RDW

Informații suplimentare privind sesiunea de finanțare a proiectelor culturale 2015

logo-UAR_vCS_cu-text

Potrivit anunțului de lansare a sesiunii 2015 a concursului de finanțare din Fondul „Timbrul Arhitecturii”, Uniunea Arhitecților din România publică suma totală alocată pentru concurs, componența comisiei de jurizare și răspunsurile la întrebările adresate:

– fondurile alocate pentru concurs prin bugetul UAR aprobat de Senatul UAR: 265.000 lei.

– componența Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor Culturale:

1. Prof. dr. arh. Nicolae Lascu
2. arh. Aurel Botez
3. Prof. dr. arh. Iuliana Ciotoiu
4. Prof. dr. arh. Vasile Mitrea
5. Prof. dr. arh. Liliana Roșiu
Secretar: arh. Adrian Bălteanu

Membri supleanți:
1. Prof. dr. arh. Ioan Lucăcel
2. arh. Alexandru Panaitesacu

– răspunsurile la întrebările primite în sesiunea de finanţare a proiectelor culturale 2015 pot fi descărcate aici.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog