Restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea

 

Text: Andrei Atanasiu

 

 

Imobilul, amplasat în zona centrală a orașului Tulcea, adăpostește astăzi Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Tulcea. Imobilul a fost proiectat și a funcționat ca sediu al Băncii Naționale a României. A fost construit între 1924-1928, pe un teren în suprafață de 1910 m.p. cedat de primărie în schimbul imobilului și al terenului aflat în proprietatea băncii, pe str. Regina Elisabeta nr. 148. Condiția era ca noua clădire să fie terminată până la 23 apr. 1928, „contribuind astfel la formarea unui punct decorativ al orașului pe lângă celelalte clădiri care se află în împrejurimi, ca Palatul Prefecturii, Primăria, Palatul Pescăriilor Statului”.

Construcția are la bază un proiect elaborat de către arhitecții S. Constantinescu și Radu Dudescu și a fost realizată în stil neoromânesc. A funcționat la origine ca sediu de sucursală al B.N.R.; din anul 2005, funcționează ca Muzeul de Etnografie și Artă populară al Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.

 

 

Volumetric are două aripi asimetrice, paralele cu străzile ce delimitează parcela, articulate cu un volum cilindric robust - un "turn" - amplasat spre intersecție. Turnul este încununat cu foișor (inițial deschis) și cu un acoperiș conic, ce depășește înălțimea la coamă a celor două aripi. Clădirea are un acces principal (amplasat la intersecție) și două accese secundare la capetele celor două aripi. Planimetric, se observă organizarea spațiilor interioare în funcție de un ax de compoziție. Accesul principal, axat, se face prin turn. Un pachet de trepte conduce printr-un pridvor neoromânesc către vestibulul circular. Amplasată central, dinaintea vestibulului, o scara balansată îngustă - azi dispărută - lega inițial acest spațiu din parter de biroul directorului de sucursală B.N.R. (amplasat la etaj) și de foișorul din mansardă.

 

 

Proiectul de restaurare și conservare desfășurat pe parcursul ultimilor trei ani, începând cu luna iulie a anului 2019, a avut ca scop adaptarea spațiilor interioare la funcțiunea de muzeu prin realizarea de spații destinate expozițiilor permanente/temporare cu circuite de vizitare coerente și de spații multifuncționale/multimedia dotate corespunzător cu funcțiunea muzeală.

Lucrările de intervenție realizate au inclus: măsuri de consolidare a zidăriei și planșeelor existente și realizarea de noi planșee; măsuri de eradicare a umidității ascensionale, prezente în subsol și parter; refacerea șarpantei și a învelitorii, cu același tip de material - țiglă ceramică tip solzi, respectiv tablă de titan-zinc prepatinat, gri-albăstrui; restaurarea elementelor valoroase și originale - finisajele fațadelor; tâmplăria exterioară; balustradele, grilajele și confecțiile metalice; pardoselile interioare din beton mozaicat; scările interioare; împrejmuirea din panouri de fier forjat; refacerea instalațiilor la standarde actuale, necesare desfășurării activității muzeale.

Pentru asigurarea unui circuit de vizitare la nivelul etajului intre spațiile de expunere amenajate în aripile de est și de vest, aflate de-o parte și de alta a încăperii înalte din centru aripii lungi, s-a propus realizarea unei pasarele cu structură metalică și pardoseală și parapeți din sticlă.

 

 

 

 

 

Denumirea obiectivului/ proiectului: Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea

Cod LMI: Fostul sediu al Băncii Naționale a României - TL-II-m-B-05971

Finanțator: Consiliul Județean Tulcea prin Programul Operațional Regional 2014-2020/ 5/ 5.1

Beneficiar: I.C.E.M. Tulcea

Proiectant general: S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L.

Colectiv de proiectare:

Arhitectură – arh. A.I.Botez - șef proiect complex, arh. Andrei Atanasiu - șef proiect, arh. Andrei Pâslariu, arh. Marius Enache, arh. Geanina Dragne, arh. Saviana Ivan-Kraus, arh. Bianca Buzdugan, arh. Cristina Carpov

Structură – ing. Adrian Mircea Stănescu - Expert, dr.ing. Daniel Purdea

Instalații – ing. Bogdan-Cristian Ionescu, ing. Florin Bălan, ing. Alexandru Botez, ing. Bogdan Vlădescu, ing. Rovana Preda

Anteprenor general: S.C. CORAL S.R.L - Smaranda Bratu, ing. Cornel Georgescu, ing. Daniel Mocanu

Diriginte lucrări: S.C. TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L. - ing. Marinela Vochița Mălai

Data începerii/ finalizării lucrării: 2019 / 2022