Dosar tematic

Bolta Cum Laude

AUTOR: Fundația Transylvania Trust

LOCALIZARE: România, jud. Cluj, Bonțida

Bolta realizată în anul 2019 este rezultatul unei tabere de restaurare (program educațional cu o istorie de 20 de ani), în perioada 4-17 august, cu participarea a 25 tineri în total, conduși de 2 meșteri zidari.

Scopul proiectului este păstrarea, promovarea și educarea integrată și interdisciplinară a zidăriei tradiționale, respectiv promovarea excelenței în reabilitare, fiind unicul șantier-școală unde se poate învăța reconstrucția bolților de tip a vela.

Tineri voluntari și meșteri mari

Restaurarea bolții tip calotă boemă în fostele grajduri ale castelului Bánffy din Bonțida este parte integrantă a proiectului de salvare, restaurare și revitalizare a acestui monument istoric, considerat la începutul secolului al XX-lea Versailles al Transilvaniei. Fostul grajd al castelului, locația proiectului, s-a construit în secolul al XVIII-lea în stil baroc, ca parte a Curții de Onoare. După naționalizare și folosirea inadecvată a spațiului, a ajuns în stare avansată de degradare și ruină. După consolidarea structurală din anii 2006-2007, s-a început restaurarea, reconstrucția interioară, iar în acest proces restaurarea bolților de tip calotă boemă sau a vela este un pas foarte important din mai multe aspecte: se revine la structura originală a spațiului interior, se realizează cu ajutorul tinerilor voluntari (studenți de la specializările Arhitectură, Inginerie, Istoria Artei, Arheologie, etc. sau angajați ai firmelor de construcții care doresc să se specializeze în domeniul protecției monumentelor istorice), care învață de la meșteri cum se reconstruiește o astfel de boltă, lucrând cot la cot.

Castel nobiliar = șantier tip școală

Printre obiectivele noastre cele mai importante se numără: abordarea principiilor intervenției minimale, a compatibilității tehnicilor și materialelor, precum și a utilizării resurselor locale la intervențiile pe clădiri istorice; transferul de cunoștințe privind abilitățile manuale și a aplicării practice în domeniul meseriei și restaurarea parțială a unui monument istoric de categoria A, un castel nobiliar care funcționează ca șantier tip școală, respectiv experiența participanților în implicarea efectivă și contribuția directă la restaurare. Pe parcursul celor 2 săptămâni în acest atelier de zidărie participanții proiectului au lucrat sub îndrumarea meșterilor zidari-restauratori. Meșterii au pregătit o structură de lemn, așa numitul romanat pe care au reclădit împreună cu tinerii implicați structura bolții din cărămidă și mortar de var. Au lucrat sub acoperiș, deasupra romanatului, pornind de la nașterea bolții, îmbinând cărămizile noi ale bolții cu structurile istorice de zidărie, păstrând cât mai mult se poate din părțile ruinate. Au folosit mortar de var și unelte tradiționale de zidărie. Treptat cele patru colțuri ale bolții s-au întâlnit, ca la finalul celor 2 săptămâni să se încheie bolta cu o singură cărămidă, cheia de boltă, care reprezintă și apogeul eforturilor și succesul muncii fizice. Bolta reconstruită păstrează energia acestei echipe, mândria că au contribuit cu mâna lor la restaurare și pot arăta vizitatorilor castelului acest rezultat, care rămâne pe termen lung între arce și în memoria acestei experiențe unice.