RDW

Conferința Națională a Uniunii Arhitecților din România, 2016

În data de 7 mai 2016 a fost convocată Conferința Națională a UAR, potrivit prevederilor statutare. Pregătirea documentelor și organizarea lucrărilor au însemnat mai multe luni de lucru din partea unei comisii speciale, instituite de Senat, coordonată de arh. Silvia Măldărescu, președinta comisiei.

Lucrările Conferinței s-au desfășurat în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București.

Pentru a prezenta sintetic desfășurarea Conferinței, precum și rezultatele procesului de vot, publicăm în continuare următoarele documente puse la dispoziție de secretariatul UAR.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA, 7 mai 2016

EXTRAS DIN ORDINEA DE ZI

• Formarea prezidiului și a secretariatului, constatarea cvorumului

• Cuvântul de deschidere al președintelui UAR

• Prezentarea și cuvântul invitaților

• Prezentarea rapoartelor de activitate: președinte, comisiile Senatului, trezorier, comisia de cenzori, comisia de etică

• Dezbaterea rapoartelor; eliberarea din funcție a organelor alese (vot deschis)

• Dezbaterea și aprobarea noului Statut al UAR

• Prezentarea candidaților (președinte, Senat, comisii)

• Vot secret prin depunerea buletinelor la urne

• Dezbaterea și aprobarea Strategiei UAR pe perioada 2016-2020

• Consultare privind donația „Conacul Neamțu” din Olari

• Anunțul Comisiei de numărare a voturilor privind organele alese

• Cuvântul președintelui nou-ales. Închiderea lucrărilor

• Prima ședință a Senatului; alegerea Colegiului Director

REZULTATELE ALEGERILOR CONFERINȚEI NAȚIONALE UAR 2016

EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL AL COMISIEI DE NUMĂRARE A VOTURILOR 

La Conferința Națională a UAR au participat 178 de delegați, care au votat prin delegare, conform Statutului și Regulamentului de alegeri ale UAR. Comisia pentru numărarea voturilor a procedat la numărarea buletinelor de vot, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea alegerilor, aprobat de Senat, după cum urmează:

Președinte: Ileana Tureanu

Pentru președintele UAR s-a exprimat un total de 178 de voturi, din care 173 valabile și 5 voturi anulate.

Senatul – membri din București:

Sector 1: Victor Laurențiu Ionescu Kikero

Sector 2: Nicolae Lascu

Sector 3: Ioan Aurel Botez

Sector 4: Doru Sorin Ciomârtan

Sector 5: Dan Mihai Coșurbă, Casandra Roșu

Sector 6: Dorina Ciobanu

Pentru Senat – București s-a exprimat un total de 178 de voturi, din care 169 valabile și 9 voturi anulate.

Senatul – membri din regiuni:

Nord-Est: Constantin Gorcea

Sud-Est: Eleonora Doina Marin

Sud: Călin Hoinărescu, Anton Staicu

Sud-Vest: Pavel Popescu

Vest: Smaranda Maria Bica

Nord-Vest: Vasile Mitrea

Centru: Daniel Emanoil Cincu, Mircea Țibuleac

Pentru Senat – Regiuni s-a exprimat un total de 178 de voturi, din care 163 valabile și 15 voturi anulate.

Membrii Comisiei de Cenzori: Mircea Gabriela, Agneta Stela Petrescu, Tiberiu Ciontu (supleant)

Pentru Comisia de Cenzori s-a exprimat un total de 178 de voturi, din care 174 valabile și 4 voturi anulate.

Membrii Comisiei de Disciplină: Doina Ileana Oprescu, Dorel Liviu Buzec, Adelin Bălan, Daniela Rodica Cătănescu, Elena Cătălina Chiricuță, Octavian Ilarion Ciampuru (supleant)

Pentru Comisia de Disciplină s-a exprimat un total de 178 de voturi, din care 174 valabile și 4 voturi anulate.

Comisia pentru numărarea voturilor a fost alcătuită din: Liana Russu (președinte), Radu Mitrică, Ioana Mihăescu, Sidonia Teodorescu, Rodica Panaitescu, Cristina Cazangiu, Gabriela Radocea, Viorel Mițurcă, Constantin Vișan, Angela Kovacs, Silvia Ionescu, Silvia Didă, Mihai Racu, Ion Brănescu, Viorel Popescu.

CONDUCEREA UNIUNII ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 2016-2020

Președinte: Ileana Tureanu

Vicepreședinți: Aurel Botez (coord. Comisia economică), Nicolae Lascu (coord. Comisia culturală), Eleonora Doina Marin (coord. Comisia socială), Anton Staicu (coord. Comisia organizatorică)

Senat: Smaranda Maria Bica (Comisia socială), Daniel Cincu (Comisia culturală), Dorina Ciobanu (Comisia socială), Sorin Doru Ciomârtan (trezorier), Mihai Dan Coşurbă (Comisia organizatorică), Constantin Gorcea (Comisia culturală), Călin Hoinărescu (Comisia culturală), Victor Laurenţiu Ionescu Kikero (Comisia organizatorică), Vasile Mitrea (Comisia culturală), Pavel Popescu (Comisia economică), Casandra Roşu (Comisia organizatorică), Mircea Țibuleac (membru al Colegiului Director, Comisia socială)

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog