RDW

Trei proiecte studențești în peisaj urban complex

O revitalizare, o revalorificare şi o restaurare a unor peisaje urbane complexe, de importanță socială, economică, istorică şi culturală pentru un oraş viu sau de mult apus sunt câteva dintre instrumentele folosite în ameliorarea calităţii oraşelor pe care le vizităm sau în care trăim. Aşadar, scopul celor trei proiecte este de redobândire a unor valori pierdute, uitate sau dificil de redobândit din varii motive. Noi, ca studenţi peisagişti, înţelegem aceste valori şi ne permitem să facem abstracţie de obstacolele administrative, încercând ca prin proiectele noastre să testăm alternativele.

Se vorbeşte mult în domeniul urbanismului despre reutilizarea resurselor limitate din interiorul oraşelor europene în favoarea extinderii spaţiilor verzi, însă în cazul României resursele valoroase peisagistic există şi trebuie reactivate şi recunoscute că fiind importante.

Cazurile staţiunii de cercetare pomicolă de la Geoagiu (jud. Hunedoara), care a avut o activitate importantă pentru conceperea soiurilor de nuc în anii ‘80, iar în prezent este nevoită să îşi închirieze din spaţiile destinate cultivării plantelor în scopul cercetării, pentru a putea supravieţui; cazul „Deltei Văcăreşti” din Bucureşti, ce a trecut printr-un proces fericit de renaturare datorită neintervenţiei factorilor umani, dar care, în prezent, are un statut nedesluşit, şi cazul Sarmizegetusei Regia, un sit arheologic declarat monument UNESCO ce se află într-o stare continuă de degradare. Toate aceste situri reprezintă valori ale peisajului urban şi resurse economice, ecologice şi culturale.

În urma unor analize pe paliere ce au în vedere: infrastructura, funcţionalitatea activităţilor umane, evoluţia istorică a sitului, hidrografia, fondul vegetal, studii de peisaj natural şi antropic, adaptate la nevoile fiecărui sit în parte, am putut identifica cerinţele specifice care au condus la propuneri ce respectă competenţele distinctive ale peisajelor din care fac parte.

Mai exact, staţiunea de cercetare pomicolă Geoagiu are de păstrat însăşi componenta peisajului cultural al fostei sale activităţi – pomicultură, odinioară prosperă şi încă vie în amintirea localnicilor. Delta Văcăreşti are de menţinut un sistem de procese ecologice, într-un peisaj mlăştinos devenit valoros în special pentru prezenţa sa în cadrul unui oraş-capitală. În ceea ce priveşte cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, competenţa sa distinctivă este deja recunoscută prin statutul de monument UNESCO, făcând parte din peisajul cultural naţional.

Proiectele doresc tratarea unitară şi coerentă a legăturii dintre peisajul urban şi peisajul natural, printr-o trecere gradată, intoducând activităţile educaţionale, loisir şi relaxare, de multe ori ca liant între acestea. În cazul staţiunii de cercetare s-a propus o grădină deschisă studiului plantelor şi pomiculturii la mijlocul traseului între activităţile de cercetare în laborator-producţie respectiv peisajul de deal din extravilanul oraşului Geoagiu. Proiectul care vizează Delta Văcăreşti îşi propune o zona de promenadă-belvedere ca mediator între peisajul urban şi zona de parc. Iar în cazul Sarmizegetusa Regia, însăşi activitatea turistică presupune o amenajare peisagistică, alături de restaurarea monumentului, care să favorizeze activităţile educativ-culturale, promenada şi relaxarea.

Asigurarea sustenabilităţii propunerilor în proiectarea şi planificarea peisageră face parte din priorităţile proiectelor prezentate. Acesta este motivul pentru care activităţile economice nou-propuse din cadrul stațiunii de cercetare Geoagiu (producţia şi comercializarea fructelor şi specialităţilor de dulceaţă, organizarea de târguri, activităţi educaţionale şi de practică profesională) sau la joncţiunea cu „Delta Văcăreşti” (activităţi de captare a energiei regenerabile şi activităţi de agricultură urbană) şi la cetatea dacică Sarmizegetusa Regia  (activități de promovare turistică şi implementarea unui sistem de taxare – mentenanţă) sunt necesare atât pentru autosusţinerea spaţiilor de interes peisagistic, cât şi pentru comunităţile umane cărora li se adresează acestea.

Prin propunerile noastre am dorit redobândirea funcţionalităţii fiecărui sit şi revalorificarea potenţialului lor urbanistic sau peisagistic, pornind de la o strategie mai amplă cu impact extern major, cum este cazul staţiunii de cercetare care prin revitalizare ar avea impact asupra sistemului de educaţie în oraşul Geoagiu şi asupra producţiei pomicole în zona Orăştie. Sau în cazul Deltei Văcăreşti, care prin revalorificare ar face parte dintr-un sistem verde nou-propus de-a lungul cornișei râului Dâmboviţa, cu impact asupra calităţii vieţii în cadrul Capitalei. Iar în cazul propunerii de restaurare a cetăţii dacice, am insistat pe crearea de trasee şi eficientizarea mobilităţii turistice şi a facilităţilor de cazare, urmând ca aceste măsuri să aibă un impact pozitiv asupra turismului local şi naţional.

Aşadar, proiectele îşi propun reintegrarea unor zone de importanță peisagistică într-un organism complex deja existent, fie el urban sau natural, în scopul redobândirii valorilor culturale, dar în acelaşi timp activarea unui motor economic menit să asigure sustenabilitatea activităţilor propuse.

 

Proiect

„Revitalizarea Stațiunii de Cercetare Pomicolă Geoagiu”

echipa: Adina matroz

Revitalizarea stațiunii de  cercetare pomicolă Geoagiu Plan de amenajare

Revitalizarea stațiunii de
cercetare pomicolă Geoagiu
Plan de amenajare

Revitalizarea stațiunii de  cercetare pomicolă Geoagiu Plan de plantare

Revitalizarea stațiunii de
cercetare pomicolă Geoagiu
Plan de plantare

 

Proiect

„Plan urbanistic zonal Delta Văcărești”

Echipa: Adrian Berindei, Adina Matroz, Teodora Mihai, Gabriel Tănase

 

Plan urbanistic zonal  Delta Văcărești Concept

Plan urbanistic zonal
Delta Văcărești
Concept

 

Plan urbanistic zonal  Delta Văcărești Reglementări cu elemente de regulament

Plan urbanistic zonal
Delta Văcărești
Reglementări cu elemente de regulament

 

Plan urbanistic zonal  Delta Văcărești Plan amenajare generală

Plan urbanistic zonal
Delta Văcărești
Plan amenajare generală

 

Proiect

„Studiu zonă protejată Sarmizegetusa Regia”

Echipa: Adina Matoz, Loredana Micu, Gabriel Tănase

 

Studiu zonă protejată  Sarmizegetusa Regia Localizare

Studiu zonă protejată
Sarmizegetusa Regia
Localizare

 

Studiu zonă protejată  Sarmizegetusa Regia Propunere cetate  și incintă sacră

Studiu zonă protejată
Sarmizegetusa Regia
Propunere cetate
și incintă sacră

 

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog