RDW

Architecture OTHERWHERE Durban 2014

XXV 

International Union of Architects (UIA)

World Congress DURBAN 2014

Al 25-lea Congres al Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA) 2014 a avut loc la Centrul Internațional de Conferințe din Durban între 3 și 7 august. Este prima oară când acest Congres s-a desfășurat în Africa de Sud. Participarea a inclus delegați din întreaga lume.

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) organizează un Congres Internațional la trei ani. UIA este o organizație non-guvernamentală acreditată de Națiunile Unite și reprezintă asociații profesionale de arhitecți din 124 de țări și aproximativ 1,3 milioane de arhitecți din lume. Secretariatul UIA, aflat în Paris, este responsabil pentru managementul și administrarea generală a Uniunii.

Selecția orașului gazdă pentru Congres se face cu 6 ani înainte. La Congresul UAI 2008, din Torino, Institutul Arhitecților din Africa de Sud (SAIA) a câștigat – cu sprijinului Departamentului Național de Lucrări Publice –  licitația de a fi gazda acestui Congres internațional trienal la nouă ani după readmiterea post-democratică a SAIA în UIA.

UIA 2014 Durban reprezintă o șansă unică și foarte importantă pentru Africa de Sud în a face cunoscută dezvoltarea mediului său construit în cei 20 de ani de la democratizare. Tema Architecture Otherewhere recunoaște mediul construit ca forță principală ce poate fi dirijată în favoarea unei vieți mai bune pentru toți.

Pentru a atinge acest scop, arhiepiscopul Emeritus Desmond Tutu a susținut UIA 2014 și a acceptat cu generozitate înaltul patronaj al Congresului.

Pe fundalul unui oraș divers și multistratificat, UIA 2014 Durban a invitat practicieni arhitecți, academicieni, proiectanți, studenți, lideri de opinie, activiști, artiști și comunități din disciplinele implicate în crearea orașelor să contribuie la o dezbatere unică despre așezările umane și evoluția urbană.

UIA 2014 ÎN AFRICA DE SUD

Astăzi, peste jumătate din populația lumii trăiește în medii urbane. Problemele majore  cu care se confruntă comunitățile și mediul sunt epuizarea resurselor, siguranța apei și hranei, dar și pierderea culturii locale într-o societate globalizată.

Programul Congresului se bazează pe o analiză în profunzime a orașelor, care investighează modul de producere al arhitecturii și interacțiunea dintre comunități și mediul construit.

Problemele Africii de Sud sunt strâns legate de cele ale Africii. UIA 2014 Durban va admite relația dintre nevoia urgentă de adăpost, infrastructură, dotări de bază, angajare și dezvoltare socială, modul de luare a deciziilor politice și impactul economiei globale asupra comunităților și mediului.

UIA 2014 este o ocazie pentru Africa să își pună amprenta în dezbaterea actuală asupra dezvoltării orașului sustenabil. Evenimentul urmărește să fie cu adevărat incluziv aducând împreună diferiți actori pentru a explora cum arhitecţi și profesioniști din mediul construit, artiști, comunități și factori de decizie pot avea un rol crucial în abordarea inegalităților sociale și de mediu prin sub-temele Congresului – Ecologie, Reziliență și Valori.

TEMELE CONGRESULUI

Other Thinking | Other Regions | Other Practice | Other Disciplines | Other Communities

Altă Gândire, Alte Regiuni, Altă Practică, Alte Discipline, Alte Comunități

Architecture Otherwhere tema Congresului – va celebra diversitatea prin explorarea altor comunități, altor regiuni, altor discipline și altor moduri de gândire, practicare și predare în arhitectură. Intenția este recunoașterea mediului construit ca forță majoră care poate fi dirijată către o viaţă mai bună pentru toți – prin sub-temele Reziliență, Ecologie și Valori. Aceste trei platforme sunt menite să reașeze valorile profesiei, să dezvolte metode și tehnici de implicare profesională și să pună în discuție etica asociată proiectării și practicii arhitecturale. Un accent particular se va pune pe soluționarea INFORMALITĂȚII ȘI SĂRĂCIEI URBANE PRIN EDUCAȚIA ȘI PRACTICA DE ARHITECTURĂ.

Într-un timp al chestionării afacerilor, ca de obicei, UAI 2014 intenționează să pună în lumină elemente capabile să adauge valoare dezbaterii despre orașe și aşezări umane.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog