RDW

Concurs pentru postul de redactor sef al revistei Arhitectura

2_5

 

Uniunea Arhitecţilor din România organizează concurs în vederea angajării unui REDACTOR-ŞEF pentru revista ARHITECTURA, publicaţie a UAR, fondată în 1906.

A. SCOPUL POSTULUI

 • elaborarea conceptului publicaţiei şi urmărirea implementării acestuia;
 • organizarea şi coordonarea activităţii editoriale;
 • transformarea revistei ARHITECTURA într-un organism care să se autosusţină financiar.

 

B. SARCINI ŞI RESPONSABILITĂŢI

 • organizarea fluxului de informaţii şi materiale în cadrul revistei;
 • management de proiect, al planului de lucru al revistei şi în organizarea echipei (cercetare, stabilirea obiectivelor, distribuirea sarcinilor/ elaborarea calendarului de execuţie şi coordonarea resurselor şi a costurilor);
 • gestionarea desfăşurătorului de timp şi de articole specific unei publicaţii (rubricaţie, machete, inserturi speciale etc.);
 • supervizarea calităţii grafice a materialelor ce urmează a fi publicate;
 • coerența discursului editorial;
 • gestionarea fazelor intermediare şi finale ale proiectelor asociate publicaţiei;
 • documentarea şi realizarea articolelor proprii;
 • interes pentru tematica de arhitectură, urbanism şi domeniile conexe;
 • lucrul în condiţii de stres şi încadrarea în termene-limită riguroase.

 

C. EXIGENŢE

 • studii superioare în comunicare/ media, arhitectură, urbansim, istoria artei, filologie, sociologie sau economie; diploma de arhitect și/sau titlul de doctor într-unul din domeniile menționate constituie un avantaj;
 • experienţă de minimum 2 ani într-o poziţie similară şi de minimum 5 ani în domeniul în care a absolvit studiile universitare;
 • cultură generală, specializată în domeniul arhitecturii, cunoașterea teoriei și istoriei arhitecturii contemporane și relația arhitectură -societate în media internațională;
 • înţelegerea planului de lucru al unei publicaţii;
 • competenţe organizatorice şi de comunicare;
 • computer literat (Microsoft Office, Adobe Photoshop & InDesign, software net, etc.);
 • cunoaşterea limbii engleze la un nivel excelent (scris şi vorbit) certificat TOEFL sau GRE;
 • capacitate de analiză şi sinteză, spirit critic și problematizant;
 • gradul de ocupare a postului: 40 ore/ săptămână, 8 ore/zi;
 • mediul de lucru: birou (str. J.L. Calderon, nr. 48, Bucureşti) şi deplasări;
 • cetăţenie: română;
 • posturi disponibile: 1.

 

D. CANDIDAŢII vor elabora şi trimite UNIUNII ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA următoarele:

D.1. SCRISOARE DE MOTIVAŢIE:
format printat şi .pdf sau .jpg/ maximum 400 cuvinte/ română (cu diacritice);
D.2. CURRICULUM VITAE:
format printat şi .pdf sau .jpg/ maximum 600 cuvinte/ română (cu diacritice);
D.3. DESCRIEREA EXPERIENŢEI ANTERIOARE într-un proiect similar:
format printat şi .pdf sau .jpg/ maximum 600 cuvinte/ română (cu diacritice);
D.4. O SCRISOARE DE RECOMANDARE de la fostul angajator sau de la o personalitate: format printat şi .pdf sau .jpg/ maximum 600 cuvinte/ română (cu diacritice).

E. CALENDAR CONCURS
8 decembrie – lansarea anunţului de concurs;
17 decembrie – data-limită de primire a aplicaţiei;
18 decembrie – interviu.

F. MOD DE SELECŢIE

F.1. Candidaţii sunt invitaţi să îşi depună dosarele (în format printat şi electronic) până, miercuri, 17 decembrie, ora 16:00 (indiferent dacă dosarul este depus personal sau prin poştă/curier), la sediul UAR din str. Dem Dobrescu, nr. 5, Sector 1, Bucureşti.
F.2. În data de joi, 18 decembrie, cu începere de la ora 14:00, va avea loc interviul la Centrul de Cultură Arhitecturală al UAR din str. Jean Louis Calderon, nr. 48, Sector 2, Bucureşti a cărui durată va varia între 10 – 20 minute/ candidat.
F.3. Membrii comisiei vor nota cu valori de la 1 la 10 elementele prezentate şi prestaţia candidatului în timpul interviului pentru fiecare din următoarele aspecte:

 • experienţa în domeniul publicistic;
 • competenţele de management;
 • interesul și calitatea de a comenta sintetic subiectele de arhitectură, urbanism şi din domeniile conexe;
 • calitatea răspunsului la întrebările comisiei;
 • analiza critică a numărului 4-5/2014 al revistei Arhitectura și propuneri de optimizare.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog