Dosar tematic cluj

Începutul învățământului superior de arhitectură în Cluj-Napoca

Poate că înainte de a vorbi de instruirea în domeniul arhitecturii, ar fi util să amintesc că o inițiere mai elevată în diverse specializări își are începutul în Europa secolului al XII-lea (Universitatea de la Bologna), ca apoi școlile superioare, începând cu sfârșitul Evului Mediu, să se înmulțească încontinuu până în zilele noastre, universitățile devenind în multe orașe o funcție emblematică. În țara noastră, „nașterea” universităților va începe din secolul al XIX-lea (Cluj, Iași, București, Sibiu, Brașov, Alba Iulia), iar în ceea ce privește orașele-gazdă, s-ar putea face și o departajare: orașe universitare de rangul I (sau „centre universitare”), cu o grupare/sistem de universități; orașe universitare de rangul II, cu o singură universitate; orașe universitare de rangul III, cu filială/filiale ale unui oraș de rangul I1, în general, după 1950.