RDW

Conferința de presă „Roșia montană – sit al patrimoniului european”

Roşia Montană la începutul secolului al XX-lea foto: Csiky Lajos, album Verespatak és környéke

Roşia Montană la începutul secolului al XX-lea
foto: Csiky Lajos, album Verespatak és környéke

Joi, 19 iunie 2014 – orele 14.00
Sediul Ordinului Arhitecților din România, Str. Pictor Arthur Verona nr.19, București

„ROȘIA MONTANĂ – EUROPEAN HERITAGE SITE”
Press Conference

19th June 2014 –14.00
Romanian Order of Architects, Arthur Verona 19, Bucharest

 

Fundația ProPatrimonio și Asociația ARA – Arhitectură, Restaurare, Arheologie vă invită joi, 19 iunie, orele 14:00, la sediul Ordinului Arhitecților din România, str. Arthur Verona nr. 19, la conferința de presă „ROȘIA MONTANĂ – SIT AL PATRIMONIULUI EUROPEAN„.
Conferința va fi susținută de experți ai organizației Europa Nostra, for activ în conservarea patrimoniului european, și ai Institutului Băncii Europene de Investiții sosiți în România pentru o misiune de lucru dedicată Roșiei Montane, localitate istorică inclusă în programul ‘The 7 Most Endangered’ (Cele mai periclitate 7 situri, nominalizată de ProPatrimonio) din Europa în 2013. Lucrările misiunii s-au derulat la Cluj, București și Roșia Montană pe parcursul a 4 zile și au inclus întruniri cu actori, parteneri și factori de decizie locali, regionali și naționali pentru a discuta modalități de a asigura o dezvoltare durabilă a Roșiei Montane bazată pe prezervarea patrimoniului său cultural și natural foarte bogat.
Vor fi prezenți
–      Dl. Costa Carras, vicepreședinte al Europa Nostra,
–      Dl. Guy Clausse, decan al Insitutului Băncii Europene pentru Investiții,
–      Dna. Maria Berza, membră a comitetului consultativ intern al Europa Nostra,
–      Dl. Şerban Sturdza, vicepreședintele al Fundației Pro-Patrimonio,
–      Dl. Ștefan Bâlici, vicepreședinte al Asociației ARA – Arhitectură. Restaurare. Arheologie.

–––-
Pentru mai multe informații legate de desfășurarea evenimentului, vă rugăm să îl contactați pe dl. Ștefan Bâlici (Asociația ARA): stefanbalici@yahoo.com,asociatie@simpara.ro, + 40 731 343 333 sau dna. Claudia Apostol (Asociația ARA): claudia@rosiamontana.ro,  + 40 731 383 333.
Vă așteptăm!Informații de bază

‘Programul Cele mai periclitate 7 monumente’ a fost lansat în ianuarie 2013 de către Europa Nostra alături de Institutul Băncii Europene pentru Investiții ca partener fondator și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca partener asociat.

Europa Nostra reprezintă Federația Europeană a organizațiilor de patrimoniu. Acoperind 50 de țări din Europa și din lume, organizația este vocea societății civile care se angajează să protejeze și promoveze patrimoniul cultural și natural al Europei. Fondată în 1963 la Paris, Europa Nostra are sediul central la Haga și un birou la Bruxelles. Rețeaua sa pan-europeană cuprinde: 250 ONG-uri cu peste cinci milioane de membri; 150 de organizații publice sau companii private și 1500 de membri individuali. Europa Nostra coordonează campanii pentru a salva monumente, situri și peisaje pe cale de dispariție, celebrează excelența printr-un sistem de premiere în parteneriat cu Comisia Europeana, și încearcă să influențeze politicile europene şi naţionale cu privire la patrimoniu. Plácido Domingo, renumitul cântăreț de operă, este Președintele Europa Nostra.

Banca Europeană de Investiții este instituția de împrumut pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre. Pune la dispoziție pe termen lung fonduri pentru investiții solide pentru a contribui la obiectivele politice ale UE.

Institutul Băncii Europene de Investiții promovează inițiativele europene pentru binele comun. A fost creat ca parte a Grupului European de Investiții Bancare în ianuarie 2012 cu scopul de a acționa ca un catalizator pentru activitățile de cercetare culturală, educațională și socială îndreptate spre dezvoltarea economică și socială în Europa. Informații detaliate despre organizație se pot obține de pe pagina de web.

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei este „banca socială a Europei’’. O bancă de dezvoltare multilaterală cu 41 de state membre, reprezintă un instrument major al solidarității politice în Europa. Iar conservarea patrimoniului cultural face parte din mandatul său.

***
www.simpara.ro
www.adoptaocasa.ro
www.rosiamontana.org
www.europanostra.org/rosia-montana
www.flickr.com/photos/europanostra/sets
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
twitter.com/europanostra

ProPatrimonio Foundation and ARA Association are pleased to invite you at the „ROȘIA MONTANĂ – EUROPEAN HERITAGE SITE” Press Conference, on Thursday, the 19th of June – 14.00 at the Romanian Order of Architects, Arthur Verona 19, Bucharest.The conference will be held by experts from the leading European heritage organisation Europa Nostra and theEuropean Investment Bank Institute, arrived in Romania for a mission dedicated to Roşia Montană, listed as one of ‘The 7 Most Endangered’ heritage sites in Europe in 2013, upon nomination made by Pro-Patrimonio Foundation. The European delegation of heritage and financial specialists met in Cluj-Napoca, Roşia Montană and Bucharest with local, regional and national stakeholders to discuss ways to ensure a sustainable future for Roşia Montană, based on the safeguard of its rich cultural and natural heritage and environment.
Participants:
–      Mr. Costa Carras, Vice-presidents of Europa Nostra,
–      Mr. Guy Clausse, Acting Dean of The European Investment Bank Institute,
–      Ms. Maria Berza, on behalf of the Advisory Panel of ‘The 7 Most Endangered’ programme of Europa Nostra,
–      Mr. Şerban Sturdza, Vice-president of Pro-Patrimonio,
–      Mr. Ștefan Bâlici, Vice-presidents of Association ARA – Architecture. Restoration. Archaeology.

–––-
For any details please contact Ștefan Bâlici (ARA Association): stefanbalici@yahoo.com,asociatie@simpara.ro, + 40 731 343 333 or Claudia Apostol (ARA Association):claudia@rosiamontana.ro,  + 40 731 383 333.
Thank you!

Background information

‘The 7 Most Endangered’ programme was launched in January 2013 by Europa Nostra with the European Investment Bank Institute as founding partner and the Council of Europe Development Bank as associated partner. With this new advocacy programme, the organisation aims not only to identify the most threatened monuments and sites in Europe but also to launch a true call for action. By sending multidisciplinary teams of experts to visit the selected sites, together with its partners, Europa Nostra seeks to contribute to finding sustainable and viable solutions for the future.

Europa Nostra is the European federation of heritage organisations. Covering 50 countries in Europe and beyond, the organisation is the voice of civil society committed to the safeguard and promotion of Europe’s cultural and natural heritage. Founded in 1963 in Paris, Europa Nostra has its headquarters in The Hague and an office in Brussels. Its pan-European network comprises: 250 heritage NGOs with a total membership of several million people; 150 public bodies or private companies; and 1500 individual members. Europa Nostra campaigns to save Europe’s endangered monuments, sites and landscapes; it celebrates excellence through its Awards Scheme run in partnership with the European Commission; and it seeks to influence European and national policies related to heritage. Plácido Domingo, the world-renowned opera singer, is the President of Europa Nostra.

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals.

The European Investment Bank Institute (EIB-I) promotes European initiatives for the common good. It was created as part of the European Investment Bank Group in January 2012 with the aim of acting as a catalyst for social, cultural, educational and research activities that are directed towards economic and social development  in  Europe. Detailed information on the activities of the EIB Institute can be obtained from its website.

***
www.simpara.ro
www.adoptaocasa.ro
www.rosiamontana.org
www.europanostra.org/rosia-montana
www.flickr.com/photos/europanostra/sets
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
twitter.com/europanostra

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog