RDW

Arhitecți la radio

Răsfoind volumele de bibliografie radiofonică românească1, ne-au atras atenția o serie de emisiuni radio2 realizate cu arhitecți ca: G. M. Cantacuzino, Henrietta Delavrancea, Octav Doicescu, Duiliu Marcu, Max M. Popovici, Algi van Saanen, Petre Antonescu, Ion D. Enescu, Grigore Ionescu, între anii 1930-1940. Invitați să vorbească în emisiunile „Universitatea Radio” și „Programul de seară” au abordat subiecte precum: stilul Regele Carol al II-lea, pavilionul național al României de la Expoziția din New York, urbanistica modernă, orașul viitorului, modernismul în arhitectura românească, tradiționalism și modernism, casa-bloc, casa modernă, arhitectura și confortul, locuința românească, arta mobilatului, locuința sănătoasă, luminatul și încălzitul, lumina în arhitectură – igiena, casa autonomă a construcțiilor și problema locuințelor populare, aspecte noi ale problemei locuințelor etc.

Amploarea rolului acestor arhitecți în epocă, diversitatea construcțiilor lor, influența acestora asupra dezvoltării și evoluției arhitecturii, prin modelarea cadrului urban, în încercarea de a aplica noile principii ale arhitecturii, sunt doar câteva dintre aspectele care justifică prezentarea acestor documente.

Arhiva Societății Române de Radiodifuziune păstrează exclusiv conținutul scris al emisiunilor radio din perioada interbelică, majoritatea inedit3, întrucât nu s-au păstrat înregistrările audio, ci doar manuscrisele emisiunilor și, din nefericire, nici acestea toate.

Revista ARHITECTURA în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune consideră că publicarea manuscriselor emisiunilor din perioada interbelică în care arhitecți cunoscuți ai epocii erau invitați să  vorbească despre arhitectură este un demers important, de aceea propunem ARHITECȚI LA RADIO.

Conferințe radio:

Petre Antonescu, Către un stil Carol al II-lea în arhitectura românească, 2 martie, ora 20.00, Arhiva S.R.R., dosar nr. 3/1939, 6 file.

G. M. Cantacuzino, Planul de sistematizare al Bucureștiului, emisiunea „Universitatea Radio”, 20 mai, ora 20.00, Arhiva S.R.R., dosar nr. 10/1935, 8 file.

G. M. Cantacuzino, Pavilionul național al României la Expoziția din New York, 13 decembrie, ora 20.00, Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1938, 5 file.

G. M. Cantacuzino, Bucarest: emisiune românească pentru Franța, 24 august, ora 23.30, Arhiva S.R.R., dosar nr. 8/1939, 4 file.

G. M. Cantacuzino, Afirmarea românească peste ocean, 31 august, ora 20.00, Arhiva S.R.R., dosar nr. 8/1939, 6 file.

Octav Doicescu, Casa românească de la Expoziția din New York, 9 decembrie, Arhiva S.R.R., dosar nr. 12/1938, 7 file.

Ion D. Enescu, Arhitectura și renașterea națională, 11 martie, ora 20.00, Arhiva S.R.R., dosar nr. 3/1939, 7 file cu iscălitura de identificare a autorului.

Ion D. Enescu,  Despre stilul Regele Carol al II-lea, 17 iulie, ora 20.00, Arhiva S.R.R., dosar nr. 7/1939, 6 file.

Grigore Ionescu, „Arhitectură și confort, Universitatea Radio”, 7 august, ora 20.55, Arhiva S.R.R., dosar nr. 15/1936, 9 file.

Duiliu Marcu, Despre aspecte noi ale problemei locuințelor, emisiunea „Universitatea Radio – Estetică și urbanistică”, 8 noiembrie, ora 20.45, Arhiva S.R.R., dosar nr. 16/1933, 11 file cu iscălitura de identificare a autorului. 

Duiliu Marcu, Locuința ca funcție urbană, emisiunea „Universitatea Radio – Urbanistică”, 13 decembrie, ora 20.45, Arhiva S.R.R., dosar nr. 17/1933, 8 file.

Max Mircea Popovici, Casa-bloc: emisiunea „Universitatea Radio”, 7 martie, ora 20.45, Arhiva S.R.R., dosar nr. 6/1934, 8 file.

Marin Simionescu-Râmniceanu, Urbanistica modernă, emisiunea „Universitatea Radio”, 2 mai, ora 20.40, Arhiva S.R.R., dosar nr. 8/1934, 11 file cu iscălitura de identificare a autorului.

 

NOTE:

1  Liliana Mușețeanu coord., Bibliografie radiofonică românească, vol. I-III, Editura Casa Radio, București, 2000.

2  Manuscrisele acelor emisiuni se păstrează la Societatea Română de Radiodifuziune, Serviciul Patrimoniu – arhiva scrisă.

3  Majoritatea emisiunilor radio ale lui G. M. Cantacuzino au fost publicate în Izvoare și Popasuri, Editura Eminescu, București, 1977, coord. Adrian Anghelescu., și în Gândirea estetică în arhitectura românească, a doua jumătate a secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, coord. Gheorghe Săsărman, Nicolae Lascu, Alexandrina Deac, Ed. Meridiane, București, 1983.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog