RDW

Casa Ștefan Vlădoianu strada Sălciile, numărul 1

Fațada dinspre curte
A.N.D.M.B., P.M.B. Serviciul Tehnic, dosar 19/1889, f. 165

Arhitectul Ion Mincu a realizat puține lucrări în București: casa Vitzu1 (1884), casa Lahovary (1886), Școala Centrală de Fete (1890), Bufetul de la Șosea (1892), casa Robescu (1890), casa Petrașcu (1904), extinderea reședinței sale (1900).

Casa avocatului Ștefan B. Vlădoianu din strada Sălciilor, numărul 12, se numără printre primele exemple ale stilului național. Întâlnim ancadramente de ferestre în arc trilobat și alte elemente de limbaj arhitectural, care se regăsesc la casa Lahovary (1886), la clădirea Școlii Centrale (1890) sau la Bufetul de la Șosea (1892).

Din nefericire a avut aceeași soartă ca și casa doctorului Vitzu, din Strada Colței, numărul 61.

În cererea înregistrată la Primăria Comunei Bucuresci pe 17 martie 1889 „subsemnatul Ștefan B. Vlădoianu voind a construi pe locul meu din suburbia Batiște – Oțetari, strada Sălciilor nr. 1, o pereche de case conform cu alăturatele 4 schițe de planuri, vă rog să binevoiți a-mi acorda cuvenita autorizare, fixându-mi limita pe care trebuia să se facă această construcțiune în fața stradei mai sus numită”3. Conform dosarului numărul 19 din 1889, păstrat la A.N.D.M.B în fondul Primăriei Municipiului Bucureşti, Serviciul Tehnic, aflăm că Ștefan Vlădoianu a primit autorizaţia de construcţie nr. 104, din 29 martie 1889. Clădirea principală avea subsol și parter și o suprafaţă de 81,36 mp, iar anexa doar parter și o suprafață de 63,51 mp. Construcţia a fost executată din zidărie de cărămidă.

În Anuarul Bucureștilor din 1891-18924, magistratul Ștefan B. Vlădoianu locuia în strada Sălciilor, numărul 3, lucru confirmat și în Anuarul Bucureștilor din 19005, însă din 1904 apare ca locuind la alte adrese.

NOTE:

1. Casa doctorului Vitzu a fost demolată în anul 1898 pentru trasarea viitorului bulevard,
v. Emanoil Hagi Moscu,
Bucureşti. Amintirile unui oraş, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995.

2. Planurile casei lui Ștefan Vlădoianu au fost prezentate în expoziția Ion Mincu din anul 2002

3. A.N.D.M.B., P.M.B. Serviciul Tehnic, dosar 19/1889, f. 160-166. Cele patru planșe semnate Ion Mincu sunt deteriorate, în planul subsolului funcțiunile fiind parțial ilizibile.

4. Anuarul Bucurescilor, Carol Gobl, 1891-1892, p. 306.

5. Avocații Ion B. Vlădoianu și Ștefan B. Vlădoianu locuiau în strada Sălciilor, numărul 3,
v.
Anuarul Bucurescilor, Carol Gobl, ed. XV, 1900, p. 425.

Comments

comments

Comments
2 Responses to “Casa Ștefan Vlădoianu strada Sălciile, numărul 1”
 1. Oana Marinache spune:

  Cronologia caselor bucureştene

  1884-1886 refacerea casei I. Lahovary

  1887 restaurarea Casei Vernescu împreună cu antreprenorul Iosef Piantini

  1887-1889 restaurarea Casei Monteoru

  1888 construcţia casei Manolescu-Vitzu

  1889 construcţia caselor A.Robescu şi Ştefan Vlădoianu

  1890 construirea dependinţelor Casei Vernescu

  1890, 1900 proiecte de reparaţii ale casei Mincu, antreprenor Iosef Piantini

  1906-1907 construcţia casei N.Petraşcu

  Sursa: A.N.D.M.B, fond P.M.B. tehnic

 2. dan rosca spune:

  Pe internet suntem cunoştinţe vechi, doamnǎ Simina Stan. Iatǎ cǎ slaba documentare & interpretarea pripitǎ a datelor vǎ joacǎ feste. Casa Vitzu nu a fost dǎrâmatǎ în 1898, ci mult mai târziu! Dacǎ aţi fi avut curiozitatea sǎ confruntaţi cele afirmate mǎcar cu planul de cadastru 1911, aţi fi constatat cǎ imobilul Vitzu exista încǎ pe acel an. Iar dacǎ plǎcerea de a cerceta v-ar fi purtat şi mai departe în timp, aţi fi vǎzut cǎ acestǎ Casǎ Dr.Vitzu apare şi în fotografiile din 1925! Ea a fost demolatǎ, probabil, abia în etapa finalǎ de prelungire a bulevardului pânǎ la Piaţa Sf. Gheorghe, adicǎ în intervalul 1926-1928. Sǎ auzim de bine!

Powered by Jasper Roberts - Blog