucureşti interesele profesiei de arhitect ”, noul sediu trebuie să asigure spaţii pentru activităţile curente, de natură administrativă ale organizaţiei, dar şi pentru desfăşurarea de activităţi profesionale şi culturale cum ar fi: expoziţii-concurs de arhitectură, cursuri de pregătire profesională continuă, studii pe teme de specialitate, simpozioane, dezbateri şi prezentări pe teme culturale sau profesionale ş.a. (vezi art. 3 din Regulamentul Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR).

Scopul concursului este selectarea unui proiect care să propună o soluţie cât mai adecvată de amenajare a imobilului din str. Sf. Constantin nr. 32, conferind sediului Filialei  o imagine reprezentativă în cadrul urban în care se situează. Corelat cu propunerea de refuncţionalizare a imobilului se solicită ca o cerinţă esenţială şi soluţia tehnică de consolidare a clădirii existente. Ea va constitui o piesă foarte importantă a concursului, soluţia de consolidare propusă de concurenţi oferind libertatea de exprimare a unei concepţii contemporane de amenajare a spaţiilor Filialei.

Concursul de soluţii este iniţiat şi organizat de către Filiala Teritorială Bucureşti a OAR în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România, ca o competiţie deschisă, accesibilă arhitecţilor membri ai OAR, într-o singură fază şi în limba română.

Premiile şi menţiunile acordate sunt:

– premiul I                 4000 Euro

– premiul II                2500 Euro

– premiul III              1500 Euro

– două menţiuni         500 Euro fiecare. 

Juriul concursului

Membri titulari:

1. arh. Johannes Bertleff, vicepreşedinte OAR

2. prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu, rectorul UAUIM

3. ing. Dorin Lazăr

4. conf. dr. arh. Dan Marin, FTB-OAR

5. prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc, preşedinte FTB-OAR

6. arh. Şerban Sturdza, vicepreşedinte OAR

7. arh. Liviu Zăgan

Membri supleanţi:

1. conf. dr. arh. Marius Marcu-Lapadat, decanul Facultăţii de Arhitectură de Interior, UAUIM;

2. ing. Ioan Sora

 

CALENDARUL CONCURSULUI  
– lansarea concursului 07.01.2014
– vizită organizată la amplasamentul de concurs, între orele 10-14 17.01.2014, ora 1000
– date acces liber (vizită neorganizată) în amplasament, între orele 10-14 24; 25.01.2014
– data limită a primirii întrebărilor concurenţilor (o rundă) 18.02.2014
– data limită de comunicare şi publicare a răspunsurilor la întrebări (o rundă) 24.02.2014
– data limită de înscriere în concurs 14.03.2014
– data şi ora limită pentru primirea proiectelor la secretariatul concursului sau predarea la curier/poştă (data curierului/poştei) 20.03.2014, ora 1600
– data şi ora deschiderii coletelor (comisia tehnică) 25.03.2014
– jurizarea proiectelor 28-30.03.2014
– anunţarea rezultatelor jurizării 31.03.2014
– termen depunere contestaţii 03.04.2014
– termen soluţionare contestaţii 07.04.2014
– expoziţia publică, festivitatea de premiere*, închiderea expoziţiei 01.0420.04.2014

* Festivitatea de premiere se va programa după soluţionarea contestaţiilor.

Data şi ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

 

Toate informaţiile necesare concurenţilor, aplicaţiile de înscriere, şi descărcarea documentaţiei de concurs sunt accesibile în pagina oficială a concursului, în limba română, cu adresa Internet http://oar.squarespace.com/concurs-sediu-bucuresti/ site OAR (Secţiunea Concursuri).

Adresarea eventualelor întrebări se va face numai prin intermediul secretariatului concursului la adresa de E-mail concursuri@oar.org.ro

Filiala Teritorială Bucureşti

a

Ordinului Arhitecţilor din România

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog