RDW

Proiect de diplomă: Consulatul României la Barcelona

agfdag

stud.-arh. Ana Maria Oţelea

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Îndrumarea proiectelor de diplomă la Arhitectură este un proces fascinant. Studenţii cei mai buni încearcă, la finalul studiilor, să fie liberi şi surprinzători – câteodată maturi, de cele mai multe ori sinceri. Ana Maria Oţelea a „promis” de timpuriu (anul IV) că arhitectura va fi pentru ea o pasiune, o perpetuă provocare şi o frumoasă luptă cu sine însăşi.

O temă simplă şi destul de pragmatică, chiar tehnică, sediul Consulatului României la Barcelona, şi un amplasament destul de strâns, într-un ţesut urban vechi, au condus prin muncă, talent şi pasiune la o lucrare cuceritoare.

Regulile foarte strânse ale sitului, succesiunile de plin şi gol în ţesutul urban ales au determinat o abordare extrem de inteligentă, în care noul propus, deşi foarte complex ca spaţialitate, se înscrie docil şi subtil în completarea spaţială a volumetriei oraşului. Suitele de volume, de curţi, la diferite niveluri, ritmul firesc generat de context, de plin şi gol la nivelul configuraţiei urbane spaţiale se înscriu în pitorescul şi specificitatea oraşului. Spectacolul subtil controlat al volumelor, înscrise într-o estetică naturală, este susţinut cu forţă de jocul planurilor la diferite cote, cu spaţii spectaculoase, cu supante şi relaţii interesante, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, organizate judicios, alternând între sculpturalitate şi intimitate. Reuşita designului spaţial este cu atât mai evidentă cu cât întregul este la o scară accesibilă, majoritatea spaţiilor funcţionale având dimensiuni asimilabile unei locuinţe.

Proiectul este, înainte de toate, inteligent condus, până la detaliu, în relaţie cu zona şi spaţiul. Nu în ultimul rând, materialele propuse – cu o dominantă a mineralului tradiţional, în care, ca noutate, Ana propune o continuitate a acestuia perete-acoperiş, majoritar ceramic. Volumul cu goluri foarte mici, studiate riguros ca proporţie şi vitricitate, adaugă acestui proiect calităţi suplimentare, toate împreună conducând la o reuşită, la un veritabil eseu estetic, coerent, o „promisiune” îndeplinită.

Îndrumător: prof. dr. arh. Dan Şerban

img ansamb transf

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog