Dosar tematic iași

Lecția despre cub

O clădire ca oricare alta, un cub din beton era Facultatea de Arhitectură din Iași când i-am călcat pragul pentru prima oară, în anul 1996. Prima mea experiență în acest spațiu nu a fost una estetică, ci a fost legată de conștientizarea senzației care începeam să o înțeleg din ce în ce mai clar - desprinderea de tot ceea ce în percepția mea însemnase liceul - o experiență care ne dezvăluia lumea ca un labirint de informații, alcătuit din momente neomogene ca interes și claritate, pe care le primeam pasivi de la oameni diferiți în capacitatea de a fi buni pedagogi, de a ne inspira și de a ne dezvălui unitatea fascinantă a marii diversități a lumii.

Aici, la facultate, informațiile primite erau interconectate și aservite creației obiectului de arhitectură, erau veritabile instrumente de lucru. Profesori și studenți comunicam pe același palier al creativității, al împlinirii prin frumos a tot ce adăpostea activitate și viață umană. Pentru prima dată tot procesul de învățare avea un sens și o finalitate care presupunea implicare totală, răspuns activ și creativ.

Totul era atât de nou, de provocator și de solicitant, încât spațiul noii noastre vieți, conformația, lumina, detaliile sale existau în mod firesc, atât de bine gândit și realizat, atât de potrivit cu ceea ce aveam nevoie, încât, la început, nici nu le-am conștientizat sau înțeles.

Foarte curând, noi, studenții entuziaști care doream să impresionăm pe toți cu desenele noastre, aveam să înțelegem că ARHITECTURA era atât de aproape încât trebuia doar să ridicăm privirea pentru a o vedea. Eram înconjurați de o adevărată lecție de arhitectură care exprima unitatea dintre tectonic și imponderabil, dintre funcționalitate admirabilă și bogată expresie plastică.