RDW

ORADEA de mâine

Dosar Tematic

ORADEA de MÂINE
Două proiecte studențești pentru o clădire universitară

text: Vlad Sebastian RUSU

Tema atelierului de proiectare pentru anul V, din cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Cluj, a propus studenților analizarea unei inserții noi în zona centrală a municipiului Oradea. A fost un bun prilej de căutări, cu multe constrângeri urbanistice, însă bogat în semnificații și conținut arhitectural.
Proiectul s-a elaborat individual, acesta reprezentând ultimul studiu ce precede lucrarea de diplomă și care atinge complexitatea acesteia, din punctul de vedere al nivelului cerințelor.

Programul – obiectivul proiectului a fost crearea unui Institut de Cooperare Interdisciplinară pentru Universitatea din Oradea, instituție de învățământ ce își propune să își consolideze oferta didactică și practica universitară la nivel regional. Acest tip de institute, gândite sub forma unor centre de cooperare tematică, sunt deja normă în universitățile vestice, presupunând corelarea programelor de studiu de la mai multe facultăți, integrarea unor studii de masterat, direcționarea unor cercetări doctorale multidisciplinare și stimulând cooperarea interdisciplinară, grupate în jurul unor tematici comune. Tematica propusă pentru acest institut a fost sustenabilitatea, adunând programe de studiu diferite: de licență, masterat și doctorat, din diverse domenii, grupate în jurul a trei subteme: Managementul și economia sistemelor naturale; Producția alimentară sustenabilă și Ingineria sistemelor ecologice și biotehnologii. Principiul unei astfel de clădiri este stimularea discuțiilor și proiectelor interdisciplinare, grupate în jurul acestor teme generale – spațiile de socializare și întâlnirile pentru grupuri de lucru – devenind astfel foarte importante. Totodată, coexistența unor funcțiuni cu aglomerări de persoane – amfiteatre, săli de seminar, bibliotecă cu acces liber la raft -, alături de spații destinate lucrului individual a constituit o provocare în gestiunea ierarhizării spațiale a noului ansamblu.

Locul – amplasamentul propus este o parcelă de 2.421 mp, situată pe malul stâng al râului Crișul Repede, ce are privilegiul deschiderii la două străzi – Tudor Vladimirescu – spre râu, respectiv, Principatelor Unite – spre centru. Terenul este inclus în zona construită protejată Orașul Nou, o zonă urbană eterogenă, constituită din suprapunerea mai multor tipuri de țesuturi urbane: țesut tradițional cu funcțiuni rezidențiale și regim mic de înălțime, dispuse izolat pe parcelă sau în front continuu ori discontinuu; locuire colectivă, cu regim mare de înălțime și plombe sau intervenții recente, cu regim mediu de înălțime. Locul se bucură de vecinătatea Bisericii Evanghelice, a Pieței Centrale a orașului și a Palatului Primăriei Oradea, fiind vizibil din turnul cu acces public al acestuia. Provocările amplasamentului au presupus analiza fondului construit și gândirea în perspectivă a dezvoltării vecinătăților, integrarea și medierea între diversele tipuri de țesuturi urbane și funcțiuni existente, relaționarea cu mediul natural – malul Crișului Repede – și deciziile legate de ierarhizarea întregului ansamblu, dată fiind deschiderea parcelei la cele două străzi.

Criteriile de apreciere evaluarea proiectelor s-a făcut urmărind setul de criterii expus în tema proiectului:
– analiza și înțelegerea contextului existent, atitudinea și sensibilitatea față de calitățile intrinseci ale acestuia și calitatea integrării ansamblului propus din punct de vedere urbanistic și arhitectural;
– calitatea spațială a locurilor interioare și exterioare comune, destinate întâlnirilor și discuțiilor spontane;
– rezolvarea unor soluții funcționale, volumetrice și tehnice, care să asigure respectarea tuturor condițiilor legate de siguranța în exploatare și evacuarea în caz de incendiu;
– echilibrul între resursele materiale și financiare investite și capacitatea soluției propuse de a genera spații de învățământ de calitate.

Două dintre proiectele care mi s-au părut interesante sunt:

O integrare discretă – stud.-arh. Andrada PINTE

Propunerea se bazează pe o extindere a studiului contextual la nivelul întregului centru istoric al Oradei, selectând tipologii și arhitecturi deja validate în anumite etape diferite de dezvoltare a orașului.
Soluția recurge la tipologia curții interioare, prezentă la toate palatele urbane ale Oradei și interpretează, într-o notă contemporană, elementul arhitectural al loggiei și pe cel al cursivei. Se remarcă o arhitectură cu valențe atemporale, care reușește să compună unitar întreg ansamblul, de la inserția urbanistică, plastica arhitecturală și până la nivelul de detaliu. Spațiul interior reușește să creeze locuri comune pentru socializare, adaptate la diferite scări, în funcție de destinația și gradul de ocupare cu utilizatori a încăperilor pe care le deservesc.
*
S-a apreciat buna înțelegere a contextului și sensibilitatea integrării, propunerea evocând cu succes principalele calități intrinseci ale acestuia.

Interacțiunea ca element primar în arhitectură – stud.-arh. Iulia Minerva MICLEA

Interacțiunea interdisciplinară devine, în acest proiect, scheletul conceptului funcțional și volumetric. Astfel, spațiile de tranziție devin un ax principal, accesibil din ambele capete, de-a lungul căruia se desfășoară, de-o parte și de alta, volume ce înglobează funcțiunile de bază ale programului arhitectural. Axul devine dinamic prin succesiunea elementelor spațiale ce îl definesc. Acestea, în funcție de nivel, devin alternative de parcurgere a spațiului (exterior/interior, acoperit/neacoperit).
Din punct de vedere volumetric, scăderea regimului de înălțime spre interiorul parcelei oferă și modalități de interacțiune – vizuală, dar și articulări atente la vecinătățile cu regimuri diferite de înălțime.
*
Proiectul a fost apreciat pentru inovația sa spațială (interioară și exterioară), ce speculează în mod fericit porozitatea structurii urbane din vecinătate, câștigând, astfel, o foarte bună ierarhie între diferitele gabarite ale principalelor funcțiuni ale ansamblului, fără să provoace disconfort vecinătăților.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog