O clădire necunoscută str. Mihai Mirinescu nr. 5

Clădirea actuală, aflată în bună stare fizică, ca urmare a utilizării corecte și a unei recente refaceri a fațadelor, prezintă diverse diferențe față de proiect.

Opera de arhitect a lui Marcel Iancu precum și rolul său important în promovarea arhitecturii moderne în România sunt suficient de bine cunoscute. Manifestările organizate, în 1995, la centenarul nașterii sale - ampla expoziție de la Muzeul Național de Artă al României și catalogul expoziției, publicat de Editurile Simetria și Meridiane - au fost primele și cele mai relevante pentru imaginea completă a lucrărilor cunoscute în acel moment și a contribuțiilor sale teoretice în domeniul arhitecturii1. I-au urmat, periodic, diferite manifestări - expoziții, colocvii etc. - care au adus în atenția publicului și a specialiștilor personalitatea complexă a artistului plastic (legat de mișcările europene de avangardă), teoreticianul și unul din cei mai importanți promotori ai arhitecturii moderne de la noi. Ultima m

Coperta revistei

Citiți continuarea in revista

Arhitectura 5-6/2022 (701-702)
Marcel Iancu / Janco