RDW

CLUJ / Tektum

Vernacularul şi contemporaneitatea stabilesc o alianţă subtilă între creaţiile grupului TEKTUM. Spiritul puternic şi demn al tradiţiei din Ardeal inspiră o viguroasă expresie plastică prin creaţiile lui. Tradiţional în spirit, dar modern în atitudine şi în performanţa tehnică, TEKTUM înnobilează şi ridică la nivel de artă materialele vechilor meşteri – lemnul, piatra, cărămida. Teritoriul în care TEKTUM se simte ca acasă este perfecţionismul. TEKTUM este brand.

Firma Tektum Arhitectură & Artă a luat fiinţă în toamna lui 2005. Fondatorii sunt TÓTHFALUSI Gábor şi TULOGDY László György.

Am fondat firma cu gândul că prin lucrările noastre putem să ducem mai departe moştenirea arhitecturală dobândită de la maeştrii noştri. Suntem specializaţi pe proiecte cu un grad ridicat de calitate, fie acestea reabilitări de monumente istorice, urbanism, clădiri publice sau private, amenajări interioare.

Numele firmei provine de la cuvântul latin tectum – adăpost, forma primordială de casă. Logoul firmei este semnul ancestral de cruce celtică (o curce înscrisă în cerc) și are multiple interpretări, de la forma planimetrică a unui adăpost până la explicaţii filosofico-existenţialiste.

Suntem o echipă de arhitecţi tineri, dar experienţa noastră este îmbogăţită de colaborarea cu arhitecţi de renume cum ar fi Makovecz Imre sau Sáros László şi de studii postuniversitare în reabilitarea monumentelor istorice. În timp, am extins paleta de servicii: arhitectură, design interior, urbanism, project management. Avem lucrări în curs de proiectare sau execuţie pe tot teritoriul ţării şi acoperim întreaga paletă de programe arhitecturale.

Conceptele noastre întotdeauna se bazează pe adaptarea soluţiilor la situaţiile caracteristice fiecărui proiect, dialogul constant cu beneficiarul fiind cheia succesului. Pe parcursul execuţiei supraveghem toate fazele, punând accent pe soluţii tehnice şi detalii de execuţie exigente. Patrimoniul construit al oraşelor şi satelor din Transilvania (şi nu numai) este pentru noi model de inspiraţie când concepem clădiri, alegem materialele şi tehnicile de construire, dar încercăm prin limbajul nostru să creăm obiecte de arhitectură contemporană şi durabile în timp.

Activitatea noastră tinde să se extindă atât în domeniul arhitecturii, cât şi spre domeniile conexe. În acest proces fiind necesar un număr mai mare de colaboratori, s-a pus problema rezolvării unui spaţiu confortabil şi adaptat necesităţilor proiectării.

Firma Tektum funcţionează într-o casă din centrul istoric al oraşului Cluj-Napoca. Amplasamentul nu permite extinderea pe teren. Am încercat să obţinem maximum de spaţiu reconfigurând interiorul zonei de acces şi modificând şarpanta. Am păstrat volumetria iniţială a casei şi am intervenit numai cu o contrapantă parţială în acoperiş, prin care am obţinut o bună luminare de lucru în interior. Mansarda astfel creată a permis instalarea a 5-7 locuri suplimentare de lucru. Intervenţia a fost un motiv prielnic să inventăm detalii pentru amenajarea interiorului pe care l-am dorit luminos şi limpede ca structură, realizat într-un dialog de suprafeţe albe şi lemn.

Sediul Tektum
Locaţie: strada Cardinal Iuliu Hossu, nr.13, Cluj-Napoca
Funcţiune: extindere sediu firmă
Proiectare/Execuţie: 2010
Arie construită/Arie desfăşurată: 42,95 mp/85,90 mp

 

Echipă: Tóthfalusi Gábor, Tulogdy László György,
Ioana Ramona Cecălășan,
Syőcs István Levente, Bálint Ágnes
Anul înființării: 2005
Adresă: strada Cardinal Iuliu Hossu, nr.13, Cluj-Napoca
Contact: e-mail: info@tektum.ro
www.tektum.ro
Tel: 0264.450.038

 

Casa de cărămidă

Amplasamentul este într-un cartier rezidenţial liniştit al Clujului, cu case joase. Terenul are o orientare nord-sud, cu accesul dinspre nord. Suprafaţa mare a terenului ne-a permis să concepem o clădire cu subsol parţial, parter şi o galerie mică la etaj.

Clădirea este retrasă de la frontul stradal. Am optat pentru un plan desfăşurat în jurul unei curţi interioare (plan în formă de U), retras de la stradă, pentru a diminua impactul şi a rezolva integrarea volumetrică a casei în contextul zonei. Accesul în imobil se realizează prin curtea interioară de mici dimensiuni. Casa este construită în jurul zonei de zi care subordonează zonele intime, private ale familiei. Aria matrimonială beneficiază de intimitate maximă. Bucătăria este poziţionată optimal în partea sud-estică a casei. În acest context, în timpul zilei este posibilă o supraveghere mai atentă a activităţii copiilor. Partea sudică a casei beneficiază de penumbra creată de un portic din buşteni masivi de stejar. Terasa sudică, mare şi cu prezenţă puternică, este accesibilă din bucătărie, living şi dormitorul matrimonial.

Faţadele sunt definite estetic prin aspectul texturat şi ordonat al paramentului de cărămidă, realizat manual, cu grijă deosebită pentru detaliu. Partea de sud a locuinţei este marcată de forţa terasei realizate din buşteni masivi. Casa are o dinamică ascendentă care culminează în zona galeriei printr-o fereastră panoramică, orientată spre apusul de soare.

Casa de cărămidă
Locaţie: Cluj-Napoca
Funcţiune: Reşedinţă unifamilială
Echipa de proiect:
Arhitectură/proiectant general: TEKTUM/Tothfalusi Gabor, Tulogdy Laszlo Gyorgy
Structuri: TOP PROIECT/ ing. Mihai Oltean, ing. Adrian Tutaș
Instalaţii: GRADINSTAL/ing. Paul Biriş, ing. Aurelian Marian
Proiectare/execuţie: 2008/2010
Arie construită/arie desfăşurată: 464,55 mp/535,5 mp
Fotograf: Andrei Neamţu

 

Casa de lemn

Străjuit de coline însorite, într-o zonă etnografică cu meşteri lemnari renumiţi, satul Vlaha se află pe drumul clujenilor spre Valea Arieșului. Zona este în plină expansiune, fiind pe traseul noii autostrăzi. Frontoanele de lemn ale caselor tradiţionale, împodobite cu simboluri ancestrale, invită noile intervenţii arhitecturale să respecte caracterul vernacular al locului.

Deşi este o replică a imaginii celor traditonale, casa de vacanţă realizată de TEKTUM poartă semnalmentele clare ale modernităţii prin siguranţa proporţiilor şi dozarea materialelor. Rezolvarea structurală afirmă şi ea o performanţă de ordin tehnic: structură de lemn integral ventilată. Integrată cu rafinament în peisaj şi cadrul construit local, „casa de lemn” dă un exemplu de discreţie demn de urmat. Preluând materiale şi tehnici tradiţionale, volumul este dominat de subasmentul de piatră care ancorează clădirea în panta ascendentă a colinei şi marcat ca siluetă de frontoanele triunghiulare de lemn ale şarpantei. Acurateţea volumului este subliniată de ponderea şi caracterul detaliilor: lemnul obloanelor intră în dialog cu paramentul de piatră, ritmul lemnului pe faţade este temperat de penumbra deasă a terasei dinspre deal. Casa oferă o imagine neo-vernaculară care găzduieşte, subtil şi polemic, un interior reformulat, aliniat confortului actual.

Locaţie: comună Vlaha/judeţul Cluj
Funcţiune: Casă de vacanţă
Ecipa de proiect:
Arhitectură: TEKTUM /Tothfalusi Gabor
Structură: TOP PROIECT-CLUJ/Mihai Oltean,
Adrian Tutaş
Instalaţii: Aurelian Marian, Paul Biriş
Proiectare/Execuţie: 2006-2007
Arie construită/Arie utilă: 118 mp/170 mp
Fotograf: Andrei Neamţu

 

Casa de piatră

Credem în continuitatea arhitecturii de calitate, care se poate realiza numai printr-o proiectare atentă şi dirigenţie permanentă pe şantier.

Pădurea Făget, spațiu de agrement și relaxare tradițional al locuitorilor Clujului, și-a schimbat mult aspectul în ultimii douăzeci de ani. Dintr-o vastă arie verde, cu doar câteva case de vacanță, un camping și multă liniște, sub impulsul dezvoltării imobiliare, Făgetul s-a transformat în zonă rezidențială favorită pentru iubitorii de natură. O șansă de echilibru între cadrul natural și cel construit este introducerea zonei în rețeaua ecologică de conservare „Natura 2000”.

În acest context, pe o parcelă de colț de dimensiuni reduse, cu o denivelare de 3,5 m pe lungime, biroul nostru a primit tema de a proiecta o casă destinată unui cuplu tânăr, dinamic, pentru care contactul cu natura este mai important decât accesul la confortul urban.

Volumul casei articulează două unități distincte: corpul de piatră – ascendent, dinamic, urmărind panta terenului, și corpul de lemn – calm, orizontal, intim.

Zona de zi ocupă volumul din piatră și este configurată ca spațiu deschis, fluid, cu acces generos spre terasa sudică a casei. Funcțiunile nocturne, distribuite pe două niveluri prin preluarea pantei terenului, se exprimă în volumul de lemn dominant orizontal, umbros, cald, cu imagine arhetipală. Volumul de piatră este ritmat de fante de lumină, înguste, verticale sau orizontale, care călăuzesc privirea spre peisaj și aduc în casă pădurea.

Locaţie: Făget /Cluj-Napoca
Funcţiune: Reşedinţă unifamilială
Echipa de proiect:
Arhitectură/proiectant general: TEKTUM/Tothfalusi Gabor,
Tulogdy Laszo Gyorgy
Structuri: IRODM/ing. Makay Dorottya, ing. Csaki Rómeó
Instalaţii: GradInstal/Aurelian Marian, Paul Biriş
Proiectare / Execuţie: 2008/2010
Arie construită/Arie desfăşurată: 91,1 mp/153,3 mp
Fotograf: Andrei Neamţu

 

Casa neagră

În primăvara anului 2009, am fost contactaţi de o firmă de proiectare structurală în scopul de a-i propune o soluție rapidă de extindere pentru sediu. Ca urmare a creșterii numărului de colaboratori, a fost necesară extinderea şi modernizarea întregii case, crearea unor spații clar definite pentru lucru, discuții, şedinţe şi recepţie.

Calea

Am început procesul de proiectare cu aceste date. Le-am prezentat schițele. Au fost de acord la prima vizionare… Între timp și beneficiarii au realizat că trebuie să renunțe la o implementare rapidă a proiectului pentru că atât complexitatea intervenției, cât și starea tehnică a casei vechi nu corespundeau exigențelor. În final, ne-au rugat să reamenajăm tot imobilul atât în interior, cât și în exterior, până la cel mai mic detaliu (până la nivel de clanță). A fost un proces lung în care am regândit întregul imobil, am subzidit, am adâncit subsolul, am demolat scara etc., la sfârşit rămânând doar zidurile exterioare și șarpanta existentă (pe care, în final, le-am consolidat).

Conceptul

Terenul şi imobilul se află într-un zonă rezidenţială a cartierului Grigorescu, care mai păstrează multe clădiri valoroase ale oraşului, pe un teren de colţ, vizavi de un mic parc. Conceptul casei a fost determinat de marcarea colţului printr-un gest simplu, care să detaşeze volumul actual de vechea construcţie. Extinderea este un volum compact cu boltă, cu goluri tăiate într-o proporţie actuală. Forţa de monolit a volumului nou creat marchează puternic faţada principală şi conferă caracter clădirii reformulate. Restul este doar muzică de acompaniament, atât de necesară la realizarea unei lucrări. Detaliile de închidere ale faţadei, detaliile de grinzi, alcătuirea tâmplăriei etc. sunt o consecinţă a gestului major.

Proiectarea şi reproiectarea interioarelor a fost foarte importantă pentru a stabili brandul şi imaginea firmei. Beneficiarii au o filosofie de lucru dinamică, mulţi dintre ingineri fiind tineri. În general, sunt axaţi pe proiectarea structurilor de betoane prefabricate pentru lucrări autohtone sau din străinătate. Având aceste premise, am considerat oportună menţinerea aparentă, în unele locuri, a structurii de beton (ziduri, scară). Am stabilit să realizăm masa din camera directorului şi cea din secretariat din beton aparent, pentru care am folosit un limbaj in memoriam Carlo Scarpa. Realizarea mesei de discuţii din sala de şedinţe a fost o provocare. Pentru pereţi am folosit culoarea albastră din logoul firmei combinată cu verde şi gri. La etaj am combinat aceleaşi culori atât pentru finisaje, cât şi pentru mobilier.

Considerăm că execuţia s-a putut realiza datorită dorinţei şi exigenţei beneficiarului şi, nu în ultimul rând, datorită încrederii sale în propunerile şi soluţiile noastre.

Locaţie: Cluj-Napoca
Funcţiune: Extindere birou de proiectare
Echipa de proiect:
Arhitectură/proiectant general: TEKTUM/Tothfalusi Gábor, Tulogdy László György,
Ioana Cecălășan
Structuri: SC PLAN 31 SRL – Kiss Zoltán
Instalaţii: SC GRADINSTAL SRL – Aurelian Marian, Paul Biriş
Proiectare /execuţie: 2009/2011
Arie construită/arie desfăşurată: 174,44 mp/334,15 mp – extindere 70,80 mp
Fotograf: Andrei NEAMȚU

 

Ansamblu rezidenţial 3 case

Amplasat pe o colină însorită, într-o arie rezidenţială cu loturi mari, ansamblul se bucură de o minunată privelişte asupra oraşului şi marchează peisajul cu prezenţa pregnantă a volumelor. Panta ascendentă a terenului de la stradă spre spatele proprietăţilor este speculată în vederea organizării anexelor locuirii.

Caracterul ansamblului reiese din raportul stabilit între cele trei volume, proporţia registrelor şi demnitatea impusă de pinionul tradiţional al faţadelor. Volumele cresc nuanţat din subasmentul de piatră care realizează racordul cu terenul în pantă spre soclul amplificat pe parter şi primul etaj, dur, tratat cu tablă, detaşat din planul alb al zidăriei. Aria superioară, alocată intimităţii, se bucură de prezenţa caldă a lemnului şi de zonele pitoreşti de umbră ale teraselor acoperite. Şarpanta în două ape generează pinioane impunătoare, care adăpostesc mansarda şi podul.

Impresia generală este de mic castel privat, de reşedinţă bine păzită care impune respect. Prin constituirea registrelor faţadelor şi susţinerea lor cu materiale contrastante, care se valorizează reciproc, relaţia interior/exterior primeşte conotaţii istorice şi estetice. Ansamblul de trei case degajă o impresie de forţă şi intimitate protejată.

Locație: Strada Prunilor/Strada Mărginașă,
Cluj-Napoca
Funcțiune: 3 imobile rezidențiale;
6 apartamente/imobil
Echipa de proiect:
Arhitectură: TEKTUM / Gabor Tothfalusy,
Laszlo Gyorgy Tulogdy
Structuri: TOP PROIECT – Mihai Oltean,
Adrian Tutaș
Colaboratori: Oliviu Pop, Andreea Mureșan, Anikó Kiraly
Proiectare/Execuție: 2006 / 2009
Arie construită/desfășurată: 854 mp/3.830 mp

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog