Dosar tematic

„La Palat înFlorești”

Foto: Stefan Stoica Photography

Organizatori: Fundația Cantacuzino Florești și Asociația ARCHÉ

În parteneriat cu: Institutul Național al Patrimoniului, Asociația Peisagiștilor din România – filiala București (AsoP București), Graphein Topo SRL și SG Studio SRL – editor al Revistei Zeppelin

Echipa de organizare:

peis. Alexandru MEXI (manager de proiect),

ec. Alina CHICIUDEAN,

arhg. Sergiu IOSIPESCU,

arhg. Raluca IOSIPESCU,

arhg. Mihaela CIORNEI

peis. Diana CULESCU,

peis. Mariana NIȚU,

arb. Alexandru PURCARU,

adm. Carmen CROITORU,

foto. Ștefan STOICA,

Colaboratori:

arh. Raluca ZAHARIA,

arh. Alexandru BONDREA,

arh. Dan-Alexandru ROȘU,

arh. Maria AUBÖCK,

arh. Matei BOGOESCU,

arh. Camelia-Raluca BĂRBULESCU,

arh. Irina IAMANDESCU,

restaurator Mihai IANCOVESCU-RUDEANU,

geogr. Elyze STORMS-SMEETS,

Petru TUDORACHE,

Andrei MINCOF,

Andrei BĂDILĂ,

stud. arh. Ana PÂRVULESCU,

stud. peis. Adelina SCOROBETE,

stud. peis. Miruna PETRICĂ,

stud. peis. Cornelia BOGDAN,

artist vizual Roberta CURCĂ,

Irina BOSSY-GHICA, co-proprietar al Domeniului Cantacuzino Florești,

Rareș TUDORACHE, co-proprietar al Domeniului Cantacuzino Florești.

Localizare: România, jud. Prahova, Florești

Foto: Alex Mexi

Text: Alexandru Mexi

Cele trei ediții consecutive ale Școlii de Vară au contribuit la o mai bună cunoaștere a unui vast domeniu nobiliar extraurban, la atragerea de finanțări pentru restaurarea și refuncționalizarea Palatului „Micul Trianon” și Turnului de Apă, la restaurări peisagere ale unor vechi trasee de plimbare din parcul istoric, la elaborarea și finalizarea dosarului de clasare pentru Uzina „Steaua Electrică” și la conservarea și restaurarea unor componente artistice din piatră. Școala de Vară a fost nominalizată în cadrul programelor europene Rendez-vous aux Jardins și INNOcastle ca exemplu de bune practici în organizarea și desfășurarea de programe de cercetare și punere în valoare a monumentelor istorice pe timp de pandemie.

În 2019, în cadrul primei ediții a Școlii de Vară la Palat „înFlorești”, s-au organizat mai multe ateliere tematice (arheologie peisageră, instalații artistice site-specific și arboricultură) dedicate cercetării și punerii în valoare a parcului Micului Trianon, monument istoric de importanță națională a cărui istorie și evoluție de-a lungul timpului au rămas mult prea puțin cercetate. În cadrul atelierelor de arheologie peisageră au fost identificate mai multe alei istorice ascunse sub straturi de sol, fragmente de vase de ceramică, cahle, vase de grădină, decorațiuni de trăsuri, gloanțe ș.a. În cadrul atelierului de arboricultură a fost elaborat un registru verde care cuprinde date cantitative și calitative despre toți arborii din parcul-monument istoric, iar în cadrul atelierului de arte plastice au fost realizate piese de mobilier de grădină inspirate din arhitectura domeniului cantacuzin. Arhitecta Maria Auböck, restauratoarea mai multor parcuri și grădini istorice, inclusiv a grădinilor palatului Belvedere din Viena, monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a participat în calitate de invitat special al Școlii de Vară și a propus o strategie de cercetare și de restaurare a vechiului parc.

În 2020, în cadrul ediției a II-a au fost continuate săpăturile arheologice și au fost puse în lumină trasee vechi de plimbare prin parc și au fost descoperite mai multe construcții și fundații a căror istorie urmează să fie cercetată, au

fost realizate tăieri profesioniste în coroanele arborilor astfel încât să le permită acestora regenerarea vegetală și, pe baza unui proiect de specialitate avizat de Ministerul Culturii a fost realizată intervenție de restaurare peisageră menintă să pună în valoare traseele descoperite și decopertate. La ediția din anul 2020 a Școlii de Vară a participat și olandeza Elyze Storms-Smeets, geograf specializat în domenii istorice și politici europene de valorificare a acestora. Vedeta ediției din 2020 a Școlii de Vară a fost însă Uzina Electrică „Steaua Roșie” care a primit vizita mai multor studenți și tineri profesioniști arhitecți care au studiat îndeaproape clădirea și care au colaborat în vederea identificării unor modele de restaurare și punere în valoare a acesteia. Studiile și proiectele realizate în cadrul acestui atelier de arhitectură industrială urmează să fie integrate într-un dosar de clasare în Lista Monumentelor Istorice a acestei capodopere construite între anii 1922-1923 de societatea belgiano-franceză Hydrodina în colaborare cu renumitul arhitect, Duiliu Marcu, și cu antreprenorul român Emil Prager.

În 2021, la cea de-a treia ediție a Școlii de Vară au fost continuate săpăturile arheologie din parcul istoric și au fost începute noi cercetări la Turnul de Apă, au fost realizate tomografieri ale arborilor seculari, au fost restaurate componente artistice din piatră din parcul-monument, iar în cadrul atelierului de arhitectură industrială au fost continuate studiile necesare finalizării documentației de clasare a Uzinei „Steaua Electrică”.

În 2022, Școala de vară la Palat „înFlorești” își propune să continue activitățile din edițiile anterioare, concentrându-se în mod particular asupra uzinei electrice „Steaua electrică”, parcului și rocăriei cu bazin - construcție descoperită în cadrul atelierelor de arheologie din 2021 și necunoscută până în atunci. În acest sens vor fi organizate ateliere practice (atelier de pietrărie, atelier de arheologie peisageră, atelier de arboricultură), prezentări (inclusiv prezentări dedicate mijloacelor de detecție geofizică și a importanței lor în cercetarea patrimoniului peisager și arheologic - ex. descoperirea sistemului de instalații de aducțiune și circulare a apei), vizite de studiu și analiză, ateliere de interpretare și valorificare a patrimoniului industrial. În cadrul tuturor acestor ateliere, prezentări și vizite de studiu participanții vor avea posibilitatea să înțeleagă complexitatea procesului de prezervare și valorificare a monumentelor istorice și vor putea învăța următoarele de la profesioniști în domeniu: cum se cercetează rocăria cu bazin și cum se intervine prin conservare primară asupra unui obiectiv recent descoperit și decopertat; de ce este importantă, care este scopul și cum se face o săpătură arheologică într-un parc; cum trebuie îngrijită și gestionată vegetația (în mod special arborii) dintr-o grădină istorică; de ce sunt importante mijloacele digitale în cercetarea monumentelor; cum trebuie abordat, cercetat, restaurat și valorificat un obiectiv de patrimoniu

industrial precum uzina „Steaua Electrică” ș.a.

Școala de Vară la Palat „înFlorești” reprezintă un program cultural și educațional multianual dedicat studenților și tinerilor profesioniști care activează în domenii conexe patrimoniului cultural și natural (arhitecți, ingineri, peisagiști, arheologi, artiști, economiști etc.). Aceasta se desfășoară pe Domeniul Cantacuzino din comuna Florești, jud. Prahova și este organizată de Fundația Cantacuzino Florești și Asociația Arché în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, Ordinul Arhitecților din România - filiala Prahova, Asociația Peisagiștilor din România, SC Graphein Topo SRL și SG Studio - editor al revistei Zeppelin. Programul a fost co-finanțat de Ordinul Arhitecților din România și de Administrația Fondului Cultural Național și a fost susținut de SC Brenntag SRL și de Aqua Carpatica.