RDW

Restaurarea casei Panaghia, Babadag, Județul Tulcea

Restaurarea casei Panaghia, Babadag, Județul Tulcea

Text: Andrei Atanasiu

Construită în 1837, Casa „Panaghia” se află în imediata vecinătate a geamiei Ali-Gazi Pașa, cel mai important monument de arhitectură al orașului, clădirile fiind cel mai probabil legate în perioada în care la Casa Panaghia funcționa seminarul musulman. Denumirea de „Panaghia” este grecească și înseamnă Sfânta Fecioară Maria.

Din primul deceniu al sec. XX, aici a funcționat o grădiniță până în perioada postbelică. Din 1973, clădirea a găzduit un muzeu de artă orientală. Muzeul oferea vizitatorului piese care reflectau modul de viață tradițional al populației musulmane – din acest ținut (cum sunt unele vase de uz din aramă sau țesăturile decorative) sau din zone îndepărtate (covoare orientale, șaluri de cașmir etc). Unele exponate aveau specific musulman (covorul de rugăciune, vasul de spălat ritualic), altele aparțineau diferitelor populații dobrogene, având chiar circulație balcanică (vase de uz gospodăresc, arme, podoabe, țesături decorative). În anul 2003, s-au construit, în curtea Casei Panaghia, un grup sanitar și un spațiu de depozitare a materialelor necesare desfășurării activităților de întreținere a clădirii și s-au racordat construcțiile la rețelele publice de apă și energie electrică existente în zonă. În 1999, s-au făcut sprijiniri ale planșeului parterului, aflat în stare de precolaps, cu stâlpi metalici încastrați în cuzineți din beton.

 

 

Lucrările propuse pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a Casei Panaghia au fost următoarele:

  • consolidarea fundațiilor și a suprastructurii din zidărie din piatră, grav avariate, după decaparea tencuielilor vechi;
  • punerea în valoare a elementelor revelate de curățarea paramentelor: pe laturile de sud-est, respectiv de nord-est, au fost găsite două goluri de fereastră, închise cu zidărie, care au  fost păstrate ca atare și evidențiate prin tencuieli șterse. Tiranții din lemn, încastrați în paramentul interior, într-una din încăperile parterului, au fost păstrați aparenți, încadrați într-o casetă în tencuiala plină aplicată la interior. Au fost refăcute ancadramentele din lemn ce bordau ferestrele din parter, în locașurile descoperite după îndepărtarea tencuielilor exterioare;
  • punerea în valoare a paramentului exterior prin tencuieli șterse, păstrând aparente zidăria din piatră și arcele plate, din cărămidă, ale ferestrelor. S-au aplicat tencuieli pline doar pe elementele profilate ale cornișei;
  • refacerea tencuielilor interioare, pline, cu mortar de var;
  • refacerea structurii din lemn a prispei și restaurarea treptelor din piatră fasonată; pardoseala din demisol a fost înlocuită cu placă din beton, cu stratificația necesară, și pardoseală din cărămidă plină, și s-au refăcut planșeele din lemn de peste demisol și parter;
  • tâmplării duble, din lemn masiv de stejar;
  • degajarea colțului de nord al construcției monument, prin dezafectarea parțială a construcției anexă; în camerele păstrate, s-au amenajat depozitarea și grupurile sanitare.

 

Denumirea obiectivului/ proiectului: Promovarea valorilor culturale prin restaurare și conservare a punctului muzeal Casa Panaghia Babadag

Cod LMI: Casa Panaghia TL-II-m-A-06001

Datare: înc. sec. XIX

Finanțator: Consiliul Județean Tulcea prin Programul Operațional Regional 2014-2020/ 5/ 5.1

Beneficiar: I.C.E.M. Tulcea

Proiectant general: S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L.

Colectiv de proiectare:

Arhitectură – arh. A.I. Botez – șef proiect complex, arh. Andrei Atanasiu – șef proiect, arh. Marius Enache

Structură – ing. Adrian Mircea Stănescu, ing. Daniel Purdea

Instalații – ing. Bogdan Cristian Ionescu, ing. Florin Bălan, ing. Alexandru Botez, ing. Bogdan Vlădescu, ing. Rovana Preda

Diriginte de șantier: S.C. TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L. – ing. Marinela Vochița Mălai

Constructor: S.C. CORAL S.R.L. – Smaranda Bratu, ing. Cornel Georgescu, ing. Daniel Mocanu

Data începerii/ finalizării lucrării: 2019 / 2021

 

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog