RDW

Concurs de arhitectură pentru clădirea care va adăposti biblioteca și arhiva Uniunii Arhitecților din România

uar

Uniunea Arhitecților din România – UAR lansează un concurs de soluții public, deschis tuturor arhitecților din țară, organizat într-o singură fază, pentru selectarea proiectului în baza căruia se va realiza clădirea bibliotecii și arhivei UAR.

Amplasamentul vizat de concurs este în incinta Centrului de Cultură Arhitecturală al UAR din Str. Jean Louis Calderon, nr. 48, Sector 2, București. Imobilul beneficiază de statutul de monument istoric de valoare națională (grupa A). Noua clădire va intra în dialog cu corpul principal de clădire existent pe parcelă și cu vecinătățile ce fac parte din zonele construite protejate: 21 – „Str. J. L. Calderon”, 33 – „Str. Thomas Masaryk” și 20 – „Str. Batiștei”.
Concursul face parte din procedura care va conduce la atribuirea contractului de proiectare concurentului declarat câştigător. Contractul de proiectare va menționa elaborarea studiului de fundamentare necesar documentației de obținere a finanțării din fonduri europene și autorizării lucrărilor, elaborarea proiectului tehnic, respectiv a proiectului și a detaliilor de execuție.
JURIUL CONCURSULUI
Membri titulari:
prof. dr. arh. Peter Derer (UAR)
prof. dr. arh. Mircea Ochinciuc (UAR)
prof. dr. arh. Zeno Bogdănescu (UAUIM)
conf. dr. arh. Radu Teacă (UAUIM)
prof. dr. arh. Vlad Gaivoronschi (OAR)
conf. dr. arh. Dan Marin (OAR București, UAR)
ing. Dragoș Marcu
Membri supleanţi:
arh. Ion Popușoi
ing. Mădălin Coman
PREMII
În urma jurizării, se vor acorda următoarele premii:
Premiul I 2.500 euro
Mențiune I 1.500 euro
Mențiune II 1.000 euro
Sumele vor fi virate în lei, la cursul BNR de la data plății.
CALENDARUL CONCURSULUI
Lansarea concursului marți, 24 martie 2015, ora 16:00
Vizită organizată la amplasamentul de concurs
vineri, 3 aprilie 2015, între orele 10:00-14:00 Data şi ora până la care pot fi depuse proiectele la secretariatul concursului sau expediate prin poștă / curier marți, 16 iunie 2015, ora 16:00
Jurizarea proiectelor

miercuri, 24 iunie – vineri, 26 iunie 2015 Conferința de presă cu anunțarea rezultatelor luni, 29 iunie 2015, ora 14:00
CONTACT
Documentația concursului este disponibilă la adresa www.uarconcursuri.org. Comunicarea cu organizatorul concursului se face numai pe e-mail secretariat@uarconcursuri.org.

*

Uniunea Arhitecților din România este o asociaţie profesională de creatori, apolitică, independentă, cu personalitate juridică, de drept privat fără scop lucrativ, care desfăşoară o activitate de utilitate publică pe durată nelimitată, dispunând de buget şi patrimoniu propriu. Uniunea Arhitecţilor din România este continuatoarea Societăţii Arhitecţilor Români, fondată în anul 1891. UAR are ca scop promovarea arhitecturii şi urbanismului ca domenii ale culturii, protejarea patrimoniului construit şi a peisajului.
Biblioteca Uniunii Arhitecților din România, una dintre cele mai vechi și mai mari biblioteci specializate în domeniul arhitecturii din țară, deţine un fond de peste 10.000 de volume (cărţi, publicaţii periodice, colecţii speciale). Fototeca UAR însumează cca. 30.000 diapozitive color, 3.000 clişee pe sticlă şi 20.000 rolfilme alb-negru. Arhiva UAR include acte, documente, proiecte, panouri și machete. Date referitoare la biblioteca și arhiva UAR se pot vizualiza la adresa www.uniuneaarhitectilor.ro/biblioteca-si-fondul-arhivistic.html.
Președinte UAR,
Dr. arh. Viorica Curea

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog