RDW

Voluntariatul arhitecţilor ca dascăli în şcoli. O joacă serioasă de modelare a unui mediu construit mai bun

Expoziție machete „De-a Arhitectura” ©Mircea Țibuleac.

Expoziție machete „De-a Arhitectura” ©Mircea Țibuleac.

Asociaţia „De-a Arhitectura” are ca scop dezvoltarea și promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit în vederea conştientizării şi a cunoaşterii valorilor arhitecturii, designului şi urbanismului. Prezentul articol se referă doar la unul dintre proiectele asociaţiei, şi anume cel derulat cu sprijin financiar din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii”, în anul 2014: proiectul „De-a Arhitectura – formarea îndrumătorilor 2014”.

http://de-a-arhitectura.ro/

Arhitecţii implicaţi în predarea cursului „De-a Arhitectura în oraşul meu” aduc elevilor din şcoli nu doar noţiuni despre proporţii, lumină, culoare, texturi, materialitate, spaţiu urban, specificul şi memoria locului, funcţiuni şi reguli, sustenabilitate etc… ei le cultivă copiilor curiozitatea şi respectul pentru domeniul arhitecturii şi urbanismului şi pentru profesiile asociate acestor domenii, pofta şi îndrăzneala pentru creativitate şi curajul de a contribui la o dezvoltare echilibrată a localităţilor. Mai mult, aşa cum ne-au mărturisit cadrele didactice şi arhitecţii voluntari de anul trecut, elevii participanţi la acest curs opţional pentru clasele a III-a şi a IV-a îşi schimbă modul de gândire, sunt surprinşi să afle că există o multitudine de răspunsuri corecte şi înţeleg că adevărul este făcut din adevărurile celor din jurul lor, ale celor cu care împart spaţiul, parcursul, istoria, emoţia, momentul şi ce va să vie.
Cu aceste considerente au fost „colorate” activităţile proiectului „De-a Arhitectura – formarea îndrumătorilor 2014”, beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii”, în anul 2014. Prin acest proiect, Asociaţia „De-a Arhitectura” a organizat pregătirea prealabilă a îndrumătorilor cursului opţional, adică a profesorilor din ciclul primar şi a arhitecţilor voluntari care, în acest moment, predau acest curs, în fiecare săptămână a anului şcolar, unui număr de aproximativ 2.600 de copii, din 101 clase a III-a şi a IV-a, din 14 judeţe din ţară. Prin activităţile derulate, Asociaţia „De-a Arhitectura” a pregătit echipele de îndrumători ai fiecărei clase, formate din tandemul arhitect-învăţător, atât privind conţinutul programului, cât şi metodele interactive de învăţare experienţială.

Formatorii noştri îşi amintesc că sesiunile de simulări ale lecțiilor cele mai amuzante au fost când oamenii în toată firea s-au străduit să fie cât mai năzdrăvani în rolul de copii. Arhitecţii voluntari s-au convins astfel că toți cei 25-30 de elevi cu care se vor întâlni o dată pe săptămână sunt oameni adevăraţi, fiecare diferit, cu care trebuie să construieşti o relaţie autentică. Interesant a fost şi exerciţiul în care nu au lucrat în echipe mixte, învăţătorii şi arhitecţii lucrând independent pentru a defini nişte „ancore” ale profesiei lor în cursul „De-a Arhitectura”… te face să te întrebi dacă oamenii îşi aleg profesia sau profesia îi alege pe oameni… Doamnele învăţătoare au terminat în cinci minute schema lucrurilor pe care copiii le ştiu de la alte materii şi le vor folosi la „De-a Arhitectura” şi viceversa. Două dintre învăţătoare au prezentat limpede, simplu şi clar. Arhitecţii însă au început lucrul prin a re-aranja mesele… apoi au început să dezbată intens încercând să determine care sunt cele cinci lucruri fundamentale despre arhitectură pe care le au de transmis copiilor, iar după 40 de minute au început cu pasiune prezentarea anunţând că noţiunile la care au ajuns sunt imposibil de ierarhizat în ordinea importanţei…

Putem spune aşadar, cu încredere, că elevii ce urmează cursul opţional „De-a Arhitectura în oraşul meu” sunt pe mâini bune!

Pe parcursul atelierelor a fost subliniată contribuţia definitorie a Uniunii Arhitecţilor din România, prin finanţarea acordată proiectului cultural „De-a Arhitectura – formarea îndrumătorilor 2014”. Cei 130 de arhitecţi voluntari dispuşi să-şi dedice timpul şi creativitatea lucrului cu elevii (activitate neretribuită, dar recunoscută ca fiind activitate profesională începând de anul acesta, conform Legii nr. 78/2014) au simţit sprijinul UAR ca o mare încurajare pentru ceea ce fac şi pentru o mai mare vizibilitate şi implicare în viaţa socială a urbei în general. Proiectul a mai beneficiat şi de sprijinul OAR Timiş pentru tipăritul materialelor pentru atelierele de la Timişoara, de sprijinul membrilor „De-a Arhitectura”, prin punerea la dispoziţie a echipamentelor necesare, precum şi al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Facultatea de Design Interior, Casei Corpului Didactic Bucureşti, Facultății de Arhitectură a Universităţii Politehnice din Timişoara, S.C. Planwerk SRL Cluj-Napoca şi al şcolilor din Sibiu, Constanţa şi Bacău, prin punerea la dispoziţie a spaţiilor de desfăşurare a atelierelor.

Asociaţia „De-a Arhitectura” îşi propune să asiste arhitecţii voluntari, să continue activitatea de pregătire a viitorilor îndrumători ai cursului opţional „De-a Arhitectura în oraşul meu”, să introducă în clase-pilot şi noua programă şcolară „De-a Arhitectura în şcoala mea” pentru ciclul gimnazial, să-şi completeze oferta cu activităţi şi evenimente adiacente şi să iniţieze noi dezbateri care să ducă, poate, chiar la naşterea unei noi profesii, aceea de arhitect educator.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog