RDW

Ștefan Vianu

Website:

Profile: Ștefan Vianu a studiat teologia și filosofia la Universitatea din Geneva. În prezent, este lector la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu”, unde predă filosofia culturii și estetica. A publicat în 2005, la Editura Humanitas, Metafizica spiritului de la Aristotel la Hegel. A publicat articole în reviste de cultură și de specialitate. / * Ștefan Vaianu studied Theology and Philosophy at the University of Geneva. He is lecturer at the University of Architecture „Ion Mincu”, where he teaches Aesthetic and Philosophy. Published in 2005, at Humanitas Publishing House, The Metaphysics of Spirit from Aristotle to Hegel. He has published articles in professional and culture magazines.

Posts by Ștefan Vianu:
Powered by Jasper Roberts - Blog