Premiul opera omnia arh. Vasile mitrea

De peste o jumătate de secol, un arhitect născut la Roman, în Neamț, și format la București, a îmbrățișat Clujul, oferindu-i o carieră antologică. UAR i-a desemnat, cu ocazia Bienalei Naționale de Arhitectură din 2023, distincția Opera Omnia pentru contribuțiile profesionale ale întregii sale activități. Momentul a fost primit cu mare emoție de maestrul premiat, deși nu mai e nicio surpriză pentru comunitatea profesioniștilor din Transilvania recunoașterea fără rezerve a rolului jucat de acesta în toate planurile de manifestare ale arhitectului.

Vasile Mitrea a demonstrat o înțelegere a orașului care a îmbrăcat toate formele prin care un arhitect își poate manifesta formația de generalist. A excelat ca urbanist, contribuind decisiv la conturarea celor mai bune cartiere de locuit ale anilor ’60, care nu și-au pierdut nici astăzi admirația pentru calitățile lor compoziționale și pentru echilibru spațiilor publice desenate după principiile arhitecturii moderne. A surprins ca arhitect prin tectonica inconfundabilă a clădirii centralei telefonice realizate în centrul istoric, ca o adevărată demonstrație de putere a arhitecturii anilor ’70 de a dialoga cu istoria secolelor precedente. A continuat cu o serie de clădiri universitare remarcabile, printre care și cea care găzduiește astăzi Facultatea de Arhitectură și Urbanism. A pus bazele învățământului universitar de arhitectură la Cluj, fiind organizatorul și conducătorul școlii la înființarea ei. A continuat ca profesor dedicat întregii palete de discipline ale urbanismului și, mai ales, ale peisagisticii. A dezvoltat o viziune pentru rețeaua de spații verzi și a desenat mai multe parcuri și grădini urbane - dacă s-ar fi realizat, am fi avut astăzi un Cluj mai bun.

Vasile Mitrea a fost liderul organizațiilor care au reunit arhitecții din Cluj și din regiune. A condus și ghidat filiala Uniunii Arhitecților din România și a pus bazele filialei Ordinului Arhitecților din România, la înființarea acestuia. A participat la toate dezbaterile majore dedicate strategiilor de dezvoltare ale orașului și zonei metropolitane, având una dintre vocile critice cele mai autoritare.

Arhitecți din mai multe generații au avut șansa să îl aibă ca model, iar cei mai norocoși, chiar mentor. Ar trebui dedicată o monografie arhitectului Vasile Mitrea, care să nu colecționeze între coperțile ei doar lucrările realizate, ci și proiectele încercate, studiile complexe și opiniile critice.

În ultimii ani și-a adus contribuția la cele mai importante cărți dedicate urbanismului și arhitecturii actuale și fundamentelor moderne ale acestora. Ar trebui tipărite toate amintirile și explicațiile legate de amplitudinea și particularitățile contextelor politice, economice și ideologice pentru că, pentru a realiza și impune proiecte de asemenea calitate, arhitectul a construit cu minuție o viziune, o reputație și o consecvență convingătoare, fără de care nici opiniile profesionale și nici conceptele desenate nu ar fi putut fi luate în seamă.

Vasile Mitrea ne-a arătat tuturor și ne arată în continuare ce însemnă să fii arhitect.