RDW

MOLDOVA / Waterfront – Constanţa

stud.-arh. Sergiu Popa   |   îndrumător: prof. univ. dr. arh. Virgiliu Onofrei

În interpretarea conceptuală a temei, proiectul a dat prioritate punerii în valoare a cadrului natural şi a siluetei Peninsulei. Pentru aceasta, intervenţia propusă dezvoltă compoziţional un parcurs arhitectural de tranziţie între cota Pieţei Ovidiu şi cea a Portului de agrement Tomis.

Existenţa unui trafic de tranzit important între oraş şi port, respectiv plajă, care se desfăşoară pe traseele Bd. Tomis şi str. Mircea cel Bătrân şi suprapunerea acestuia cu fluxurile pietonale, precum şi traficul local intens şi dezorganizat au dus la propunerea traversării carosabile a Pieţei Ovidiu prin subteran, odată cu realizarea unui sistem de parcaje subterane care să satisfacă nevoile zonei, în scopul redării Pieţei Ovidiu pietonilor. Parcursul arhitectural propus structurează un sistem de rampe, terase şi scări, generator al unei succesiuni de spaţii interioare şi exterioare care fac conexiunea între Piaţa Ovidiu şi mare.

Prin dispunerea volumelor care îl compun, s-a urmărit punerea în valoarea a dominantelor locale şi de siluetă, precum şi activarea unor axe vizuale, belvederi, corelat cu imaginea cornişei şi a desfăşurărilor de fronturi de pe aceasta (imaginea dinspre mare).

Prin dinamica sa intrinsecă şi prin elementele materiale, evocatoare pe care le integrează – apă, vegetaţie, dalaje – acest sistem realizează atât în interior, cât şi în exterior un parcurs viu şi facilitează armonizarea ansamblului cu cadrul natural şi cu elementele construite ale zonei.

Spaţiul public al Pieţei Ovidiu (redată pietonilor) şi cele ale ansamblului propus pot fi astfel propice desfăşurării de evenimente urbane devenind – şi prin funcţiune, şi prin legăturile asigurate – un pol al animaţiei urbane.

Deoarece zona studiată are un potenţial deosebit atât din punct de vedere funcţional (turism şi loisir urban), cât şi din punct de vedere estetic-configurativ, datorită relaţiei deosebite cu elementele de cadru natural – marea şi faleza – care determină în bună măsură caracterul Peninsulei, s-a propus dotarea zonei cu echipamente şi servicii cât mai diverse.

Serviciile dedicate turismului au rolul de a atrage şi a stimula reimplantarea în Peninsulă a activităţilor tradiţionale specifice, care vor duce la creşterea atractivităţii zonei şi la animarea ei cu evenimente multiple şi diverse: culturale,  ştiinţifice, sportive (în special cele nautice), festivaluri, serbări, simpozioane, conferinţe, workshop-uri etc.

Zona de dotări cu caracter permanent specifice unei faleze urbane şi unei zone portuare de navigaţie sportivă şi de agrement este situată la nivelul platformei Portului Tomis şi va cuprinde funcţiuni de comerţ, alimentaţie publică (mici restaurante cu specific, cafenele, baruri etc.), servicii vamale, servicii de informare turistică, servicii legate de sporturile nautice (închirieri de echipament etc.), activităţi culturale şi de loisir.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog