RDW

Meeting bar – Plaza Castilla Madrid

Ramiro Losada Alberto Garcia Arquitectos fotografia011

ARHITECTURA „casă economică” 

contemporană, La Ventilla, Tetuán

După ani și ani de zile în care am locuit și am lucrat în biroul nostru Studio Banana, aflat în cartierul Tetuán din Madrid, am avut șansa de a lucra la un proiect din zonă prin intermediul unui client particular. Cunoaștem foarte bine zona: personalitatea acesteia, ambianța calmă, amplasamentul central, prezența a numeroase ateliere de artă etc. În pofida schimbărilor produse în ultimii ani, personalitatea cartierului a rămas aceeași în ochii locuitorilor săi. Tetuán a fost afectat de numeroase fenomene care s-au produs și în alte orașe în ultimii ani, cum ar fi:   – imigrația – progresele urbanistice – gentrificarea – palimpsestele urbane – dezumanizarea structurilor publice – îmbătrânirea populației   Tetuán este un cartier al contrastelor arhitecturale. Între 1917 și 1926, această zonă era cunoscută pentru casele sale „economice”, case prezente încă în memoria locuitorilor cartierului. Dacă am „contemporaneiza” tradițiile din Tetuán prin construirea unui spațiu cu destinație socială? Dacă am reuși să construim un bar în care să se regăsească atmosfera de mulțumire sufletească a oamenilor care trec pe o stradă din Tetuán vara? Atunci am putea vorbi despre o „casă economică” cu destinație socială.

CONSTRUCȚIA > Să construim repede, economic și responsabil

Structura are la parter un spațiu public care se deschide spre stradă și permite integrarea în viața acesteia, în mijlocul circulației animate din Plaza Castilla. Structura ușoară, boltită, setul de finisaje interioare și construcția fațadei cu integrarea sistemului de iluminat 57889+++ evidențiază dorința de realizare a unui sistem tehnologic de construcție responsabil, rapid și economic, din componente prefabricate. Acoperișul și fațada sunt construite cu ajutorul aceluiași sistem de construcție ușoară, care aduce beneficii economice importante și elimină problemele legate de încălzire. Prezența volumului rezultat este atenuată prin utilizarea a numai două materiale. Fațada este tratată cu mortar alb și este realizată din materiale hidrofuge la exterior și din panouri din lemn de frasin la interior. Am încercat să identificăm cea mai bună soluție luând în considerare amplasamentul, programul și cerințele clientului. Intrarea se face printr-un fel de cutie de metal care înregistrează această acțiune. Chioșcul are o durată de viață de aproximativ 20 de ani, după care poate fi reciclat și/sau reutilizat pentru un alt spațiu public.

Losada García  architects 

Punct de întâlnire Plaza Castilla, Madrid

Arhitecți: Alberto García, Ramiro Losada (LG Architects)

Colaboratori: José Jiménez, Álvaro Carrillo

Fotograf: Alfonso Herranz

Sit: Plaza Castilla, Madrid

Data: 2013

Suprafața: 105 m2

Buget: 65.500 €

Proprietar: Particular

ARCHITECTURE Contemporize “economical 

house”, La Ventilla, Tetuán

After years living and working in our office, in the neighbourhood of Tetuán, Madrid, in the co-working space Studio Banana, we had the opportunity to work on a project in the area through a private client. We knew the neighbourhood perfectly: its character, the calm atmosphere, centrality, presence of art workshops, etc. Despite changes in recent years, the character of the neighbourhood remains for its residents. Tetuán has been impacted by many of the changes that other cities have in recent years such as:   – Immigration – Urban progress – Gentrification – Urban palimpsests – Deshumanization public structures – Aging population   Tetuán is a district with a lot of architectural contrast. Between 1917 and 1926 this area was known for the “economical house.” These homes there are still in the memory in the neighbourhood. If we contemporize the traditions in Tetuán by building a space for social use? What if we transport to the bar the happiness of the group of people that use the Tetuán Street in summer? We could build a “economical houses” with social use.

CONSTRUCTION > Build fast, economically and responsibly

This volume has the public space in the ground floor, with the possibility to open up and be part of the street, diluted between the circulation of the square Plaza Castilla. The light structure bolted, the set of interior finishes and the construction of the facade through light facade systems, manifest the spirit to reach a constructive system responsible, fast, economic, tech: prefabrication. The roof and facade are built with the same lightweight construction system, creating big economic advantages while eliminating any thermal problem. The resulting volume minimizes its presence through the use of only two materials. The facade is treated with white mortar, waterproof outside and ash panelling wood inside. We were looking for the best solution for the place, the program and the client. A metal box allows entry remarking such action. The Kiosk will last for 20 years, after which it may be recycled and/or reused for another public space.

Losada García architects 

Meeting bar Plaza Castilla, Madrid

Architects: Alberto García, Ramiro Losada (LG Architects)

Colaborators: José Jiménez, Álvaro Carrillo

Photographer: Alfonso Herranz

Place: Plaza Castilla, Madrid

Date: 2013

Surface: 105 m2

Budget: 65.500 €

Owner: Private

Comments

comments

Comments are closed.

Powered by Jasper Roberts - Blog