RDW

Atelierele regionale de formare De-a arhitectura, în septembrie în București, Timișoara, Sibiu, Cluj, Bacău și Constanța

copii-arhitectura

Luna septembrie este, de câţiva ani, debutul public al unui proces anual, plin de semnificaţie pentru viitorul oraşelor în care trăim, la al cărui succes contribuie un număr impresionant de arhitecți din întreaga țară. Impactul pe care programul De-a arhitectura în oraşul meu îl are asupra profesiei de arhitect reverberează în modul cel mai direct în societate, cu promisiunea unor efecte peste ani. Cum se întâmplă acest lucru? Anul acesta, 120 de arhitecţi s-au angajat să joace rol de educator, model şi inspiraţie pentru nu mai puţin de 2565 de elevi din clasele a III-a şi a IV-a din şcoli generale din întreaga ţară. Vreme de un an şcolar, 120 de arhitecţi ocupaţi îşi vor organiza timpul şi mai bine pentru a face loc implicării lor în pregătirea şi susţinerea unei ore de curs pe săptămână, alături de cadrele didactice. Vor colabora strâns cu învăţătoarele claselor, vor utiliza resursele didactice elaborate de Asociaţia De-a arhitectura, aprobate de Ministerul Educaţiei, vor beneficia de sprijinul instituţional al şcolilor şi al Inspectoratelor Şcolare teritoriale. Dar ei sunt cei care poartă mesajul unui mediu contruit de calitate spre copii, cei al căror entuziasm şi dedicaţie poate să mişte munţi. Aşa cum am văzut în anii trecuţi, copiii înfloresc în mici cetăţeni ai propriilor oraşe, „înarmaţi” cu instrumente esenţiale pentru acest rol, pornind de la descoperirea şi înţelegerea mediului în care trăiesc, descoperind că oraşul este făcut de oameni şi că stă tot în puterea lor să îl schimbe spre bine. Cei mici exersează la scara clasei şi a machetelor democraţia participativă aplicată la spaţiul public, însuşindu-şi elemente de cultură vizuală şi informaţii de bază din domeniul arhitecturii.

Într-un astfel de proces, esenţial este omul, cel care este sau devine îndrumătorul copiilor în această călătorie, şi dinamica dintre cei doi coechipieri, arhitect şi învăţător. Pentru fiecare dintre ei, primul pas a fost înscrierea în program, dar construirea echipelor începe în septembrie în cadrul unor ateliere dedicate, organizate de Asociaţia De-a arhitectura, beneficiară a unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii” în anul 2014”. Implicarea prestigioasei organizaţii a breslei în tocmai partea de formare a îndrumătorilor pentru cursul De-a arhitectura în oraşul meu, alături de Ministerul Educaţiei, de Inspectoratele Şcolare Judeţene, de Casa Corpului Didactic, de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Bucureşti, arată dorinţa arhitecţilor de a avea un rol activ în societatea de astăzi, implicat dincolo de graniţele exercitării oneste a profesiei. Implicarea UAR face posibilă susţinerea celor 8 ateliere regionale de formare a îndrumătorilor De-a arhitectura, în Bucureşti (2 ateliere), Timişoara (2 ateliere), Sibiu, Cluj, Bacău, Constanţa, în care aproximativ 210 participanţi (lucrând în tandemuri arhitect – învăţător) se vor familiariza cu rolurile pe care le vor juca pe parcursul anului şcolar, cu conţinutul şi aspectele organzatorice ale cursului, vor şti să acceseze reţeaua de sprijin „de-a arhitectura”.

Atelierele sunt susţinute de arhitecţi şi învăţători care au experienţa predării cursului în anii şcolari trecuţi, care, în cadrul unui atelier pregătitor organizat la Braşov în luna iulie, au pregătit împreună în cele mai mici detalii desfăşurarea atelierelor regionale. Ei vor fi şi purtătorii concluziilor dezbaterii din Braşov, la care au participat inspectori şcolari de la nivel naţional şi judeţean şi profesori metodişti din Bucureşti, Bacău, Cluj, Constanţa, Iaşi, Neamţ, Timiş, facilitatorii, cadrele didactice şi arhitecţii îndrumători de-a arhitectura, în care au schimbat informaţii privind programul educaţional De-a arhitectura, au identificat căile şi parteneriatele instituţionale care vor putea asigura sustenabilitatea programului, inclusiv privind pregătirea îndrumătorilor.

Se deschid drumuri noi de colaborare între instituţiile din domeniul educaţiei, structurile asociative ale breslei arhitecţilor, universităţi din domeniul ştiinţelor educaţiei şi cel al arhitecturii pentru a aduce în procesul educaţional timpuriu elemente fireşti de cultură generală privitoare la mediul construit şi la interacţiunea cu acesta, pentru a promova creativitatea, respectul, echilibrul şi pofta de implicare activă în modelarea a ceea ce ne înconjoară.

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog