RDW

Biserica de lemn din Urși reașezată în comunitate

1 Biserica de lemn din Urși - vedere generală din 2009

1 Biserica de lemn din Urși – vedere generală din 2009

Proiectul  60 de biserici de lemn

Inițiat de Ordinul Arhitecților din România și Fundația Pro Patrimonio în 2009, aflat în derulare și în prezent, proiectul este gândit ca o operațiune de salvare a unui patrimoniu valoros pe cale de dispariție. Aceste obiecte mici de arhitectură sunt adevărate lecții de meșteșug autentic, ecologic și durabil, repere identitare pentru comunități și peisaj. Proiectul se desfășoară în sistem „SMURD”, de intervenție punctuală urgentă și cu caracter strict de conservare și protejare imediată. Acțiunile au loc cu foarte multă muncă voluntară din partea tinerilor, cu fonduri din donații particulare și cu implicarea comunității. Toate aceste operații de salvare au și o componentă socială, care urmărește reintegrarea obiectului de patrimoniu în viața comunei, prin redeschiderea, utilizarea și întreținerea constantă a clădirii.

Activități

Biserica de lemn „Buna Vestire” și „Arhanghelul Mihail” din Urși este un caz particular, unde în 2010 s-a început un proces complet de restaurare, datorită stării extrem de grave în care se afla edificiul. Scopul principal este acela de a proteja clădirea, monument istoric care datează din 1757 și se remarcă prin tehnica de execuție deosebită și picturi în frescă atât la interior, cât și la exterior. Obiectivele sunt pe termen lung – și anume, de a reașeza și reintegra clădirea de patrimoniu în mijlocul comunității – pentru ca biserica să fie folosită, întreținută și să devină un reper și un model de tehnică și de arhitectură de calitate în comunitate – și de a educa comunitatea cu privire la valoarea patrimoniului și peisajului cultural și la modul de întreținere a acestuia.

Lucrările efectuate în vara anului acesta în cadrul șantierului de la Urși vin ca o continuare a măsurilor întreprinse în 2010, când bolta bisericii a fost demontată și transportată în București, unde au fost  efectuate lucrări de asigurare și consolidare la nivelul frescei în cadrul Universității de Artă București. Tot în anul 2010 acoperișul a fost demontat și înlocuit cu o structură de protecție care să apere biserica de intemperii. Dacă până în acest moment lucrările efectuate au fost de urgență doar pentru a preveni alte posibile degradări ale bisericii, anul acesta însă au început lucrările propriu-zise de restaurare, care să permită bisericii să-și recapete integritatea fizică.

Scopul șantierului a fost construirea unor fundații noi, care să asigure pe mai departe stabilitate bisericii și să corecteze deformațiile suferite în timp de către aceasta, din cauza degradărilor elementelor de lemn, și în special a tălpilor. Pentru a se putea construi noile fundații, s-a decis ridicarea bisericii de la sol  până la o înălțime de 90 de centimetri, apoi noile fundații au fost săpate și construite respectând metoda și materialele tradiționale. A urmat înlocuirea pieselor mult prea deteriorate de către acțiunea apei și atacurilor biologice, tălpile bisericii și o parte  din cosoroabe nemaiputând fi salvate. Biserica a fost apoi reașezată pe noile fundații, urmând ca, în anii ce vor urma, să se construiască un nou acoperiș odată ce bolta va fi restaurată și montată înapoi.

Expoziția

Expoziția este concepută ca parte a Muzeului Bisericii de lemn din Urși, care va fi amenajat în sat, are rolul de a ilustra și a informa asupra lucrărilor întreprinse în acest an, de a dezbate și a explica o serie de acțiuni și metode abordate în restaurare arhitecturală, dar și picturală, de a face public un proiect ce are nevoie de oameni pentru a supraviețui, atât de cei ce pot contribui pentru a-i asigura continuitatea, cât și de comunitatea locală care îi conferă Bisericii din Urși scop și, prin urmare, îi insuflă viață.

Expoziția a fost împărțită în două zone, una destinată lucrărilor de arhitectură, ilustrată printr-o succesiune de fotografii ce îi urmăresc evoluția și a șantierului din vara acestui an. A doua zonă este destinată lucrărilor de restaurare pictură, unde au fost expuse o parte din scândurile restaurate în colaborare cu Universitatea de Artă București. În această încăpere se desfășoară, în paralel cu expoziția, în fiecare marți și vineri, un atelier de lucru în cadrul căruia se pot urmări intervențiile de conservare a scândurilor provenite din bolta bisericii.

Pentru a se putea înțelege și completa tot ceea ce s-a realizat în acest an, în zilele de 12, 21 și 26 noiembrie, de la ora 18:00, au fost organizate o serie de conferințe și dezbateri care au încercat să atingă toate subiectele și problemele ivite odată cu acest șantier; s-a discutat despre relația bisericii cu comunitatea locală, despre clădirile de patrimoniu în mediul rural, despre latura arheologică a șantierului, restaurarea și conservare picturală, restaurarea lemnului, evoluția șantierului, importanța voluntariatului și cum a fost perceput de voluntari proiectul și despre ce se poate face mai departe pentru a asigura continuitatea proiectului.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog