Actualitatea internă

Proiecte culturale ale Uniunii Arhitecților din România 2016

17.05.2017

Și în 2016, Uniunea Arhitecților din România a finanțat din Fondul Timbrul Arhitecturii un număr de 13 proiecte culturale care promovează arhitectura, urbanismul, protejarea și valorificarea patrimoniului construit, meșteșugurile pentru conservare și restaurare, precum și personalitățile importante ale domeniului de care se preocupă organizația. Suma totală a finanțărilor a fost de 269.620 lei. Lista proiectelor admise pentru finanțare este următoarea: În data de 28 noiembrie 2016, UAR a organizat la Centrul de Cultură Arhitecturală Calderon deja tradiționala sesiune de comunicare a rezultatelor obținute de operatorii culturali, precum și a concluziilor acestor experiențe profesionale și culturale, deopotrivă. Prezentăm în continuare câteva dintre aceste proiecte, în baza materialelor primite de la operatorii culturali.