Punct de Informare – Sit arheologic Cetatea Capidava

 

 

 

 

Obiectivul ”Punct de informare” a fost conceput a fi o componentă conexă a proiectului complex ce a avut ca scop restaurarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava. Principalele intervenții din cadrul acestui obiectiv au constat în realizarea infrastructurii necesare (parcare, drum acces și platforme carosabile, punct de informare turistică, circulații pietonale și amenajări exterioare) pentru punerea în valoare a sitului și includerea acestuia în circuitele turistice.

Amplasat la est față de Cetatea Capidava, în imediata apropiere a porții de acces în cetate, punctul de informare turistică este perfect integrat în context, pe panta naturală a terenului, orientat pe direcția nord-est/sud-vest. Prin dezvoltarea pe parter /subsol punctul de informare preia diferența de nivel dintre drumul județean și accesul în cetate, fără a obtura vederea panoramică asupra ansamblului de pe drumul județean.

S-a optat pentru aceasta conformare volumetrică pentru a integra volumul propus în sit, speculând topografia terenului. „Tubul” a fost orientat, din aceleași considerente, către poarta principală de acces in cetate, iar vitrajele ample propuse la capetele sale permit, prin transparenta, o perspectiva potrivită asupra ansamblului. Conceptul a fost acela de a evita realizarea unor „plinuri” pe direcția perspectivei favorabile asupra ansamblului și a „canaliza” privirea spre accesul principal în cetate, ca printr-o lunetă.

 

 

Parterul - tubul din beton armat - a fost gândit ca un spațiu liber, flexibil, cu funcțiunea de recepție, informare și spațiu expozițional cu vânzare. Acest spațiu este conceput izolat pentru separarea fluxurilor de vizitatori și evitarea aglomerărilor în zonele de regrupare. Tot din aceste considerente a fost propusă și realizată o terasă exterioară cu acces direct din parcare sau din interiorul spațiului expozițional de la parter.

Subsolul, care este îngropat numai pe 3 laturi, adăpostește spațiile tehnice, grupurile sanitare și depozitele. Astfel se realizează separarea funcțiunilor și se evită intersectarea fluxurilor. Accesul la spațiile tehnice sau grupurile sanitare se face pe la exterior, fie printr-o scara de acces dublată de o rampă pentru persoane cu dizabilități aflate în imediata vecinătate a accesului parterului, fie printr-o scară exterioara de la nivelul terasei parterului.

Terasa de la parter se dezvolta peste zona de spații tehnice și depozite a subsolului. S-a propus de asemenea și realizarea unei terase la nivelul subsolului care să funcționeze ca spațiu de regrupare pentru vizitatori sau spațiu de manevrare a obiectelor ce vor fi puse în depozit.

Structura de rezistență este din diafragme din beton armat la parter, și diafragme, stâlpi și grinzi din beton armat la subsol. Fundațiile sunt continue, din beton armat, iar planșeele de asemenea din beton armat, 15cm și 20cm grosime. Realizarea structurii punctului de informare, respectiv a consolei de 6 m, a fost o provocare nu numai din punctul de vedere al proiectării, dar și în timpul execuției, întrucât lucrările a fost întrerupte brusc chiar în momente cruciale și suspendate pe durate lungi (turnarea plăcii superioare a tubului a fost realizata la distanță de cca. 2 ani fata de restul elementelor tubului).

Finisajele exterioare sunt: beton aparent la pereții parterului, tencuieli pe zona subsolului, placaje cu tabla de titan-zinc pe pereții și planșeul care acoperă scara de acces către subsol.

 

 

Tipologie:

obiectiv socio-cultural

Cod LMI:

Zona de protectie s sitului arehologic Cetatea Capidava CT-I-s-A-02600; CT-I-s-A-02603

Localitate:

sat Capidava, com. Topalu

Județ:

Constanța

Titlu proiect:

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECȚIA, CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC ”CETATEA CAPIDAVA” - OBIECT: PUNCT DE INFORMARE TURISTICĂ

Proiectant:

S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L.

Șef proiect complex:

Arh. Aurel Ioan Botez

Șef proiect punct info:

Arh. Andrei Atanasiu

Arhitectură:

Arh. Șerban Antoniu,

arh. Alexandru Popescu,

arh. Andrei Paslariu,

arh. Luiza Atanasiu,

arh. Geanina Dragne

Structură:

Ing. Sânziana Diamandi

Ing. Ștefan Talambă

Ing. Constantin Cical

Instalații:

Ing. Dan Buican

Ing. Bogdan Chirăsnel

Ing. Alin Ungureanu

Ing. Ovidiu Ganea

Constructor:

S.C. MARA CONSTRUCT S.R.L

S.C. STONE CONSTRUCT S.R.L.

S.C. CORAL S.R.L.-Alexandru BRATU, Ing. Gheorghe Nicolae, Ing. Emil Bodeanu

Dirigentare:

Ing. Carmen Drăgan

Anul realizării:

2015 - 2020