RDW

Proiect de diplomă Construire comunitară în satul Bărcuț

Promisiuni

Proiect de diplomă
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, 2016

Construire comunitară
în satul Bărcuț

Stud.-arh. Irina Ștefania SCOBIOLA
Coordonatori: prof. dr. arh. Gabriela TABACU, lect. dr. arh. Lorin NICULAE (cotutelă)

Revitalizarea sustenabilă a unui spațiu rural se poate face doar prin construire comunitară, care integrează condițiile primare ale existenței umane în context actual – locuire, ocupare, sănătate, igienă, educație – și are ca principiu de bază arhitectura participativă. În cazul unui astfel de demers participativ, construirea comunitară este un instrument esențial, care asigură durabilitatea proiectului și favorizează, prin procesul participării, implicarea actorilor locali, a beneficiarilor, a partenerilor sociali, asigurând, totodată, sustenabilitatea, fără de care procesul de revitalizare nu ar mai avea sens.

Pentru revitalizarea spațiului rural românesc este nevoie de un proces care operează cu programe de activare, dezvoltare și construire a comunității, care face apel la proactivitate, la identitatea culturală locală și care integrează tehnologia și proiectarea de arhitectură în vederea adaptării la cerințele actuale și viitoare.

Proiectul Construire comunitară în satul Bărcuț reprezintă un exemplu de revitalizare rurală prin construire comunitară, propunând o arhitectură aflată în slujba comunității, cu rolul de a stabili relații sociale și economice la nivel local, de a asigura sustenabilitatea acestora, de a diminua dezechilibrele și a spori calitatea vieții. Apartenența la o comunitate oferă membrilor acesteia valoare adăugată vieții, în plan social și personal, modelează gândirea și comportamentul prin valori, legi, norme morale și reguli nescrise de conduită, furnizează ipoteze și viziuni asupra realității și favorizează asumarea unei poziții în raport cu lumea.

Viața noastră se inserează în comunitate pe măsură ce noi integrăm comunitatea în viața noastră. Spre exemplu, cu cât simțim mai mult apartenența la un spațiu comunitar, cu atât petrecem mai mult timp în acel spațiu. Acolo ne trăim viața în fiecare zi și acel spațiu ne influențează devenirea.
Arhitectura propusă oferă spații de dialog în care membrii comunității să poată studia, crea, cunoaște, lega prietenii. Trei intervenții arhitecturale care exprimă unitate, ritm, ordine – funcțiuni noi care au aport economic și contribuie la formarea unei noi comunități: centrul comunitar, pensiune și restaurant (bucătăria satului), centrul pentru meșteșuguri și formare vocațională.

Argument

Când am început acest proiect mi-am propus să pun în paranteză pornirea așa-zis „artistică” a arhitectului în speranța înțelegerii profunzimii profesiei și scopului proiectării. O profunzime care trece dincolo de obiect, de arhitect și vizează ansamblul. O profunzime care probează existența umană și propune arhitectura ca instrument al întemeierii comunității, un fundal care favorizează legături interumane și oferă autenticitate.
Consider că arhitectura este pentru ceilalți o transparență către lumea din interiorul lor, care favorizează apropierea sinelui, apropierea mediului înconjurător și, în sfârșit, apropierea dintre oameni.

Prin urmare, mai degrabă decât ce este arhitectura? sau cum se face arhitectura? îmi îndrept atenția asupra întrebării ce face arhitectura? Mai bine zis, ce poate face arhitectura în contextul actual și cum ar putea lucra arhitectura cu limita?

Am găsit un sat de 300 de locuitori, aflat în centrul țării, aproape de orașul Făgăraș, în nord-vestul județului Brașov, amenințat de depopulare, degradarea severă a locuințelor și dispariția treptată a acestora. Satul Bărcuț este o zonă rurală aflată la limită, ce poate fi privită ca un dezavantaj din perspectiva dezvoltării naționale. Identitatea culturală, istoria și tradiția reprezintă însă caracteristici distinctive puternice care oferă potențial pentru o revitalizare a satului.

Misiunea

În vederea realizării viziunii este necesară realizarea unei suite de intervenții la nivel local și nu numai. Aceste intervenții vizează în principal îmbunătățirea calității locuirii și prezervarea patrimoniului local, odată cu dezvoltarea economiei locale prin intermediul agriculturii, turismului și industriei. Concret, intervențiile necesare sunt următoarele:
– îmbunătățirea infrastructurii și a accesului către satul Bărcuț;
– îmbunătățirea și completarea echipamentelor edilitare;
– completarea cu funcțiunile necesare locuirii (dispensar, școli, magazine etc.);
– atragerea fondurilor europene pentru susținerea dezvoltării agricole și pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu;
– dezvoltarea unor funcțiuni noi care să atragă turiști și populație tânără care să încurajeze educația – centru comunitar, centru pentru meșteșuguri.

Viziunea

Într-un orizont de timp de 10 ani (2026), satul Bărcuț va fi suferit transformări ce au dus la o mai bună gestionare și valorificare a resurselor existente. Satul va fi reușit nu doar să-și păstreze identitatea istorică și culturală, ci să o și valorifice printr-o suită de intervenții și inserții în țesutul existent.
Dezvoltarea satului vizează în principal turismul (ecoturism, turism cultural, agroturism, turism de weekend), patrimoniul (hub pentru meșteșuguri, centru comunitar), dar și agricultura și industria (exploatarea sustenabilă a resurselor de argilă, lemn, gaze naturale).
Satul își va fi dezvoltat funcțiunile, astfel că în momentul despre care vorbim economia va fi susținută în paralel de mai multe sectoare:
– activitatea agricolă (legume, fructe, viticultură) și zootehnică. Pentru dezvoltarea sectorului agricol au fost atrase fonduri europene în vederea dezvoltării de noi unități de producție, colectare și desfacere a produselor locale. Producătorii locali urmează a fi susținuți pentru a-și vinde produsele către oameni sau magazine, dar și să dezvolte activitatea de agroturism;
– turismul. În intervalul de timp preconizat au fost realizate o serie de intervenții asupra cadrului natural (amenajări de zone de agrement pe malul râului și în apropierea pădurilor), cât și în legătură cu elementele de patrimoniu. În sat au fost construite un centru comunitar și un centru de meșteșuguri, unde turiștii și studenții pot învăța despre specificul locului, despre realizarea materialelor tradiționale de construcție și tehnicile de restaurare. Se organizează frecvent workshopuri și ateliere prin care este atras un sector tânăr de populație ce contribuie la revitalizarea locului.
Toți cei care vin în satul Bărcuț, fie în scopul de a învăța, fie cu scopul de a se relaxa, sunt găzduiți în case de patrimoniu care au fost reabilitate conform specificului local și transformate în mici pensiuni, ajutând astfel familiile rezidente să se susțină economic. În zonă este practicat un turism sustenabil și prietenos cu specificul cultural al locului.
Calitatea locuirii a fost îmbunătățită prin dezvoltarea sistemului de echipare edilitară și prin completarea dotărilor comerciale, de învățământ și sănătate.

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog