RDW

Anuala timișoreană de arhitectură – 2014 la final

unnamed-2

Anuala timișoreană de arhitectură, ediția 2014, s-a încheiat în seara de 13 decembrie, cu Gala de Premiere. În cadrul Galei, echipa de organizare a prezentat un scurt raport preliminar al anualei, pe care îl puteți vizualiza AICI.

Menționăm că raportul conține cifre parțiale, căci a fost întocmit înainte ca toate cheltuielile să fie finalizate, și că vom reveni cu un raport final la începutul anului viitor.

De asemenea, dorim să vă informăm, pe cei care nu ați fost la gală, în legătură cu rezultatele concursului a_ta2014:

CONCURS PROIECTE ȘI REALIZĂRI – opinia juriului, format din arh. Iulia Stanciu(președintele juriului), arh. Șernam Sturdza, arh. Oana Bogdan:

”Pentru îinceput, ar fi de menționat că juriul a apreciat noul format al anualei, care se defășoară pe parcursul mai multor luni ale anului, ca o agora deschisă pentru dezbateri, promovat de echipa a_ta, un exemplu care poate fi exportat și către alte filiale.

Am mai constatat o glisare de pondere între secțiuni în decursul câtorva ani, reprezentativă pentru mutația interesului și a rolului arhitectului, de la prezentarea și realizarea de obiecte, la generarea de acțiuni culturale și curatoriat de proces care implică și afectează societatea.

Astfel, a fost apreciată secțiunea de proiecte culturale, diferențiate și diverse, apărute probabil ca răspuns integrator față de situația izolată și relativ autistă a profesiei în societate.

Probabil că această expoziție concurs reprezintă doar într-o mică măsură activitatea arhitecților din zonă; cu regret am constatat că secțiunea de patrimoniu – care este unul dintre subiectele aprinse într-un oraș ca Timișoara, deși destul de puțin prezentă în partea de preselecție, a dispărut complet în finalul competiției; de asemenea, regretăm absența înscrierilor la secțiunea spațiu public.

Pentru o mai bună organizare, considerăm că modul în care au fost reprezentate diferitele secțiuni ale concursului (inclusiv cele care nu au fost reprezentate) poate face obiectul unei dezbateri independente. De asemenea, sugerăm perfecționarea formatului prin lansarea dezbaterilor pe temele proiectelor pe parcursul anului, la fața locului și acompaniate de prezentările autorilor.

Criteriile aplicate la etapa de preselecție, puse deja pe site-ul a_ta, au rămas valabile și în jurizarea finală. Conform acestor criterii, juriul a considerat că la unele secțiuni, premiul nu se poate acorda, în schimb a recompensat calitatea lucrărilor cu mențiuni, cu motivație specifică. În plus, am considerat necesar să vizităm lucrările de la secțiunile cu doar 1-2 lucrări înscrise, pentru ca acordarea premiului să aibă o apreciere concretă, nu doar pe baza panourilor prezentate.”

PREMIILE ACORDATE:

ARHITECTURĂ – ”Premiul secțiunii a fost acordat pentru proiectul La a(l)titudine (autor: Marius Miclăuș; coautori: Ovidiu Bălan, Paula Ivan, Maria Andrecencu, Raluca Nicoleta Ciobanu, Raul Andronache). Acest obiect este născut dintr-o colaborare, așa încât juriul a decis să acorde o mențiune specială celor doi ingineri, Marius Șoflete și Cornel Farcaș, în valoare de 2.000 lei.”

LOCUINȚĂ – ”Pentru a se edifica asupra proiectului (locuința C House, autor Wenczel Attila, coautor Ianko Norbert), juriul a considerat importantă vizionarea lui. Locuința s-a dovedit coerentă începând de la înscrierea îndrăzneață în context, la conceptul de articulare a funcțiunilor și a designului de interior, la precizia detalierilor. Rezultat dintr-o bună înțelegere între arhitect și client, premiul acordat se adresează amândurora.”

SPAȚIU INTERIOR – ”Considerând important proiectul Amenajarea Expoziției din Cluj(autor Vlad Gaivoronschi; coautori: Ileana Pintilie, Andrei Jecza, Razvan Bănescu, Mircea Pinte, Ovidiu Șandor, fundația Plan B, Andrei Puichiță) – un act de politică culturală și promovare imobiliară, care nu se referă strict la spațiul expozițional cât redefinește arhitectul într-un mediator pro-activ – juriul i-a acordat o Mențiune specială, în valoare de 2.000 lei.”

PROIECT – ”juriul a apreciat Reabilitatea fațadelor clădirii din strada 9 mai, nr.1, autor Codruța Negrulescu, coautori: Victor Popovici, Alexandra Garomfir, pentru analiza istorică și a contextului, considerând însă mai puțin convingătoare propunerea chiar în condițiile descrise de buget restrâns. Prin urmare, Juriul a decis recompensarea acestui proiect cu o Mențiune, pentru inițiativa de recuperare a patrimoniului, necesară în oraș. Valoarea mențiunii este de 2.000 lei.”

PROIECT CULTURAL – ”Confruntat cu o diversitate și calitate greu de departajat într-o competiție, juriul a considerat această secțiune ca definitorie pentru producția de arhitectură a anului 2014 și, prin urmare oportun să exprime acest lucru acordând premii ex-aequo tuturor celor 3 proiecte intrate în jurizare:

 PRO/light/TYPE SKYHILL COMPETITION; autor Marius Miclăuș; coautor Vlad Casian Meglei, Radu Mihai Slach. Un concurs studențesc internațional cu experiență arhitecturală totală, de la schița de concept la realizare, în interacțiune cu specialiști în diverse domenii.
– Peripatetica 2014 – Timp și spațiu; autor Marius Miclăuș, Dan Vizman; coautor: Maria Dragomirescu. O temă perpetuu valabilă concentrată într-un program cu invitați remarcabili, din domenii diferite, care pune în valoare și activează un obiect de patrimoniu, teatrul din Oravița, cel mai vechi teatru din România, devenit cadru pentru acest dialog.
– Proiectul 50-60Universitatea de Vest din Timișoara; autor Vlad Gaivoronschi, Rudolf Graf, Otilia Hedeșan, Marius Miclăuș, Ramona Novicov, Claudiu Toma. Un gest de recunoaștere a calității arhitecturii în contextul unor ani umbriți, o arhitectură pe lângă care se trece adesea fără nicio considerație, deși reprezintă o lecție de rigoare și profesionalism. Un proiect cu componentă didactică importantă, probabil nu întâmplător pornită din miezul Universității de Vest Timișoara.”

DIPLOMĂ – ”Juriul a acordat:
– Premiul secțiunii proiectului Conversia Cinematografului „Studio” (autor: Marton Tovissi, Emoke Forro; îndrumători: Codruța Negrulescu, Cornel Farcaș, Beatrice Joger). Juriul a apreciat tema aleasă, analiza previzionară, lucrul realist în secțiune și deschiderea către oraș cu mijloace minime de încărcătură publică.
– Mențiune specială proiectului Cooperativa Margina (autor: Mihail Silviu Bușe; îndrumători: Codruța Negrulescu, Cornel Farcaș). Proiectul prezintă regenerarea rurală a vecinătăților cu componentă de activare socială, cu o bună analiză a patrimoniului industrial pierdut. În condiția dispariției obiectului proiectului de la declasarea temei până la finalizarea lucrului, recomandăm autorului ca materialul documentar să fie pus, într-o formă adecvată, la dispoziția unei instituții publice și promovat ca exemplu de abordare.

Pentru aceasta secțiune juriul a redistribuit valoarea de premiere, premiul va fi de 2.000 lei și mențiunea de 1.000 lei.”

CONCURSUL TEXT DE ARHITECTURĂ, a fost jurizat separat de către: arh. Ana-Maria Zahariade (președintele juriului), arh. Francoise Pamfil, arh. Ioan Andreescu.

Opinia juriului:
Nu vreau să insist asupra calităților concursului (evidente și apreciabile) și ale lucrărilor (puse în tabelul cu comentarii). Am să pun doar câteva observații critice:
Tema PREZENT! a fost desigur foarte incitantă, ceea ce este o realizare notabilă a a_ta (de felicitat călduros!). Fiind însă și foarte largă (și vagă) tentația filozofării pe tema nelămuritei și tulburătoarei epoci actuale e foarte mare, ceea ce n-ar fi rău, dacă unii autori nu ar fi încercat să rezolve filozofic problema prezentului, a lumii și a arhitecturii pe lângă acestea. 
Ori, e bine să ne aducem aminte că nu avem pregătire de filozofi și nici cultura sistematică și disciplina de gândire necesară unui astfel de exercițiu discursiv. În cazul unor astfel de tentative, există uneori o prea mare ușurătate, o excesivă lipsă de inhibiție în folosirea conceptelor (simulacru, ornament, frumos, percepție, creație …). O minimă rigoare argumentativă ar cere, de exemplu, adoptarea teoriei /ipotezei interpretative a unui scriitor cu autoritate în materie, iar construcția propriului argument se face prin referire la aceasta. A fi original nu înseamnă că trebuie inventat tot!

Ceea ce nu înseamnă că nu au existat idei deosebit de interesante, chiar și atunci când erau mai puțin stăpânite ca argumentație.
Aș sublinia și faptul neplăcut că sunt câteva articole cam prea neîngrijite ca redactare (chiar și ortografic); nemai vorbind că e vorba de un concurs de text. 
ÎN REST: A reieșit plăcerea de a reflecta asupra momentului și de a scrie, curiozitate și seriozitate, asocieri neașteptate, o recurentă atenție la dimensiunea socială și morală a arhitecturii (referința cea mai frecventă). Această atenție e generală, chiar și acolo unde argumentația/scriitura mai șchioapătă. 
Cu marele merit de a te pune pe gânduri!”

PREMIUL SECȚIUNII: Caciuc Cosmin – „Cartările critice urbane: trei strategii”
”Temă actuală, interesantă și, mai ales, substanțială și aplicativă: o sinteză și o geometrizare critică a strategiilor care însoțesc implicarea arhitectului român în social. Criteriile acestei cartări critice (informale) se referă la modul în care este inventariată realitatea care scapă observației cuantificate și care devin mijloace de stimulare a participării. Scrisă clar și stăpânit.

MENȚIUNE: Blidariu Cristian – “CUT/PASTE, The Walking Dead”
”Interesant și original, deși nu-și propune să lămurească vreo problemă anume; mai degrabă e vorba despre spiritul timpului, sau de un acord între perspective artistice și interpretative… Viu ca scriitură și incitant. Fusion și cool! Categoric, dă de gândit. Cam expediat pe ici pe colo (prea mare raportul engleză/română). Poate, prin asta, e și mai în spiritul timpului…”

MENȚIUNE: Ionescu Bogdan – “Indiferenţă şi repetiţie”
Scena-reper/metaforă (Mies-Rosenberg), teza și argumentația sunt bine găsite și substanțiale, într-o interpretare destul de radicală. (Altminteri contrazisă chiar de alte interpretări/alți autori). Se întreabă dacă arhitectura poate fi apolitică, și chiar dacă nu se simte mai bine sub autoritarism. O demonstrație interesantă, chiar dacă pe alocuri confuză ori excesivă (pentru că încearcă să cuprindă prea mult). Starea de emergență la aceasta se referă.

Evenimentele anualei timișorene de arhitectură, ediția 2014, cu tema prezent!, pot fi vizionate și online pe canalul YOUTUBE al anualei.

Vă rugăm, la final – așa cum v-am rugat și la început – să ne ajutați să ne evaluăm munca, exprimându-vă opinia referitor la evenimentele a_ta 2014, pentru a permite evoluția acestui proiect în consens cu comunitatea pentru care acesta este creat, completând

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog