RDW

CENTRUL PENTRU ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII

CENTRUL PENTRU ARTĂ, TEHNOLOGIE ȘI EXPERIMENT MULTIPLEXITY

TIMIȘOARA, 2020

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea Concursului de Soluții „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment – MultipleXity”.

 Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenului și imobilelor din cadrul fostului ansamblu industrial de pe str. Take Ionescu, aflate în proprietatea Municipalității din Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care se va numi MultipleXity.

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 şi integrând și Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber, cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare intensivă.

Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), care este atât proprietarul terenului și al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenții, cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile de proiectare pentru intervenția pe care o dorește.

 Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

 Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Membri titulari                                              

  1.  Ana-Maria Zahariade
  2. Marius Miclăuș 
  3. Constantin Gorcea
  4. Liviu Zăgan
  5. Ștefan Ghenciulescu
  6. Sorina Jecza – manager cultural
  7. Dan Diaconu – reprezentant AC, viceprimar PMT

Membri supleanți

8. arh. Sorin Ciurariu – reprezentant AC

9. arh. Daniela Calciu

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului:

www.oar.archi/ro/concursuri/centrul-pentru-arta-tehnologie-si-experiment-multiplexity

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul:

Întrebările privind competiția vor fi transmise pe pagina oficială a competiției la secțiunea ”Am nevoie de lămuriri – adaugă o întrebare”.

Contact de Presă:

Iulia CUCU

e-mail: concursuri@oar.archi

tel: (+4) 021.31. 26.34

tel: (+4)0730.092.199

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog