RDW

LANSAREA CONCURSULUI UAR DE FINANȚARE A PROIECTELOR CULTURALE 2015

logo-UAR_vCS_cu-text

Categorie: Anunț public – condiții de concurs
Data afișării: 8 ianuarie 2015

Uniunea Arhitecților din România lansează sesiunea 2015 a concursului de selecție de proiecte culturale în vederea finanțării nerambursabile.

Condiţiile de participare și procedurile de selecție se găsesc în
Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR și Anexa 3B (fișa antecalcul pentru proiecte editoriale).

Se acordă finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale de interes naţional derulate începând din luna martie pâna în data de 6 noiembrie 2015.

Suma totală scoasă la concurs şi componenţa comisiei de jurizare urmează a face obiectul unui anunţ separat care va fi publicat de către UAR în scurt timp.

Plafonul maxim care poate fi solicitat pentru un proiect este de 40.000 lei.
Solicitantul trebuie să acopere din resursele proprii, ale partenerilor sau din alte surse minimum 10% din valoarea contribuţiei nerambursabile a UAR.
Suma alocată va fi deblocată în trei tranşe a câte de 30% (la semnarea contractului), 30% (la acceptarea raportului intermediar) şi de 40% (la acceptarea raportului final de către UAR). Beneficiarii sunt rugaţi să aibă în vedere faptul că ultima tranşă se decontează doar după ce aceştia au efectuat cheltuielile aferente.

Solicitările se trimit la adresa: Uniunea Arhitecților din România, str. Demetru Dobrescu nr. 5, București, Sector 1.

Proiectele trebuie să ajungă la adresa indicată în intervalul 2 februarie – 13 februarie, între orele 9:00 – 15:30, indiferent de modalitatea de expediere aleasă – prin poșta, prin depunere directă etc.

N.B. Cererile de finanțare scrise de mână nu vor fi acceptate.

Beneficiari eligibili 
a) persoane juridice de drept privat cu caracter non-profit care, potrivit actelor constitutive, desfășoară activități culturale şi sociale (ONG-uri, incl. filiale ale UAR cu personalitate juridică);
b) instițutii publice care organizează activități culturale şi sociale.

Tematici eligibile
a) Biografii de arhitecti notabili;
b) Producerea, conservarea şi punere în valoare a documentelor de arhitectură din România;
c) Monografii de clădiri monumentale;
d) Tratate, dictionare, ghiduri;
e) Acţiuni de salvgardare şi punere în valoare a obiectivelor cu semnificaţie culturală;
f) Acţiuni de încurajare efectuate de către tinerii arhitecţi şi membrii UAR în vederea implicării civice în probleme ce ţin de cadrul construit al localităţilor;
g) Ateliere, şcoli de vară, work shop-uri ce implică dobândirea de către tinerii arhitecţi a unei practici în meserii tradiţionale specifice lucrărilor de restaurare a clădirilor.

Conținutul dosarului solicitării de finanțare
a) foaia de capăt a dosarului;
b) formularul tipizat de solicitare a finanţării;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului;
d) nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al proiectului propus;
e) documente privind parteneriatele, dacă este cazul;
f) dovada că dispun de un cont bancar pentru efectuarea operaţiunilor financiare aferente proiectului, dovada faptului că solicitantul desfăşoară activităţi în domeniul cultural – extras statut, act constitutiv etc.;
g) dovada că există şi alte surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului, minimum 10% din valoarea sumei solicitate UAR (extras cont, parteneriate care să vizeze suma);
h) în cazul proiectelor editoriale, cuprinsul publicaţiei, un capitol sau subcapitol din publicaţie şi o selecţie de ilustraţii avute în vedere pentru publicare;
i) în cazul priectelor care presupun încărcarea de informaţie pe pagini web, dovada funcţionării respectivelor paginii în ultimul an.

Calendar
– Lansarerea concursului: 8 ianuarie 2015;
– Termen pentru formularea eventualelor întrebări (*): 29 ianuarie 2015;
– Răspunsuri la întrebări: 30 ianuarie;
– Depunerea proiectelor: 2 februarie – 13 februarie, orele 9:00 – 15:30;
– Verificarea conformității dosarelor: 16 – 18 februarie;
– Jurizarea: 19 – 21 februarie;
– Afișarea rezultatelor propuse de Comisia de Selecție și Evaluare a Proiectelor: 23 februarie;
– Primirea contestațiilor (**): 23-25 februarie, 9:00 – 15:30;
– Analiza și soluționarea contastațiilor: 26 februarie;
– Însușirea de către Senatul UAR a proiectelor selecționate: 27 februarie;
– Afișarea rezultatelor definitive: 2 martie;
– Încheierea contractelor de finanțare: 2 martie – 1 aprilie;
– Desfășuarea proiectelor: 2 martie – 6 noiembrie;
– Predarea raportului intermediar: 15 iunie
– Evaluarea intermediară: în săptămâna 22-26 iunie;
– Finalizarea implementării proiectelor, prezentarea raportului final şi a decontului final: 6 noiembrie;
– Sesiunea de comunicări a rezultatelor proiectelor: în săptămâna 16-20 noiembrie;
– Termen pentru predarea decontului final revizuit (dacă este cazul): 15 decembrie;
– Termen pentru onorarea obligaţiilor contractuale ale părţilor: 18 decembrie 2015.

(*) întrebările se transmit la adresa (programeculturale@uniuneaarhitectilor.ro);
(**) Contestațiile se depun în scris la secretariatul UAR: str. Dem. Dobrescu nr. 5, București, sector 1.

Solicitanții finanțării sunt rugați să citească cu atenţie regulamentul valabil pentru această sesiune unde vor găsi mai multe detalii şi să folosească formularele de participare anexate acestuia. Există modificări față de documentele valabile în anii trecuți.

 

Documente atașate 
– Regulamentul privind finanțarea proiectelor culturale și sociale ale UAR 
– Anexa 3B a Regulamentului

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog