Asociația „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” anunță Școala de Vară de la Roșia Montană - 2014

28.08.2014

ara
Perioada: 1 - 14 Septembrie 2014
Locul de desfășurare: Roșia Montană, Jud. Alba, România
Context și conținut:
Școala de Vară de la Roșia Montană a fost înființată în cadrul programului de școli de vară al ARA, ca reacție la situația critică a patrimoniului din Roșia Montană și din împrejurimi, amenințat de un proiect minier în carieră deschisă.
Roșia Montană este unul dintre cele mai reprezentative peisaje culturale ale Europei, modelat de mineritul tradițional practicat aici începând cu Epoca Bronzului, cu dezvoltări succesive în perioada Romană, Evul Mediu și Epoca Modernă. Vestigiile preistorice care atestă mineritul de suprafață, sistemul vast de exploatări subterane început în perioadă dacică, în sec. I a. Chr. și extins până recent în anii '70, elementele supraterane care le corespund, cum ar fi coastele de stâncă, micile halde de steril, drumurile, tăurile, canalele de dirijare a apei, zonele de prelucrare cu șteampuri, structurile industriale mai târzii, târgul minier amplasat între toate celelalte elemente, zonele naturale înconjurătoare, cu o mare valoare ecologică - împreună toate aceste caracteristici substanțiale atestă dezvoltarea mineritului în această zonă de-a lungul a mai mult de trei milenii, reflectând o interacțiune pozitivă, de durată, între om și mediul său înconjurător. Astăzi Roșia Montană este amenințată grav de un proiect minier aurifer care ar presupune dinamitarea și transformarea în pulbere a celei mai mari părți a sitului cultural. În pofida reacției publice largi de apărare a sitului și a comunității locale și de respingere a proiectului minier, autoritățile locale și naționale continuă să susțină deschis această din urmă variantă, a distrugerii.
În anul 2013 Roșia Montană a fost desemnată ca unul dintre cele mai periclitate situri culturale ale Europei și a fost înscrisă în programul de salvare „7 Most Endangered", inițiat de rețeaua Europa Nostra în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții și cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
Școala de Vară de la Roșia Montană este organizată anual din 2009 și se adresează studenților aflați în ultimii ani de studii și tinerilor profesioniști în domeniul patrimoniului cultural. Școala atinge o paletă largă de subiecte relevante pentru valorile și problemele sitului, acordând o atenție specială patrimoniului construit și aspectelor sale istorice, tehnice, dar și sociale și economice specifice.
Scop și obiective: Scopul școlii de vară este de a contribui la o mai bună înțelegere a valorilor particulare ale patrimoniului cultural minier și a rolului său în dezvoltarea comunităților locale. În particular, școala este dirijată spre o mai bună cunoaștere, apreciere și protejare a peisajului cultural minier Roșia Montană. Principalele obiective ale școlii sunt: - să ofere participanților un cadru teoretic și practic referitor la peisaje culturale, cu accent pe probleme legate de acțiunea comunitară, patrimoniul vernacular, valorile culturale și naturale ale peisajelor, conservarea structurală, patrimoniu și dezvoltare; - să faciliteze și să dezvolte abordări interdisciplinare în relație cu conservarea și gestiunea peisajelor culturale; - să ofere cadrul pentru acțiuni profesionale comune pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural; - să producă lucrări de documentare și de conservare de calitate, menite să testeze și să valideze metode adecvate pentru protejarea sitului.
Programul școlii de vară: Programul este împărțit între prelegeri și discuții libere, acțiuni de documentare, lucrări de conservare directă la clădiri tradiționale și excursii de studiu. O secțiune a programului va fi rezervată pentru prezentări susținute de participanți, cu subiecte alese de fiecare în funcție de formarea și experiența sa profesională.
Programul detaliat va fi anunțat la începutul lunii august.
Conferențiari și îndrumători: Secțiunea teoretică a programului școlii de vară va consta în prelegeri și discuții susținute sau moderate de invitații ARA, experți recunoscuți și profesioniști în curs de afirmare în domeniu. Lucrările practice vor fi coordonate de specialiștii ARA.
Taxe, transport și cazare: Cazare în tabără de corturi (în corturile proprii ale participanților). Se asigură două mese pe zi, dimineața și seara. Participanții trebuie să-și organizeze și asigure călătoria la Roșia Montană. Detalii și informații despre mijloace de transport în comun și trasee pot fi oferite de organizatori, la cerere.
Participanți: Se pot înscrie la școală studenți în ultimii ani de studii și tineri profesioniști în domeniul patrimoniului cultural. Numărul participanților este limitat la 25.
Limbile de lucru: Limbile de lucru la școala de vară vor fi română și engleză.
Înscrieri: Vă rugăm să pregătiți o scurtă motivare pentru participarea la școala de vară și să o expediați la adresa de contact de mai jos împreună cu un CV profesional. asociatie@simpara.ro
organizator> a|r|a Arhitectură. Restaurare. Arheologie www.simpara.ro , www.facebook.com/asociatia.ara
Președinte: Dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu Vicepreședinte: Dr. Ștefan Bâlici
Secretar: Dr. Virgil Apostol
program susținut de > Asociația Alburnus Maior Parohia Unitariană Roșia Montană