Ansamblul de odihnă „O.N.T. Carpați”

Articol apărut în Arhitectura R.P.R. nr. 5/1959

Autor proiect: arh. L. T. Staadecker. Coautori: B. Gheorghiu, E. Machedon, R. Dudescu, ing. G. Temelcu

Etapa I (1959). Hotelul A1 și restaurantul C1

Din ansamblul de odihnă de la Mamaia, prezentat în revista «Arhitectura R.P.R.» nr. 8-9/1958, s-a executat și a intrat în funcțiune prima incintă cu o capacitate de 1.111 paturi.

În această etapă s-au realizat hotelurile A1 (372 paturi), B1 (251 de paturi), A3 (372 de paturi) și D 2 (116 paturi), precum și restaurantul C1.

Pentru a asigura confortul de gradul I cerut prin temă, camerele de hotel au fost dimensionate pentru două paturi, avînd grupuri sanitare cu duș, lavoar, w.c. și cîte o logie.

Holurile largi, prevăzute cu spații pentru lectură și corespondență, ca și terasele acoperite de la fiecare etaj, sporesc confortul.

Restaurantul, realizat numai pe un singur nivel, are o capacitate de 645 de locuri, în cele trei săli de mese și pe terasele acoperite, putîndu-se servi 1.000 de mese într-o serie și jumătate.

Magazinele, buvetele amplasate pe plajă, terenurile de sport, promenada de pe malul mării, aleile și spațiile plantate întregesc compoziția și completează dotările pentru deservirea turiștilor.

Ca sistem constructiv, hotelurile A1 și A2, care au 5 niveluri, au fost executate pe radier general de beton armat așezat pe un blocaj de piatră, cu stîlpi, grinzi și planșee de beton armat monolit.

În clădirile A1, A2 și B1, circulația pe verticală este asigurată, în afara scării, prin ascensoare. Centrala termică CT1 furnizează apă caldă pentru grupurile sanitare și aburi sub presiune pentru bucătăria restaurantului.

La interior, camerele și coridoarele hotelului au fost zugrăvite în culori de apă, iar pereții holurilor au fost tratați cu tencuială de feldspat clorat. Pardoselile, atît la holuri și coridoare, cît și la camere, sînt realizate din mozaic turnat în culori diferite.

Pereții de sticlă ai restaurantului oferă o priveliște largă spre mare, iar plafonul și peretele dinspre oficiu, care sînt colorați în albastru și verde, creează o ambianță foarte plăcută și odihnitoare. De un efect deosebit sînt pereții placați cu piatră de Techirghiol, din cele două săli de mese laterale.

La exterior, clădirile au fost tencuite cu tencuială de feldspat, care în cîmp are culoarea naturală, iar pereții logiilor sînt colorați diferit (la A1, în roșu, la A2, în verde, la B1, în albastru etc.)

Hotelul B1

În completarea ansamblului de hoteluri s-a proiectat o a doua incintă, a cărei soluție diferă de cea inițială, prezentată în revista «Arhitectura R.P.R.» nr. 8-9/1958.

Această unitate, cu o capacitate de cazare de 1.300 de locuri, se compune din 5 hoteluri (A12, B2, B3, B4 și A22), un restaurant (C2), un grup de magazine (M), bloc gospodăresc (G) și un pavilion pentru cazarea personalului.

Considerăm că partiul ales este sensibil îmbunătățit față de prima soluție, deoarece ecranul care separa marea de lacul Siutghiol a fost înlocuit cu blocurile B2, B3 și B4, dispuse perpendicular pe litoral, ceea ce permite o legătură vizuală directă între cele două elemente naturale, marea și lacul.

De asemenea, proiectarea hotelurilor B2, B3 și B4 cu 3 niveluri va da ansamblului un caracter mai intim.

Ceea ce diferențiază cele două incinte este gradul de confort. Prin temă s-a stabilit ca hotelurile B2, B3, B4 și A22 să fie rezolvate cu un confort de gradul al II-lea.

Pentru a satisface această cerință, camera de hotel care are două paturi a fost rezolvată cu dimensiuni minime, 2,87 x 3,20 m, avînd o suprafață locuibilă de 9,20 m2 sau 4,60m2/pat. Deși suprafața camerei este cea mai redusă din cîte s-au proiectat pînă în prezent pe litoral, totuși, prin plasarea dulapului și a lavoarelor în nișele create pe peretele dinspre culoar se asigură spațiul necesar unei folosiri normale a acestei camere. Camera nu are balcon sau loggie, de aceea peretele dinspre exterior este de sticlă, pentru a mări impresia de spațiu.

De asemenea, ținînd seama de confortul mai redus stabilit pentru aceste hoteluri, piesele de recepție au fost dimensionate la strictul necesar.

Finisajele au fost și ele stabilite la gradul cel mai simplu (văruieli pe tencuială drișcuită la pereți și tavane, pardoseli de mozaic turnat etc.).

Prin soluțiile adoptate la aceste hoteluri s-a obținut o scădere considerabilă a prețului de cost pe pat. Astfel, la blocurile B2, B3 și B4 prețul de cost /pat a revenit la 6 444 lei (construcții cu instalații aferente), iar la blocul A22, 7 636 lei/pat. Diferența de preț se explică prin faptul că hotelul A22, avînd o capacitate de 546 de paturi și 5 niveluri, a necesitat, în comparație cu blocurile B2, B3 și B4 (154 paturi fiecare), o recepție mai dezvoltată, ascensoare și un sistem constructiv mai costisitor.

Restaurantul (C2), cu o capacitate de 1 172 de locuri în săli și terase acoperite, a fost proiectat pe două niveluri, bucătăria fiind plasată la etaj.

Sistemul constructiv și finisajele interioare și exterioare sînt aceleași ca cele folosite la clădirile din incintă.