RDW

Pol[i]nation

1

Alina – Gabriela  Catrina
Silvia  Mihaela Diaconu
Claudia Dragnea
Gina Doyle
Tim Stephens
Lesia Syrotiuk
Sonja Elaković
Maja Žugić

Punctul de plecare al acestui proiect constă intr-o serie de obiecte găsite in “treimea” formată de Belgrad, Brighton şi București. Prin urmărirea in timp şi trasarea in spaţiu a drumului celor trei obiecte, urmate de analiza lor, acestea se transformă din nişte entităţi statice în nişte procese dinamice abstracte. Pe măsură ce natura simbolică a fiecărui obiect este extrasă, se dezvoltă o anumită ierarhie urbană, in consecinţă, simbolicul şi materialul se suprapun in crearea unui limbaj arhitectural care este atat local cât şi global.

Rezultă un oraş nou, hibrid, static şi dinamic în acelaşi timp. Este format dintr-un centru fix şi din insule migratoare. Ne-am imaginat o reţea de astfel de poli ficşi pe toata suprafaţa inundată a lumii viitoare, poli conectaţi prin parcursurile insulelor migratoare, asemenea procesului de polenizare.

În Pol[i]nation, părţi constituente din oraş se conectează la centru, se fragmentează şi migrează. Nivelul apei se ridică sau coboară, transformarea ecosistemului decide evoluţia oraşului. Dinamismul este atat orizontal cat şi vertical. Oraşul respiră – din punct de vedere social, politic şi economic.

Indiferent de ideologiile politice, oraşul este local, global şi sustenabil. Forţa magnetică a centrului oferă unitate oraşului, păstrând astfel caracterul local şi oferind oportunitate de schimb global prin intermediul fragmentării. Acest sistem de tip „plugin” face din oraşul viitorului un adevărat „polyport”.

The starting point for this journey begins with a series of found objects from a “treime” of destinations: Belgrade + Brighton + Bucharest. Through tracking, tracing and dissecting these objects, they move from the static to abstract dynamisms of time and space. As the symbolic na­ture of each object is extracted an urban hierarchy develops; consequently the symbolic and physical combine to create an architectural language that is both local and global.

It results a new, hybrid city, static and dynamic at the same time. It is formed of a fixed core and movable islands. We imagined a net of cores all around the flooded surface of the world, connected through the movement of the islands, just like the pollination process.

In Pol[i]nation, constituent parts of the city plug in, fragment and migrate. The water rises and falls, ecology determines how the city evolves. This dynamism is horizontal and vertical. The city breaths – socially, politically and economically.

No matter of the political ideologies, the city is local, global and self-sustaining. The magnetic strength of the motherboard gives the city unity, thus preserves the local, yet allows opportunity for the global through fragmentation. This plugin system makes it a true polyport.

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog