Actualitatea internă

Nedespărțite daruri Arhitectură. Desen. Pictură

Sebastian Moraru, Năsăud, 1958, tuș pe hârtie, 22 x 27,5 cm

30.10.2016

Sebastian Moraru, Năsăud, 1958, tuș pe hârtie, 22 x 27,5 cm

Expoziția „Nedespărțite Daruri”, deschisă în primăvara trecută la Galeria Romană (22 martie-9 aprilie a.c.), este rodul colaborării cu pictorul Paul Gherasim, o personalitate covârșitoare, patriarh al breslei sale, a cărui artă îngemănată cu credința este pătrunsă de o profundă spiritualitate ortodoxă. Este inițiatorul și mentorul grupului PROLOG, alcătuit din artiști reprezentativi pentru arta românească a ultimelor decenii. Admirator al țăranului român, al valorilor autentice ale artei și arhitecturii țărănești, și-a petrecut o bună parte din ultimii ani de viață cu alcătuirea unor publicații cu acest subiect drag, în imagini emoționante care elogiază fără cuvinte, căci iubea vorbele puține, simple și pline de simțire. Din lungul șir de expoziții pe care le-a organizat Paul Gherasim, aceasta este penultima sa lucrare și colaborare care ne onorează pe noi, arhitecții. Sperăm ca deschiderea spre dialog între disciplinele artistice să nu dispară odată cu trecerea sa la viața veșnică și PROLOGUL, în care a crezut, să continue prin generațiile mai tinere. Expoziția intitulată poetic de Paul Gherasim „Nedespărțite Daruri” a prezentat lucrări de desen, acuarelă, pictură, realizate de arhitecți din toate generațiile, pornind de la Ion Mincu, și a urmărit să creeze o imagine sugestivă asupra subiectului, fără însă a-l epuiza. Selecția făcută s-a limitat la lucrări cu subiecte și mod de abordare specifice arhitecților, în special imagini de monumente, ansambluri, arhitectură în peisaj, arhitectură urbană și schițe de călătorie. Știința desenului a fost considerată totdeauna importantă pentru educația preciziei ochiului, a simțului proporțiilor, a vederii în spațiu, calități necesare în profesarea arhitecturii. Acest proiect expozițional a constituit o pledoarie în favoarea exprimării prin desen în concepția arhitecturală, astăzi, când aproape s-a renunțat la această disciplină în învățământul de arhitectură. Expoziția a adus un omagiu profesorilor noștri, arhitecți și excelenți desenatori – G.M. Cantacuzino, Gheorghe Simotta, Nicolae Lupu, Nicolae Cucu, Bogdan Gheorghiu, și, de asemenea, unor reprezentanți ai generației care le-a urmat și care nu mai sunt printre noi – Sebastian Moraru, Ioana Grigorescu, Laurențiu Vasilescu, Paul Bortnovski. Au fost prezenți în expoziție și câțiva arhitecți ai generației de azi, care continuă tradiția școlii de arhitectură în practica desenului. Criteriul principal de selecție a celor mai mulți expozanți a fost alegerea arhitecților care au profesat sau profesează și au fost preocupați permanent, în paralel, de desen și pictură – model reprezentat de George Matei Cantacuzino. Marea majoritate a arhitecților a folosit desenul ca mod de exprimare nemijlocită în proiectarea de arhitectură, după cum se poate vedea în lucrările realizate de: Horia Creangă, Henrieta Delavrancea-Gibory, Octav Doicescu etc. Arhitectura și ramurile conexe (restaurare, scenografie, ilustrație de carte) au oferit posibilități de exprimare artistică unor arhitecți cum ar fi Ioana Grigorescu, Paul Bortnovski și Răzvan Luscov. În expoziție au fost lucrări ale unor pictori importanți care au urmat studii de arhitectură și pe care le-au abandonat ulterior în favoarea picturii: Horia Bernea, Horia Damian, Aurel Cojan, Dragoș Morărescu și Sorin Ionescu. Alături de ei, este expus Marcel Iancu, pictor și arhitect în egală măsură. Dacă luăm seamă la numărul vizitatorilor, credem că expoziția „Nedespărțite Daruri” a reușit să înfățișeze studiul prin desen și pictură ca pe o completare firească a profesării arhitecturii. [gallery size="medium" link="file" columns="2" ids="17920,17921,17922"]