RDW

Ministerul Culturii declanșează procedura de selecție în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile pentru anul 2016, în cadrul Programului CultIN

Programul se adresează antreprenorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul industriilor culturale și creative, iniţiativelor personale organizate în companii, hub-uri, incubatoare de proiecte şi afaceri, studiouri de creaţie, care au potenţialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietăţii intelectuale. Bugetul total alocat sesiunii de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului CultIn este de 500.000 lei.

Domeniile culturale pentru care solicitanţii pot depune oferte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile:

Arhitectură,
Meşteşuguri,
Design (e.g. grafic, vestimentar, de produs),
Media digitale și organizare în comunităţi creative (huburi culturale).
O atenţie deosebită se va acorda acelor proiecte care identifică şi se adresează industriilor culturale şi creative dominante din localităţile şi regiunile de unde provin solicitanţii de finanţare şi care vor valorifica cu precădere resursele creative locale.

Ofertele culturale din domeniul industriilor culturale şi creative sunt prezentate de solicitanţi sub forma unui dosar, care trebuie să conţină următoarele documente:

a) Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 4). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa www.cultura.ro.
b) Copia, conform cu originalul, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
c) Copia, conform cu originalul, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele aditionale, dupa caz.
d) Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
e) Copie a Certificatului de atestare fiscală.

 

Apelul de candidaturi pentru programul de finanțare CultIn este deschis aplicațiilor conform următorului calendar al sesiunii de finanțare:
Perioada de depunere a dosarelor: 14 martie – 14 aprilie 2016

Verificarea conformității administrative, respective a eligibilității cererilor de finanțare: 15 – 18 aprilie 2016

Evaluarea proiectelor culturale: 19 –24  aprilie 2016

Publicarea listei cu punctajul acordat proiectelor: 25 aprilie

Perioada de depunere a contestațiilor: 26-28 aprilie 2016

Publicarea listei finale a proiectelor câștigătoare după finalizarea contestațiilor: 2 mai 2016

 

Aplicațiile la programul de finanțare CultIn se depun în plic închis, la Registratura Generală a Ministerului Culturii, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti

Documentația și toate detaliile legate de finanțare pot fi consultate pe site-ul Ministerului Culturii.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog