RDW

TYIN TEGNESTUE ARCHITECTS – Centrul de formare Cassia Coop

Photo: Pasi Aalto / pasiaalto.com

Photo: Pasi Aalto / pasiaalto.com

TYIN TEGNESTUE ARCHITECTS

Cassia Coop Training Centre

Amplasament:Sungai Penuh, Kerinchi, Sumatra, Indonezia

Client:

Cassia Co-op

Proiect:

Centru de formare în domeniul producției de scorțișoară 

Cost: 30.000 Euro

Durata:

august-noiembrie 2011

Construit de:

TYIN tegnestue

împreună cu lucrători locali 

Sponsorizat de:

LINK Arkitektur

Arhitecți:

Gjermund Wibe

Morten Staubo

Therese Jonassen

Kasama Yamtree

Andreas Gjertsen

Yashar Hanstad

Studenți:

Rozita Rahman

Bronwyn Long

Sarah Louati

Zofia Pietrowska

Zifeng Wei

TYIN tegnestue Architects este un birou de arhitectură înființat în 2008. Biroul a dus la îndeplinire o serie de proiecte în zone sărace și subdezvoltate din Thailanda, Burma, Haiti și Uganda.Pentru a găsi soluții la problemele reale și extrem de importante care apar este necesară o arhitectură în care totul să servească unui scop, o arhitectură care să respecte ceea ce este necesar. Prin implicarea activă a populației locale în proiectarea și construcția proiectelor lor, TYIN se dovedește capabil să alcătuiască un cadru pentru schimburi reciproce de cunoștințe și aptitudini. Toate materialele utilizate în cadrul proiectelor TYIN sunt colectate din zone aflate în apropierea siturilor sau sunt achiziționate de la producătorii locali.

TYIN este condus, în prezent, de arhitecții Andreas G. Gjertsen și Yashar Hanstad și își are sediul în orașul norvegian Trondheim. TYIN a câștigat mai multe premii internaționale, proiectele lor fiind publicate și expuse în întreaga lume.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul firmei, www.tyintegnestue.no

Lucrările la Centrul de formare Cassia Coop au început în toamna anului 2010. Totul a început cu vizita efectuată de omul de afaceri francez Patrick Barthelemy. Acesta a venit tocmai din Sumatra până la biroul nostru din Trondheim și a luat loc în fața noastră, spunându-ne o poveste fascinantă și arătându-ne valiza plină cu scorțișoară. Așa am aflat, de exemplu, că o anumită zonă din Sumatra produce 85% din scorțișoara consumată în întreaga lume. Am mai aflat însă și alte lucruri, mai puțin plăcute, despre lucrătorii care muncesc pe salarii foarte mici, foarte multe ore pe zi, fără a se bucura de drepturi, în fabrici nesigure și insalubre. Întreaga poveste ne-a impresionat puternic. După un an întreg de planificare, am ajuns în pădurile de scorțișoară din Sumatra, pregătiți să proiectăm și să construim un centru de pregătire durabil în domeniul producției de scorțișoară, destinat agricultorilor și muncitorilor locali.Centrul de formare Cassia Coop a devenit un centru unic, ce are ambiția de a fi mai bun decât cele ale concurenței, nu numai prin calitatea construcției, ci și prin principiile etice pe care le promovează. Centrul își propune să instituie un nou standard în ceea ce privește gestionarea unei întreprinderi funcționale; agricultorii și lucrătorii locali vor primi o remunerație adecvată, vor beneficia de un program de asistență medicală decent și vor avea acces la școli și educație. În plus, fabricile din Cassia Coop vor fi curate și sigure.

Ideea care a stat la baza proiectului este conceptul clasic al construcției ușoare din lemn ridicată pe o bază din cărămidă și beton. Structura din lemn îți lasă impresia că te-ai aventurat în mijlocul unei păduri de arbori de scorțișoară. Centrul Cassia Coop a fost ridicat în jurul unei perechi falnice de arbori durian și se bucură de o priveliște superbă asupra lacului Kerinci în partea din față, pe când partea din spate dă spre o pădure luxuriantă de arbori de scorțișoară. O provocare majoră a constat în crearea unui climat cu ventilație naturală sub un acoperiș în suprafață de 600 de metri pătrați. Cunoștințele și experiența acumulate pe parcursul proiectelor anterioare ne-au ajutat considerabil în cadrul acestui proiect, unde am utilizat tehnici precum masa termică, reducerea razelor solare și streșini maximizate.

Citiți textul integral în numărul 6/2013 al revistei Arhitectura
Location:Sungai Penuh, Kerinchi, Sumatra, Indonesia

Client:

Cassia Co-op

Project:

Training facility for cinnamon production

Cost:

30.000 Euro

Time:

August-November 2011

Built by:

YIN tegnestue 

with local workers

Sponsored by:

LINK Arkitektur

Architects:

Gjermund Wibe

Morten Staubo

Therese Jonassen

Kasama Yamtree

Andreas Gjertsen

Yashar Hanstad

Students:

Rozita Rahman

Bronwyn Long

Sarah Louati

Zofia Pietrowska

Zifeng Wei

TYIN tegnestue Architects was established in 2008. The office has completed several projects in poor and underdeveloped areas of Thailand, Burma, Haiti and Uganda.Solutions to real and fundamental challenges call for an architecture where everything serves a purpose – an architecture that follows necessity. By involving the local populace actively in both the design and building of their projects, TYIN are able to establish a framework for mutual exchange of knowledge and skills. All materials used in TYIN´s projects are collected close to the sites or purchased from local merchants.

TYIN is currently run by Masters of Architecture Andreas G. Gjertsen and Yashar Hanstad, and has its headquarters in the Norwegian city of Trondheim. TYIN has won several international awards and their projects have been published and exhibited worldwide.

For more detailed information please visit www.tyintegnestue.no.

The work on Cassia Coop Training Centre started during the autumn of 2010. It all began with a visit from a French businessman, Patrick Barthelemy. He had come all the way from Sumatra to our office in Trondheim, and sat before us with a fascinating story and a briefcase full of cinnamon. Part of the story told of how an area of Sumatra supplies 85% of the cinnamon consumed worldwide. Yet another and more sinister part of the story concerned workers without rights, underpaid and working long days in unsafe and unsanitary factories. The story made an impression on us. After a year of planning we found ourselves deep within the cinnamon forests of Sumatra, ready to design and build a sustainable cinnamon school for local farmers and workers.Cassia Coop Training Centre has become a unique centre with ambitions of being better than its competitors, not only in qualty, but first and foremost in ethics. The centre wishes to set a new standard in how to run a socially well functioning enterprise; local farmers and workers will receive proper payment, a decent healthcare program and have access to schools and education. In addition, the factories of Cassia Coop will be sanitary and safe.

The main idea behind the project is the classic concept of a light wooden construction on a base of heavy brick and concrete. The wooden construction gives a feeling of being within a cinnamon forest. Cassia Coop Training Centre is built around a pair of mighty durian trees, with a scenic view of the beautiful Kerinci-lake in the front and with its back towards lush cinnamon forest. A major challenge has been to create a naturally ventilated climate beneath a roof surface of no less than 600 square meters. Knowledge and experience gained in former projects have greatly aided us in achieving this, through the use of thermal mass, reduction of sunrays and maximized eaves.

Read the full text in the print magazine.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog