RDW

Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)

Biserica Înălțarea Domnului a Mănăstirii Neamț, fațada sud, proiect de restaurare, arh. Ștefan Balș (Balș, Ștefan, Nicolescu, Corina, Mănăstirea Neamț, Ed. Tehnică, București, 1958)

Operator cultural: Institutul Național al Patrimoniului
Anca Filip – coordonator, Iosef Kovacs, Gheorghe Sion, Daniela Mihai, Iozefina Postăvaru, Alin Saidac, Iuliu Șerban, Vasile Andrei

Absolvent al Școlii Superioare de Arhitectură din București și al Academiei Române din Roma, arhitectul Ștefan Balș (1902-1994) a dedicat peste șase decenii de activitate cercetării și restaurării monumentelor istorice. Membru al Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice, apoi al Direcției Monumentelor Istorice, a avut o contribuție determinantă în domeniul teoriei și practicii restaurării monumentelor istorice din România, fiind cel mai important reprezentant al școlii românești de restaurare.

În anul 2016, Institutul Național al Patrimoniului a derulat proiectul cultural „Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1996)”, beneficiar al unei finanțări din partea Uniunii Arhitecților din România din Fondul Timbrul Arhitecturii, menit să evoce, să aducă în actualitate și să pună în valoare opera acestui mare restaurator român. În cadrul proiectului s-a realizat inventarierea și digitalizarea documentelor și publicațiilor datorate lui Ștefan Balș, aflate în arhiva și biblioteca Institutului Național al Patrimoniului. Expoziția realizată în cadrul proiectului cultural a fost vernisată la: Bienala Națională de Arhitectură 2016, Simpozionul Internațional „Monumentul. Tradiție și viitor” – organizat de Muzeul Unirii din Iași, Conferința de conservare-restaurare CONScience 2016 – organizată de Muzeul Național al Satului din București. Aceste evenimente culturale au fost însoțite de momente dedicate evocării activității marelui restaurator.

Punctul final al proiectului cultural l-a constituit masa rotundă organizată în biblioteca Institutului Național al Patrimoniului, loc în care s-au desfășurat, la începutul anilor ’90, ședințele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, al cărui membru a fost Ștefan Balș. Viața și activitatea arhitectului au fost evocate cu emoție de membri ai familiei sale, arhitecți, foști colegi și colaboratori.

Produsele proiectului cultural sunt accesibile pe site-ul www.stefan-bals.ro.

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog