Itinerar

Micro și Mega arhitectura bucureșteană

„În București, sunt adunate mai multe orașe și târguri cu câte o caracteristică particulară.” Tudor Arghezi

Pe străzile din Capitală mai putem întâlni câteva exemple de „arhitectură urbană autentică”, cum o numea Constantin Joja. Astăzi, construcții scunde și șubrede, ele sunt tipice orașului de secol al XVIII-lea și al XIX-lea, numărându-se printre cele mai vechi sau cele mai mici case din București. Printre martorii orașului de la 1800 amintim: casa Melik, metocul Mănăstirii Pasărea, casa de târgoveț din Calea Șerban Vodă, numărul 33 sau casa din strada Mecet, numărul 49. Clădirile din Lipscănie sunt printre casele cu cel mai îngust front la stradă din București, în timp ce casa din strada Halmeu, nr. 5, se numără printre cele mai scunde. Recordurile stabilite de clădirea Palatului Parlamentului nu pot fi ignorate, iar cea mai înaltă clădire este, din 2012, în zona Pipera. 1. Palatul Parlamentului a fost inclus, în anul 2008, în Cartea Recordurilor ca fiind: cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil, ca suprafață, din lume; cea mai grea clădire și cea mai costisitoare clădire administrativă din lume. Are 270 de metri lungime, 240 de metri lățime și 86 de metri înălțime. 2. Casă de târgoveț, Calea Șerban Vodă, nr. 33, a fost construită între 1790-1800, trecând prin mai multe transformări în 1883, 1896 și printr-o amplă reabilitare între 1994-1998. Este aproape la fel de veche și cunoscută cum este și casa Melik. Aceasta reprezintă unul din tipurile de locuințe bucureștene de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În prezent, nu este folosită. Monument istoric, poziția LMI 2077, cod B-II-m-A-19751. 3. Casă cu prăvălie, strada Lipscani, nr. 54, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, are una dintre cele mai înguste fațade din București, aproximativ 2,65 cm, și o suprafață construită de 25 mp. În prezent, are funcțiune comercială. Monument istoric, poziția 1326, cod B-II-m-B-19039. 4. Casă cu prăvălie, strada Lipscani, nr. 74, construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, are una dintre cele mai înguste fațade din București, aproximativ 2,94 cm. În ruină. Monument istoric, poziția 1330, cod B-II-m-B-19043. 5. Casă de târgoveț - metocul Mănăstirii Pasărea - strada Bocșa, nr. 7, construită în 1815. În prezent, este Ceainăria La Metoc, deschisă în timpul verii. Monument istoric, poziția 454, cod B-II-m-B-18179. 6. Casa Melik, strada Spătarului, nr. 22, a fost construită în 1760. Prezentă în istoria Bucureștiului de 250 de ani, aceasta s-a adaptat la cerințele de modernizare, păstrând aproape nealterate elementele definitorii ale tipologiei sale inițiale. A trecut prin diferite transformări în 1822, 1857, 1920 și printr-o amplă reabilitare în 1970. În prezent, este muzeu. Monument istoric, poziția LMI 2049, cod B-II-m-A-19723. 7. Casă de târgoveț, din strada Mecet, nr. 49, este construită în anul 1815, este și în prezent locuită. Monument istoric, poziția 1481, cod B-II-m-B-19184. 8. Casă de târgoveț, strada Halmeu, nr. 5, construită în prima jumătate a secolului al XX-lea, este una dintre cele mai scunde case din București, având înălțimea la cornișă de 1,74 m, parcela are o suprafață de 60 mp, iar casa 27 mp. În prezent, nu este locuită. Monument istoric, poziția 1185, cod B-II-m-B-18903. 9. Sky Tower este cea mai înaltă clădire din România, având 137 m.