RDW

Diplome Facultatea de Arhitectură – UPT 2012: Metsa, Centrul de Cercetare în Tehnologia Prelucrării Lemnului

Perspectivă exterioară

autor proiect: Ioan Emilian Veliciu

îndrumător: arh. Romeo Szorand

Proiectul are ca subiect realizarea unui centru de cercetare în tehnologia și prelucrarea lemnului într-o zonă mixtă care grupează funcţiuni de învăţământ şi industrie din Baia Mare. Obiectul creat îşi propune să adăpostească activităţi legate de cercetarea și promovarea tehnologiei prelucrării lemnului la cele mai înalte standarde.

Proiectul propune mult mai mult decât o serie de obiecte agreabile și funcţionale. După o analiză atentă a contextului, după ex-tragerea unor informaţii şi concluzii legate de tehnologia de prelucrare a lemnului, se propune un concept complet, ce nu neglijează niciuna dintre componentele arhitecturii înţeleasă ca fenomen ce influenţează profund comportamentul uman. Spaţiile create încurajează comunicarea vizuală şi verbală, schimbul de idei, interacţiunea și mişcarea.

Centrul Metsa (termenul finlandez pentru „cherestea“) îşi propune să devină primul centru de cercetare/perfecţionare și educaţie pe subiectul tehnologiei prelucrării lemnului din România.

În paralel, proiectul încearcă să rezolve o serie de probleme identificate de ordin social-economic şi educaţional:

– lipsa unui centru care să desfăşoare în mod organizat şcoli de vară pentru studenţii de la facultăţi de Arhitectură şi Artă;

– raportul nefast între exploatarea de material lemnos și valorificarea lui ca resursă de construit prin procesarea pe teritoriul ţării noastre;

– lipsa de pregătire şi sincronizare cu ultimele regle-mentări europene privind designul structurilor de lemn, a personalului din domeniul proiectării şi exe-cuţiei, EUROCODE5;

– folosirea tot mai puţină a lemnului în sectorul privat, cu precădere în cadrul natural, ca material de intermediere a raportului arhitectural dintre om si natură;

– revigorarea mediului Universitar din Baia Mare și punerea lui în raport cu industria prelucrătoare de lemn care există în proximitate;

– promovarea patrimoniului cultural legat de prelucrarea lemnului în zona Maramureşului.

Arhitectura centrului îşi propune să fie una contempo-rană, care să exprime dorinţa de recunoaştere socială reintroducând lemnul ca material de construcție în conştiinţa și cultura vizuală a societăţii.

Centrul se amplasează spre colţul sud-vestic al parcelei, completând astfel o zonă cvasidefinită din punct de vedere urbanistic. Prin această amplasare şi prin configurarea volumetrică se stabileşte un raport pe diagonală cu turnul Universităţii de Nord Baia Mare, care ocupă colţul diametral opus al zonei, pe o altă parcelă de colţ. Un alt considerent relevant pen-tru amplasarea obiectului îl constituie proximitatea faţă de un drum de acces important, respectiv intrarea secundară în oraş din direcţia Cluj/Satu Mare şi proximitatea faţă de compania care se ocupă cu prelucrarea lemnului. În continuare, soluţia se încadrează în parametrii urbanistici reglementaţi, prin retragerea faţă de front de 10 metri, susţinerea frontului stradal prin continuitatea registrului inferior și păstrarea unei înălţimi joase la prima cornişă. Spre Campus (pe direcţia nord) obiectul se raportează diferit la context, printr-o abordare peisageră obţinută prin sistematizarea terenului care propune o urcare lină a suprafeţei terenului de la limita de proprietate până la cota de călcare a dalei de beton. Astfel, dinspre campus sunt percepute doar cele trei obiecte de lemn. Terenul rămas liber este tratat ca un parc care să deservească această zonă a oraşului. Conceptul formal propune o dală urbană (nivelul parter semiîngropat) care are rolul unei scene-suport pe care sunt expuse cele trei obiecte, reprezentând exponatele arhitecturii din lemn. Cele trei obiecte sunt concepute integral din lemn în ideea de a scoate în evidenţă calităţile estetice şi performanţele structurale ale lemnului, astăzi. Aceste trei corpuri se adresează societăţii la nivel vizual şi reprezintă o imagine care doreşte schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte par-adigma lemnului, ca material de construcţie. Între ele, cele trei corpuri dialoghează la nivelul dalei circulabile, prin gen-erarea unor trasee de circulaţie şi spaţii de stat exterioare. Corpul mai înalt, P+4, se raportează la turnul Universităţii de Nord care se află în colţul diagonal opus al zonei. Retragerea de la trotuar este de 10 metri, pe această suprafaţă urmând a se amenaja parcarea și curtea de acces. Se propun patru curţi engleze în dreptul spaţiilor deservite, care să funcţioneze ca spaţii intermediare sau care să permită extinderea activităţii în exterior. Se mizează pe implicarea şi educarea publicului prin desfăşurarea activităţii în spaţiul urban.

Din punct de vedere funcţional se urmăreşte organizarea cât mai simplă şi eficientă a spaţiilor. La parter se află zona de intrare principală şi spaţiile dedicate activităţilor de explorare, cercetare și perfecţionare, atât practică, cât şi teoretică. Acest nivel este organizat spaţial, structural şi funcţional pe baza raportului dintre cele patru nuclee şi spaţiul conţinător. Dispunerea acestor nuclee generează spaţii deschise care permit desfăşurarea activităţilor de bază ale centrului:

Atelierul de testare/prelucrare, atelierul de proiectare, zona de acces cu recepţie şi lounge. Aceste nuclee, din punct de vedere structural, susţin dala urbană care reprezintă cadrul spaţial de interacţiune socială al centrului, la cota terasei circulabile. La acest nivel, sunt anticipate fluxurile de circulaţie la scară zonală fiind permisă urcarea atât dinspre campus, cât şi dinspre mall sau chiar din curtea de acces principală a centrului. Nivelurile superioare sunt despărţite în trei corpuri din lemn: două orizontale pe un singur nivel, care se accesează de pe dala circulabilă, şi unul vertical, care semnalează existenţa centrului la scara oraşului. Structura se alcătuieşte din pereţi și planşee lamelare din lemn pentru corpul înalt şi cadre lamelare de lemn pentru corpurile orizontale. Soclul unificator este conceput pe structură celulară de beton și dală pretensionată de beton. Faţadele sunt tratate uniform prin lamele de lemn care îmbracă volumele simple și creează o perdea translucidă care filtrează lumina şi minimalizează imaginea centrului. Pentru partea inferioară ce corespunde zonei de parter semiîngropat, s-a optat pentru un sistem de faţadă ventilată din plăci de beton amprentat.

Proiect /Project: Metsa, Centrul de Cercetare în Tehnologia Prelucrării Lemnului /Metsa, Research and Development Center in Timber Engineering

Locaţie /Location: Baia Mare, România

Suprafaţă /Area: 2.793 mp  

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog