RDW

Locuința și dezvoltarea urbană

© Residenz Cartierul German

© Residenz Cartierul German

Housing and urban development

în dialog cu: Michael ENGEL, Miruna GRIGORESCU, Simona MUNTEANU, Doina BUBULETE

 Dezvoltarea urbană, deși trimite către o vizualizare spațială, este în primul rând un concept economic, aceasta având loc atunci când creșterea economică generează plusvaloare în domenii precum cultura, mediul înconjurător, locuirea sau protecția socială. Uneori, fenomenul poate fi însoțit de expansiunea orașului în teritoriu – activități economice se localizează pe marile artere de penetrație, se creează noi locuri de muncă, crește cererea de locuințe și apar noi ansambluri rezidențiale pe terenuri libere, dar adesea lucrurile nu se întâmplă în această secvență.

Tendințele de expansiune a orașelor din România ultimilor 25 de ani sunt mai mult un fenomen de suburbanizare, decât o expresie spațială a dezvoltării acestora. Sunt mai mult rezultatul unei voințe colective de a locui altfel decât în locuința colectivă, înmulțită cu prețul scăzut al terenului agricol (cu toate costurile introducerii acestuia în intravilan) și ridicată la puterea speculei imobiliare. Deși presupun un anumit grad de creștere economică – tradusă prin capacitatea de plată/ de creditare a noilor proprietari, nu conduc și nici nu sunt generate de plusvaloare.

La polul opus, în multe orașe europene (de exemplu, în Marea Britanie, Olanda, Germania ș.a.) se manifestă o tendință de reurbanizare, prin regenerarea zonelor centrale, tendință ce implică atât o ușoară densificare a locuințelor, cât mai ales o renovare a fondului existent, însoțită de creșterea gradului de confort și de măsuri de îmbunătățire a microclimatului, asigurarea spațiilor verzi și a serviciilor necesare calității vieții.

Strategiile de dezvoltare urbană în aceste orașe vehiculează concepte de dezvoltare durabilă (axate pe politici de economisire a energiei și protecției mediului), de dezvoltare integrată (în care programele de locuințe sunt susținute de programe de servicii și utilități publice, în cadrul unei politici integrate de regenerare urbană), de smart cities, bazate pe creativitate și inovare, atât în domeniul activităților economice, cât și al mobilității, recreerii, locuirii și, în general, al folosirii resurselor existente – fie terenuri, clădiri, apă sau energie.

Acest articol își propune să dezbată cu câțiva specialiști – arhitecți, arhitecți-urbaniști, arhitecți din administrație – o temă legată de oferta alternativă la cererea de locuințe: suburbanizare sau reurbanizare? Câteva puncte de vedere sunt expuse în continuare, ca răspuns la o serie de întrebări ce își propun să abordeze critic relația dintre dezvoltarea locuințelor și dezvoltarea urbană.

1. Sunt zonele rezidențiale nou-construite o alternativă mai confortabilă la locuința din centrul orașului sau care sunt tendințele în Europa?

2. Cum se materializează oferta de locuințe noi și care sunt factorii de atracție pentru cumpărători?

3. Cum vor evolua aceste zone pe termen mediu și lung și care vor fi consecințele asupra dezvoltării urbane?

4. Care ar fi rolul diferiților actori urbani în susținerea reurbanizării și care ar fi instrumentele necesare?

Citiți textul integral în numărul 2 / 2015 al Revistei Arhitectura
Urban development, although having a spatial dimension, is an economic concept, because it occurs when economic growth generates added value in the field of culture, environment, housing, and social protection. Housing development in Romania has followed in the last 25 years a suburbanization trend, which will have a strong impact on the long run on city development. The article launches a debate among four professionals – architects, planners from the private and public sector, on a topic linked to the alternative housing supply in terms of suburbanization and re-urbanization.Michael Engel, Miruna Grigorescu, Simona Munteanu and Doina Bubulete answer the following questions:1. Are the new residential areas a more comfortable alternative to the inner-city housing, or what are the trends in Europe?2. How do developers decide on housing supply, and which are the attraction factors for the buyers?3. How these new residential areas will evolve on medium and long term, and what will be the consequence on urban development?

4. What is the role of different urban actors in supporting re-urbanization, and which are the necessary instruments?

Michael Engel is an architect, graduate of the Technical University in Dresden, having more than 10 years experience in urban development and rehabilitation of historic neighborhoods. Since 2010 he is the director of Heritas Foundation in Sibiu.

Miruna Grigorescu is an architect, with a significant consultancy experience in urban development as part of IHS Romania office in Bucharest. Since 2008 she is project management co-ordinator in AFI Europe Romania.

Simona Munteanu is an architect, PhD in urban planning, lecturer at the University of Architecture and Urban Planning “Ion Mincu” in Bucharest. Former chief-architect in Ploiesti during during 1997-2012.

Doina Bubulete is an architect, with more than 30 years experience in urban and regional planning. Former director in the Ministry of Public Works, Transport and Housing in 1996, and general director of Urban Proiect in the period 2002-2008.

Read the full text in the print magazine

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog