RDW

FORCOPAR

Centrul pentru formarea la distanţă, documentare şi informare în arheologia industrială

La începutul lui 2014, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”-UAUIM  alături de Universitatea Politehnica din Timişoara-UPT, Institutul Naţional al Patrimoniului-INP şi Uniunea Arhitecţilor din România-UAR va lansa FORCOPAR – Centrul pentru formarea la distanţă, documentare şi informare în arheologia industrială1, o structură de învăţământ în cadrul direcţiei de învăţare pe parcursul vieţii a UAUIM, aflată sub coordonarea directă a Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului.

Centrul urmărește lărgirea numărului de persoane provenind din domenii diferite (academic, administraţie, producţie, societatea civilă) capabile să întervină, la niveluri diferite de competenţă, pentru salvarea şi protejarea patrimoniului industrial. Va oferi atât o formare iniţială, indiferent de nivelul de calificare şi domeniul din care provine cursantul, cât şi cursuri de formare aprofundată. Centrul îşi propune să dezvolte, în timp, activităţi de cercetare, consultanţă, expertiză, organizarea de colocvii şi reuniuni etc.

Activitatea didactică a centrului este structurată în şase module.

1. Introducerea în arheologia industrială (autor: Dan Bernfeld – Eurocultures) ce vizează câştigarea cunoştinţelor generale în domeniu. 2. Tehnologii, arhitectură, urbanism, peisaj (autor: Pierre Fluck – Université de Mulhouse Colmar Alsace) prezintă o perspectivă tipologică asupra evoluţiei arhitecturii industriale. 3. Memoria universului muncii (autor: Ernesta Serena  – Institut Régional de Culture Ouvrière et de Services  – IRCOS) își propune să facă recognoscibile elementele care depun mărturie despre lumea muncii. 4. Evaluarea şi inventarierea siturilor (autori: Nicolae Lascu – UAUIM, Anca Filip şi Dana Mihai – INP, Liliana Roșiu şi Smaranda Bica – UPT) instruieşte cursanţii în cercetarea şi elaborarea inventarelor siturilor industriale. Competenţele specifice vizate de modulul 5 – Salvgardare, programarea reconversiei (autor: Nicolae Lascu – UAUIM) se referă la analiza şi reconversia siturilor industriale în relaţie cu planificarea urbană/ teritorială, programarea activităţilor şi construirea de planuri financiare. 6. Proiectul de arhitectură şi urbanism de reconversie (autor: Francesco Mancuso – Associazione Aree Urbane Dismesse – AUDIS) oferă abilitățile de a stăpâni problemele-cheie ale practicii profesionale în recuperarea siturilor industriale.

 

NOTĂ: 1 Centrul este rezultatul proiectului Formation professionnelle à distance en archeologie industrielle (Conservation/reconversion), de la faisabilité a l’operationnalité – FORCOPAR 2, desfăşurat în cadrul programului european Leonardo da Vinci „Transfer de inovaţie”, în intervalul ianuarie 2012-decembrie 2013, având 13 parteneri din România, Belgia, Franţa şi Italia.

 

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog