RDW

Asociaţia „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” anunţă Şcoala de Vară de la Roşia Montană – 2014 Patrimoniu pentru comunitate – documentarea şi conservarea patrimoniului arhitectural de la Roşia Montană

ara
Perioada: 1 – 14 Septembrie 2014

Locul de desfăşurare: Roşia Montană, Jud. Alba, România
Context şi conţinut:

Şcoala de Vară de la Roşia Montană a fost înfiinţată în cadrul programului de şcoli de vară al ARA, ca reacţie la situaţia critică a patrimoniului din Roşia Montană şi din împrejurimi, ameninţat de un proiect minier în carieră deschisă.

Roşia Montană este unul dintre cele mai reprezentative peisaje culturale ale Europei, modelat de mineritul tradiţional practicat aici începând cu Epoca Bronzului, cu dezvoltări succesive în perioada Romană, Evul Mediu şi Epoca Modernă. Vestigiile preistorice care atestă mineritul de suprafaţă, sistemul vast de exploatări subterane început în perioadă dacică, în sec. I a. Chr. şi extins până recent în anii ’70, elementele supraterane care le corespund, cum ar fi coastele de stâncă, micile halde de steril, drumurile, tăurile, canalele de dirijare a apei, zonele de prelucrare cu şteampuri, structurile industriale mai târzii, târgul minier amplasat între toate celelalte elemente, zonele naturale înconjurătoare, cu o mare valoare ecologică – împreună toate aceste caracteristici substanţiale atestă dezvoltarea mineritului în această zonă de-a lungul a mai mult de trei milenii, reflectând o interacţiune pozitivă, de durată, între om şi mediul său înconjurător.
Astăzi Roşia Montană este ameninţată grav de un proiect minier aurifer care ar presupune dinamitarea şi transformarea în pulbere a celei mai mari părţi a sitului cultural. În pofida reacţiei publice largi de apărare a sitului şi a comunităţii locale şi de respingere a proiectului minier, autorităţile locale şi naţionale continuă să susţină deschis această din urmă variantă, a distrugerii.

În anul 2013 Roşia Montană a fost desemnată ca unul dintre cele mai periclitate situri culturale ale Europei şi a fost înscrisă în programul de salvare „7 Most Endangered”, iniţiat de reţeaua Europa Nostra în parteneriat cu Banca Europeană de Investiţii şi cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Şcoala de Vară de la Roşia Montană este organizată anual din 2009 şi se adresează studenţilor aflaţi în ultimii ani de studii şi tinerilor profesionişti în domeniul patrimoniului cultural. Şcoala atinge o paletă largă de subiecte relevante pentru valorile şi problemele sitului, acordând o atenţie specială patrimoniului construit şi aspectelor sale istorice, tehnice, dar şi sociale şi economice specifice.
Scop şi obiective:
Scopul şcolii de vară este de a contribui la o mai bună înţelegere a valorilor particulare ale patrimoniului cultural minier şi a rolului său în dezvoltarea comunităţilor locale. În particular, şcoala este dirijată spre o mai bună cunoaştere, apreciere şi protejare a peisajului cultural minier Roşia Montană.
Principalele obiective ale şcolii sunt:
– să ofere participanţilor un cadru teoretic şi practic referitor la peisaje culturale, cu accent pe probleme legate de acţiunea comunitară, patrimoniul vernacular, valorile culturale şi naturale ale peisajelor, conservarea structurală, patrimoniu şi dezvoltare;
– să faciliteze şi să dezvolte abordări interdisciplinare în relaţie cu conservarea şi gestiunea peisajelor culturale;
– să ofere cadrul pentru acţiuni profesionale comune pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural;
– să producă lucrări de documentare şi de conservare de calitate, menite să testeze şi să valideze metode adecvate pentru protejarea sitului.
Programul şcolii de vară:
Programul este împărţit între prelegeri şi discuţii libere, acţiuni de documentare, lucrări de conservare directă la clădiri tradiţionale şi excursii de studiu. O secţiune a programului va fi rezervată pentru prezentări susţinute de participanţi, cu subiecte alese de fiecare în funcţie de formarea şi experienţa sa profesională.

Programul detaliat va fi anunţat la începutul lunii august.
Conferenţiari şi îndrumători:
Secţiunea teoretică a programului şcolii de vară va consta în prelegeri şi discuţii susţinute sau moderate de invitaţii ARA, experţi recunoscuţi şi profesionişti în curs de afirmare în domeniu. Lucrările practice vor fi coordonate de specialiştii ARA.
Taxe, transport şi cazare:
Cazare în tabără de corturi (în corturile proprii ale participanţilor).
Se asigură două mese pe zi, dimineaţa şi seara.
Participanţii trebuie să-şi organizeze şi asigure călătoria la Roşia Montană. Detalii şi informaţii despre mijloace de transport în comun şi trasee pot fi oferite de organizatori, la cerere.
Participanţi:
Se pot înscrie la şcoală studenţi în ultimii ani de studii şi tineri profesionişti în domeniul patrimoniului cultural. Numărul participanţilor este limitat la 25.
Limbile de lucru:
Limbile de lucru la şcoala de vară vor fi română şi engleză.
Înscrieri:
Vă rugăm să pregătiţi o scurtă motivare pentru participarea la şcoala de vară şi să o expediaţi la adresa de contact de mai jos împreună cu un CV profesional.
asociatie@simpara.ro

organizator>
a|r|a
Arhitectură. Restaurare. Arheologie

www.simpara.ro , www.facebook.com/asociatia.ara
Preşedinte: Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu
Vicepreședinte: Dr. Ştefan Bâlici
Secretar: Dr. Virgil Apostol

program susţinut de >
Asociaţia Alburnus Maior
Parohia Unitariană Roşia Montană

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog