RDW

Diplome Facultatea de Arhitectură – UPT 2012: Reamenajarea Pieței agroalimentare Iosefin și regenerarea urbană a vecinătăților sale

Perspectivă interioară

autor proiect: Ștefana Bădescu

îndrumător: arh. Codruța Nergulescu

Cartierul Iosefin este unul dintre cele patru cartiere istorice ale orașului Timișoara, fiind, prin tradiție, o zonă cu caracter comercial. De-a lungul timpului, acest caracter a fost influențat și de prezența Canalului Bega, care a avut un rol important în dezvoltarea și susținerea funcțiunilor comerciale din zonă. Astfel, mai ales în perioada de la începutul secolului al XX-lea, în Iosefin au înflorit aproape toate formele de comerț, de la micile ateliere meșteșugărești apărute la parterele locuințelor individuale, până la reprezentanțele unor companii de prestigiu. Nu în ultimul rând, în cartierul Iosefin funcționează una dintre cele mai bine aprovizionate piețe agroalimentare din oraș – Piața Iosefin, care, pe lângă profitul economic indiscutabil, aduce beneficii comunității și din punct de vedere social, fiind un punct „viu”, de socializare.

De curând, Piața agroalimentară Iosefin a intrat în lucrări de reabilitare, ce implică demolarea halelor existente și construirea uneia noi, dezvoltată pe 8.000 mp și mai multe niveluri, inclusiv subterane, în locul fostei piețe de animale. Principalul dezavantaj al noii inserții este însă acela că, deși rezolvă cu succes problemele de confort termic și alte chestiuni minore de ordin funcțional, contrazice, prin partiul propus, principiile de organizare a piețelor agroalimentare, care vin din tradiția oriental-mediteraneeană a comerțului în aer liber și care induc anumite relații între vânzător (care este și producător) și cumpărător; astfel, noua hală devine mai degrabă un „mall agroalimentar” decât o piață de acest tip. Totodată, actuala strategie de reamenajare a Pieței Iosefin elimină în fapt comerțul – și, deci, activitatea socială – de pe str. Iancu Văcărescu, aceasta urmând să se transforme în viitor într-o mare parcare supraterană, ceea ce va distruge automat caracterul viu al spațiului discutat, transformat de-a lungul timpului într-un centru activ la nivel urban. Întrucât noua amenajare va consuma însă fonduri și resurse semnificative, ceea ce exclude automat posibilitatea de a o demola în viitor, indiferent de carențele pe care le are, se propune includerea în proiectul de reamenajare a Pieței agroalimentare Iosefin a noii hale în curs de construire, cu sugestia de refuncționalizare a acesteia și de transformare a sa în clădire administrativă, de depozitare sau destinată parcărilor supraterane.

În acest context, am propus ca temă în vederea elaborării lucrării de diplomă un studiu de reamenajare a Pieței agroalimentare Iosefin (cu includerea noii hale în curs de construire). De asemenea, am propus spre studiu problema regenerării urbane a vecinătăților pieței agroalimentare, și anume o zonă relativ întinsă a cartierului Iosefin, care se caracterizează prin unitate în ceea ce privește evoluția istorică și stilistică a construcțiilor, modul de parcelare și ocupare a terenului, aliniamentul și regimul de înălțime, funcțiunile și chiar nivelul de trai sau stilul de viață al locuitorilor. Acest areal reprezintă o zonă importantă a orașului Timișoara, atât din punctul de vedere al valorilor istorice și culturale care se regăsesc aici, cât și datorită posibilităților economice și sociale pe care le oferă ansamblul, dar care în prezent nu sunt puse în valoare și exploatate la potențial maxim.

Propunerea de regenerare urbană a zonei studiate, elaborată pe baza concluziilor rezultate în urma analizei multi-criteriale a arealului propus spre revitalizare, reprezintă în fapt o strategie integrată pe termen lung, care mizează pe recuperarea caracterului tradițional al cartierului și pe încorporarea sa, ca un centru urban activ, în rețeaua existentă la nivelul orașului. Primul și poate cel mai important pas al acestui proces îl constituie descoperirea și asumarea identității cartierului, ce definește tipul de activitate caracteristic zonei și dictează în continuare specificul măsurilor care se pot implementa aici. Astfel, dacă centrul istoric Cetate reprezintă un „mall în aer liber”, cu buticuri de lux, cafenele și restaurante, frecventat de studenți și oameni de afaceri deopotrivă, și dacă Fabricul devine „cartierul berii”, cu o viață de noapte incitantă, ce gravitează în jurul Fabricii de Bere, cartierul Iosefin a fost și va rămâne mult timp de acum înainte unul comercial, un spațiu în care inițiativa micului producător (fie el meșteșugar, agricultor sau prestator de servicii) înflorește. De la numeroasele magazine și ateliere dezvoltate la parterele clădirilor (în special cele situate de-a lungul bulevardelor) la Piața agrolimentară Iosefin, comerțul se dezvoltă într-o mare varietate de forme și reprezintă caracteristica tradițională a zonei studiate, care trebuie exploatată și întărită prin propunerea de revitalizare.

În continuare, strategia de regenerare urbană se concentrează pe o serie de obiective punctuale, care propun rezolvarea disfuncționalităților și punerea în valoare a punctelor tari ale zonei studiate, rezultate în urma analizei urbanistice. Astfel, aceste obiective vizează transformarea Autogării într-un punct-cheie în rețeaua de transport în comun, accesibilitatea bicicliștilor, amenajarea malului Canalului Bega și transformarea sa într-o promenadă pietonală și pentru bicicliști, reabilitarea fondului construit, încurajarea și dezvoltarea rețelei comerciale existente, precum și reamenajarea Pieței agroalimentare Iosefin. Indiscutabil cel mai activ și mai profitabil nucleu al zonei propuse pentru regenerare urbană, Piața agroalimentară Iosefin trebuie menținută și dezvoltată în strategia de revitalizare; intervenția de reamenajare a acesteia într-o manieră corespunzătoare poate deveni motorul din spatele întregului proces de regenerare a zonei studiate, motiv pentru care această operațiune se constituie în cel mai important obiectiv al strategiei de revitalizare.

Propunerea de reamenajare a Pieței agroalimentare Iosefin a mizat, încă de la început, pe accesibilitate și permeabilitate pietonală, opțiunile înclinând către o structură deschisă, ușoară, concepută după principiile organice de organizare a spațiului, care, dincolo de profitabilitatea economică, să încurajeze interacțiunea socială și să devină un punct de referință al zonei propuse pentru regenerare. În continuare, sunt prezentate cele trei aspecte esențiale care au stat la baza concepției urbanistice și de arhitectură a proiectului discutat:

– Concentrarea activităților aferente pieței agroali-mentare în spațiul public, concept care a determinat amplasarea pieței propriu-zise pe strada Iancu Văcărescu, în spațiul format între cele două fronturi construite. În acest scop, se propune închiderea străzii pentru traficul vehiculelor, excepție făcând o mică zonă prevăzută cu circulație mixată, pentru aprovizionare; astfel, piața devine un loc public, al schimburi-
lor comerciale și sociale deopotrivă, în timp ce strada își recapătă caracterul de loc „viu”, devenind un pol activ la nivel urban.

– Unificarea noului cu vechiul, adică a pieței propriu-zise cu obiectivele comerciale existente deja la par-terele clădirilor amplasate în fronturile străzii Iancu Văcărescu; de aici s-a născut forma liberă, organică, a învelitorii propuse, care unifică, la nivel de limbaj arhitectural, noua piață agroalimentară și reperele fixe, existente în țesutul construit, precum magazine-le alimentare din front sau noua inserție propusă
de autorități.

– Accesibilitatea și permeabilitatea pietonală, două concepte esențiale în organizarea piețelor agroali-mentare; aceste principii au impus organizarea pieței ca un spațiu deschis, acoperit cu o structură ușoară, accesibil din toate părțile fluxurilor de pietoni, care, odată cu închiderea străzii Iancu Văcărescu pentru traficul vehiculelor circulă liber în întreaga zonă.

În consecință, prin opoziție cu spațiul închis, multietajat și strâmtorat al noii inserții propuse de autorități, în care fluxurile de aprovizionare se împletesc în mod nefericit cu fluxurile pietonale ale posibililor cumpărători, pro-punerea de reamenajare a Pieței agroalimentare Iosefin se prezintă ca o piață deschisă, amplasată în spațiul public, accesibilă din toate direcțiile pentru pietoni și organizată după principiile provenite din tradiția comerțului în aer liber.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog