RDW

Build Up Skills QualiShell – Conferință finală: Calificarea forței de muncă în construcții – o soluție pentru asigurarea anvelopelor de înaltă performanță ale clădirilor

noname

Schema națională de calificare pentru forța de muncă din construcții pentru realizarea de anvelope de înaltă performanță ale clădirilor 

Conferinţă Finală 

Calificarea Forţei de Muncă în Construcţii – o Soluţie pentru Asigurarea Anvelopelor de Înaltă Performanță ale Clădirilor 

19 iunie 2015 

Hotel Crowne Plaza (Bd. Poligrafiei, nr. 1, Bucureşti) 

Sala Crowne Ballroom 

AGENDA 

Participanți: Consorțiul Proiectului, Membrii Comitetului Naţional Consultativ şi Membrii Platformei Naționale pentru Calificare (PNC):

 reprezentanţi ai companiilor şi ai lucrătorilor din sectorul construcţii,

 reprezentanţi ai furnizorilor/producătorilor de materiale şi/sau sisteme pentru construcţii,

 reprezentanţi ai furnizorilor de formare profesională continuă,

 reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic, ai universităţilor şi

institutelor de cercetare,

 reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari,

 autorităţi publice centrale şi locale.

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților 

Sesiune plenară: 9:30 – 11:00 

Partea I: 09:30 – 10:30 

09:30 – 09:40 Cuvânt de deschidere (reprezentant INCD URBAN-INCERC, Coordonator proiect / reprezentant MDRAP, membru al consorțiului proiectului ) 

09:40 – 09:50 Intervenţie Alessandro Proia – ofiţer de proiect, EASME (tbc.) 

09:50 – 10:10 Prezentare generală a obiectivelor proiectului BUILD UP Skills QualiShell şi a rezultatelor obţinute în cadrul acestuia

(reprezentant INCD URBAN-INCERC, Coordonator proiect)

10:10 – 10:20 Prezentare succintă a Schemei de Calificare pentru „Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri” – Pachet de formare profesională și validare prin implementarea cursului pilot

(reprezentant QETICS, membru al consorțiului proiectului) 

10:20 – 10:30 Prezentare succintă a Schemei de Calificare pentru „Montator sisteme de tâmplărie termoizolantă” – Pachet de formare profesională și validare prin implementarea cursului pilot

(reprezentant PPTT, membru al consorțiului proiectului) 

Partea a II-a: 10:30 – 11:00 

10:30 – 11:00 Mecanisme propuse de proiectul BUILD UP Skills Qualishell pentru asigurarea implementării la scară largă şi pe termen lung a Schemei Naționale de Calificare

o Modele de afaceri şi parteneriate EDUCAŢIE – SECTORUL CONSTRUCŢIILOR pentru calificarea forţei de muncă – propunerea BUILD UP Skills QualiShell,

Ceremonie Semnare Acord de Parteneriat Bucureşti 

o Evaluarea competențelor dobândite în context informal sau non-formal,

o Mecanisme de monitorizare, Registrul pentru Persoanele Calificate,

o Analiza nevoilor de calificare în corelare cu dezvoltarea pieţei de construcţii, previziuni pe termen lung, mecansime pentru asigurarea implementării schemelor de calificare.

(reprezentanţi PSC şi BDG, membri ai consorțiului proiectului) 

11:00 – 11:30 Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Intervenţii cu privire la utilitatea rezultatelor proiectului în perspectiva 2020:

o Intervenţie reprezentant ANC (dl. Nicolae Postăvaru – tbc.)

o Intervenţie reprezentant MDRAP (dl. Cristian Stamatiade – tbc.)

o Intervenţie reprezentant piaţa construcţiilor (dl. Cristian Romeo Erbaşu / dl. Laurenţiu Plosceanu – tbc.)

11:30 – 12:00 Pauză de cafea 

Activitate demonstrativă de aplicare a unui sistem de izolare termică pentru clădiri / sistem de tâmplărie termoizolantă – etape principale şi modul corect în care trebuie să fie executate operaţiile de montare. 

Sesiune Interactivă: 12:00 – 15:15 

12:00 – 13:00 Dezbatere interactivă Partea I 

(Coordonator: reprezentant PSC, membru al consorțiului proiectului) 

Temă: Implementarea la scară largă şi pe termen lung a Schemei Naționale de Calificare. Identificarea soluţiilor pentru creşterea nivelului de calificare a lucrătorilor în vederea garantării creşterii performanțelor energetice ale clădirilor. 

o Căi de stimulare a parteneriatelor EDUCAŢIE – SECTORUL CONSTRUCŢIILOR, 

o Bariere care împiedică dezvoltarea şi funcţionarea parteneriatelor pe termen lung şi analiza soluțiilor identificate în cadrul proiectului, 

o Rolul beneficiarului final în stabilirea cerinţelor de calitate ale lucrărilor de construcţii şi controlul implementării acestora. 

13:00 – 14:00 Pauză de prânz 

14:00 – 15:15 Dezbatere interactivă Partea a II-a 

(Coordonator: reprezentanţi ANC & CSCon, membri ai consorțiului proiectului) 

Temă: Un sistem modern de educaţie şi formare profesională pentru creşterea angajabilităţii pe piaţa muncii. Sistemul de formare profesională continuă din România – Bariere si oportunităţi pentru forţa de muncă în domeniul construcţii. 

o Nevoi şi zone comune de interes între piaţa de formare şi piaţa muncii, 

o Standardizarea educaţiei şi formării profesionale continue în relaţie cu piaţa europeană a muncii, 

o Orientare profesională, creşterea atractivităţii pentru meseriile în construcţii, 

o Oportunitatea replicării modelului BUILD UP Skills QualiShell în alte sectoare de activitate. 

15:15 – 15:30 Concluzii 

(reprezentant URBAN-INCERC, Coordonator proiect) 

Pe toată durata evenimentului: 

Expoziţie de imagini proiecte reabilitare termică în România, materiale şi sisteme inovatoare pentru construcţii, ofertă licee şi furnizori formare profesională continuă din domeniu etc. 

http://www.iee-robust.ro/qualishell/

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog