Împreună pe meleagurile cehești din Munții Almăjului

 

 

 

Ne punem adesea problema modului în care teritoriile pot utiliza, într-o manieră durabilă, oportunitățile oferite de dezvoltarea turistică, în așa fel încât impactul economic să nu afecteze echilibrul social și pe cel de mediu. Căutăm exemple de bună practică din care să ne inspirăm și la care să facem referire - atât din punct de vedere al mijloacelor de implementare în practică, cât și în ceea ace privește reglementările sau posibilele direcții de dezvoltare. Un astfel de model putem găsi în comunitățile de cehi din Munții Almăjului, în zona montană a Banatului - Eibenthal, un sat de 249 de locuitori al etnicilor cehi, devenind în ultimii ani o referință în ceea ce privește dezvoltarea durabilă prin turism responsabil.

 

Eibenthal văzut de sus. Sursa: Asociația Cehilor din Banat

 

Introducere

Înființat în secolul al 19-lea de coloniștii cehi, satul Eibenthal și locuitorii săi au fost puternic afectați după închiderea minei de cărbune din apropiere în 2006. Cu toate acestea, în ultimii ani, Eibenthal trece printr-o etapă de revigorare, cu o serie de proiecte dezvoltate în prezent pentru a atrage turiști, a consolida economia locală și a promova valorile și patrimoniul local.

Din perspectiva peisajului cultural, Eibenthal face parte dintr-un grup de sate înființate de coloniștii cehi în secolul al XIX-lea în apropierea Dunării. Având caracteristici similare (poziția lor geografică - la înălțime în munți, structura și estetica generală a țesutului construit, profilul economic - exploatarea resurselor locale, organizarea comunității sau gastronomia și obiceiurile specifice), aceste așezări sunt caracterizate printr-o identitate culturală puternică, actualmente valorificată în vederea dezvoltării unor activități turistice responsabile. Valorificarea patrimoniului construit și neconstruit este realizată astfel cu sprijinul comunității locale, conservarea și promovarea resurselor culturale fiind încurajată prin utilizarea metodelor de construcție specifice locului, precum și a materialelor de proveniență locală.

 

Chorema teritoriului. Rețeaua așezărilor cehesti din Munții Almăjului. Sursa: autorii

 

Principalele obiective ale dezvoltării turismului din Eibenthal, ca motor pentru creșterea rurală, vizează:

Inițiativa turistică la Eibenthal constă într-o serie de proiecte de dimensiune redusă, dintre care unele au fost deja finalizate (cum ar fi barul „U Medvěda", pensiunea Eibenthal, restaurantul Eibenthal sau cooperativa de producție Manufaktura). Cu toate acestea, deoarece își propune să creeze un model de dezvoltare durabilă, bazat pe turism responsabil, implicarea comunității și valorificarea patrimoniului local, această inițiativă trebuie privită ca un proces mai amplu, care se dezvoltă pas cu pas, bazându-se pe experiențele anterioare pentru a se actualiza în permanență.

Angajamentul comunității locale din satul Eibenthal de a păstra caracterul specific al așezării poate fi văzut în toate noile dezvoltări turistice care au apărut aici în ultimii 15 ani. Mai mult decât atât, în zilele noastre apar inițiative similare în sat, urmând exemplul bun al primelor. Comunitatea din Eibenthal gestionează astfel o structură privată care coordonează turiștii, numită „U Medvěd”. Acesta reprezintă un spațiu multifuncțional care are rolul de a informa turiștii, de a oferi produse locale și de a promova cazarea în diverse structuri din sat. Mai mult decât un centru de informare turistică, acesta urmărește să implice comunitatea în toate tipurile de activități derulate.

 

Restaurant Eibenthal. Sursa: Asociația Cehilor din Banat

 

În satul Eibenthal, se pot găsi mai multe opțiuni de cazare care reflectă valorile rurale și locale. Aderând la principiul utilizării tehnicilor de construcție specifice amplasamentului și a materialelor locale, spațiile de cazare, cum ar fi Pensiunea Eibenthal, precum și alte locuințe private deschise pentru turism, promovează specificul zonei și, astfel, oferă experiențe autentice turiștilor, păstrând în același timp caracterul așezării în sine. Restaurantul Eibenthal este o altă afacere de familie din satul Eibenthal, care oferă turiștilor experiențe autentice, inspirate din bucătăria tradițională. Meniul cuprinde mâncăruri locale, pregătite după rețete și tehnici tradiționale. În plus, comunitatea din Eibenthal a înființat o cooperativă pentru producția de bunuri culinare (cum ar fi mezeluri, brânzeturi, conserve, siropuri și ceaiuri din plante), care continuă practicile vechi de generații și produce suficient pentru a acoperi nevoile zilnice ale restaurantului (vânzând surplusul turiștilor).

Pentru a promova turismul în satul Eibenthal, precum și în zona învecinată, antreprenorii locali colaborează îndeaproape cu comunitățile din Cehia și organizează, în principal pentru ei, un festival anual: Festivalul Banat. Acest eveniment oferă, de asemenea, transport dedicat (de la Praga la Orșova și, mai departe, la Eibenthal), care permite turiștilor cehi să ia parte la acest festival. Desigur, evenimentul este deschis tuturor, dar legătura cu țara de origine ajută la păstrarea specificului locului. Mai mult, Festivalul creează premisele pentru ca producătorii locali să-și promoveze serviciile, primind totodată o confirmare informală cu privire la calitatea produselor lor de la clienți străini. Astfel, satul Eibenthal contribuie la promovarea valorilor și practicilor locale din zonă, prin vânzarea (și producerea) de alimente și băuturi specifice cehe, bunuri de uz casnic și alte produse. Nu în ultimul rând, în ultimii ani satul a devenit o destinație pentru expedițiile școlare, găzduind numai în acest an peste 20 de grupuri de elevi (cu vârste cuprinse între 14 și 19 ani), pe care îi invită să exploreze întreaga rețea de așezări cehe din zonă.

 

 

 

Concert la Eibenthal, în timpul Festivalului Banat. Sursa: Asociația Cehilor din Banat

 

Dar ceea ce este cu adevărat remarcabil este că toate aceste demersuri se întâmplă organic, ca răspunsuri la situații concrete - fiecare operațiune fiind realizată cu respectarea specificului local, a echilibrului dintre natură și om, dar și a nevoilor comunității locale. Analizând astfel aceste inițiative din perspectiva unor principii agreate la nivel european, precum cele promovate de mișcarea Noul Bauhaus European, descoperim că - fără să își propună acest lucru - activitățile derulate de comunitatea din Eibenthal se încadrează între limitele teoretice, oferind răspunsuri firești la provocări curente.

Principiile Noului Bauhaus European: durabilitatea

Mișcarea Noul Bauhaus European promovează durabilitatea, încurajând reziliența economică, socială și de mediu, prin atingerea echilibrului între categoriile de nevoi și dezvoltarea capacității teritoriului de a rezista la schimbări.

Din punct de vedere economic, comunitatea locală din satul Eibenthal depune eforturi pentru a obține finanțare la diferite niveluri, pentru a îmbunătăți infrastructura turistică existentă. Ca atare, satul a dezvoltat recent un nou drum de acces, un nou sistem de iluminat și promovează oportunități de finanțare pentru localnici în domenii precum educația, accesibilitatea și turismul. În același timp, activitățile private care au avut deja succes aici (barul „U medvěda", restaurantul Eibenthal, pensiunea Eibenthal sau cooperativa de producție Manufaktura) sunt dovada vie a unui mediu propice dezvoltării afacerilor în cadrul satului Eibenthal. Mai mult, succesul lor îi încurajează și pe alții să urmeze același model și contribuie astfel la o creștere a capacității turistice a așezării în ansamblu (prin cazare, servicii și produse).

 

Târg de produse tradiționale organizat la Eibenthal în cadrul proiectului de cooperare transnațională DANUrB+. Sursa: autorii

 

Din punct de vedere social, deși nu există politici oficiale care să încurajeze ocuparea forței de muncă în sectorul turismului în satul Eibenthal, exemplele de bune practici deja implementate aici reprezintă modele informale de creștere. Dezvoltate de obicei ca afaceri de familie, inițiativele turistice locale îi implică pe toți membrii unei familii, asigurând astfel o distribuție uniformă a eforturilor și a resurselor deopotrivă.

Comunitatea din Eibenthal încearcă să promoveze politici informale de integrare și educație, indiferent de sex sau vârstă. Astfel, satul Eibenthal promovează educația pe două niveluri: formal și non-formal. Educația formală se desfășoară în școala locală, unde, cu ajutorul profesorilor, programele școlare sunt actualizate astfel încât să reflecte realitățile contemporane și să ofere astfel competențe relevante. Educația non-formală și informală se petrece în cadrul familiilor / în mediul de lucru, unde transmiterea cunoștințelor și abilităților privind meșteșugurile și obiceiurile tradiționale se face în mod natural, iar activitățile educaționale se bazează pe principii transversale, cum ar fi respectul față de mediu, echitatea socială și egalitatea de gen.

Din punct de vedere al principiilor de mediu, prin proiectele pe care le implementează, comunitatea pune în practică o politică de utilizare eficientă a resurselor locale. Programele educaționale desfășurate la școala din sat se axează pe respectul și protecția mediului, tema schimbărilor climatice fiind în centrul activităților educaționale. De asemenea, Festivalul Banat este axat pe activități de conștientizare privind calitatea mediului natural, activități dedicate atât participanților români, cât și celor veniți din Cehia. Totodată, transportul pus la dispoziția participanților este unul sustenabil: accesul din Cehia este facilitat printr-un tren direct, intitulat "Banat Express". Nu în ultimul rând, amplasarea satului, în Parcul Natural Porțile de Fier permite implementarea unor proiecte comune, pentru informarea comunității locale și a turiștilor cu privire la valorile de mediu care trebuie protejate. Astfel, activitățile turistice din satul Eibenthal sunt construite în jurul motto-ului „fără plastic", produsele și băuturile fiind servite direct la fața locului, în recipiente reutilizabile din sticlă sau ceramică.

 

 

Principiile Noului Bauhaus European: estetica

Mișcarea Noul Bauhaus European promovează estetica, încurajând dezvoltarea coerentă la nivelul teritoriului, ce pune în valoare peisajele culturale și specificul fiecărui loc în parte.

Inițiativa comunității Eibenthal urmărește să promoveze estetica și calitatea experienței la nivelul peisajului natural, a celui cultural, precum și prin valorificarea patrimoniului construit și neconstruit. Satul face parte din Parcul Natural Porțile de Fier, o zonă protejată având o frumusețe naturală semnificativă de-a lungul Dunării. Așezarea este înconjurată de peisaje remarcabile și arii de biodiversitate, valorificate prin păstrarea nealterată a tradițiilor, în care calitatea vieții comunităților reprezintă rezultatul activităților economice ale locuitorilor, desfășurate în armonie cu natura.

Valorificarea patrimoniului construit și neconstruit se întâmplă așadar cu sprijinul comunității locale, prin conservarea și promovarea resurselor culturale, precum utilizarea unor metode și materiale de construcție specifice locului. Acest lucru are ca rezultat mai multe opțiuni de cazare care reflectă valorile rurale și locale.

De asemenea, experiența turistică presupune promovarea valorilor autentice, inspirate de bucătăria tradițională și alte obiceiuri. Vedem astfel mai multe facilități de alimentație publică (un restaurant, o berărie, o cooperativă pentru producția de produse culinare) care reflectă gastronomia locală. În sfârșit, fermierii și producătorii locali sunt incluși în activitățile turistice care promovează ocupațiile tradiționale, precum organizarea periodică de târguri.

Principiile Noului Bauhaus European: incluziunea

Mișcarea Noul Bauhaus European promovează incluziunea, încurajând dezvoltarea relațiilor de cooperare între comunități și în interiorul acestora, precum și constituirea mecanismelor de cooperare inter- și intra-comunitare.

Inițiativele de dezvoltare turistică de la Eibenthal promovează incluziunea în mod informal, prin egalitatea de șanse, îngrijirea populației vulnerabile, implicarea întregii comunități în procesul decizional și activități de co-creare. Astfel, satul caută să promoveze politici informale de integrare și educație, indiferent de sex sau vârstă. Ca întreprinderi familiale, activitățile economice dezvoltate de locuitori includ toți membrii unei gospodării, având în același timp un impact semnificativ asupra copiilor.

Întreaga dezvoltare turistică a așezării este construită în jurul specificului ceh și al minorității etnice, copiii beneficiază de activitățile tangente la turism prin programele de educație și includerea lor în practicile informale, iar bătrânii beneficiază în mod direct de dezvoltarea turistică prin promovarea activităților lor principale ca nucleu al evenimentelor și experiențelor turistice.

Participarea comunității la procesul decizional presupune acțiuni informale de management în turism, specifice comunităților mici, în care instituționalizarea și implementarea unor politici rigide ar putea afecta relațiile existente în rândul populației locale și specificul unui loc atractiv tocmai prin naturalețea sa. Mecanismele dezvoltate de comunitatea din Eibenthal pot fi așadar recunoscute ca fiind excepționale tocmai datorită caracterului lor informal. Dezvoltarea turismului în satul Eibenthal este, astfel, rezultatul unor inițiative antreprenoriale construite pe implicarea comunității în atingerea interesului comun, în care sprijinul autorităților locale se limitează la proiecte de infrastructură.

În loc de concluzie

Căutând modele pentru turism durabil, satul Eibenthal poate fi menționat ca un bun exemplu. Respectând principiile Noului Bauhaus European în toate activitățile întreprinse, proiectul de revitalizare a comunității generează din ce în ce mai mult interes. Promovarea prin proiecte internaționale (cum sunt proiectele INTERREG DANUrB+ sau MOMAr) au adus validarea din perspectivă științifică, ceea ce dă un plus de credibilitate inițiativei micii comunități din Munții Almăjului.

Bibliografie

Candidatura pentru competiția „Best Tourism Villages” - World Tourism Organisation (2022)

Candidatura pentru Premiile Noul Bauhaus European - secțiunea „Campioni” (2023)

Planul de Acțiune pentru o regiune dunăreană mai performantă. Drobeta-Turnu-Severin și localitățile dunărene din Mehedinți (2022, realizat de UPT în cadrul proiectului de cooperare transnațională DANUrB+)