Concurs

Centru Integrat de Transplant la Cluj-Napoca

Perspectivă Babeș

Premiul

I

PINEARQ

S.L.P.

în

asociere

cu

DICO

și

Țigănaș

birou

de

proiectare

S.R.L.

Autor:

arh.

Alberto

de

Pineda

Álvarez,

coautori

arh.

Jenica

Craiu,

arh.

Alexandra

Demetriu,

arh.

Șerban

Țigănaș,

arh.

Alexandrina

Kiss.

Colaboratori:

arh.

Giovanna

Pomo,

arh.

Bogdan

Dragomir,

arh.

Maria

Buiga

Centru

Integrat

de

Transplant

la

Cluj-Napoca

Arhitectură

pentru

echilibru

text:

Șerban

ȚIGĂNAȘ

Povestea locului

Ansamblul clinicilor universitare din Cluj-Napoca este o oază medicală în vestul zonei centrale a municipiului, la câteva sute de metri de Primărie, Casa de Cultură a Studenților și Biblioteca Centrală Universitară. De fapt, întreaga zonă care mărginește centrul orașului spre sud este consacrată mediciniștilor și abundă de studenți. În cafenelele și supermarketurile de aici poți auzi frecvent vorbindu-se franceza, datorită contingentului numeros de studenți internaționali. Într-un cuvânt, „zona clinicilor” este densă și activă, combinând severitatea instituțională a spitalelor pavilionare cu spațiul amplu al incintei, un adevărat parc mapat pe terasele și pantele care le leagă, cu vivacitatea străzilor nu prea largi. Dacă nu cunoști locurile trebuie să fii foarte atent pentru a distinge între clinici, clădiri ale universității, cămine studențești sau locuințe și localuri. Ansamblul a fost realizat în mare parte într-o perioadă relativ scurtă de timp, după un proiect unitar, care îi asigură caracterul puternic și omogen pe o suprafață de câteva hectare. Remarcabile sunt și intervențiile din anii ’60 care se așază în vecinătatea ansamblului principal. Apoi au apărut diferite alte construcții care nu pot fi catalogate ca fiind inspirate arhitectural, chiar dacă fiecare dintre ele rezolvă probleme funcționale apărute în timp. Un astfel de loc trebuie cunoscut și trăit pentru a îl înțelege cu toate nuanțele sale. El este cu atât mai provocator cu cât straturile suprapuse aici contribuie la un farmec aparte, la limita dintre rigoare și dezordine, dintre instituție și libertatea absolută a străzii.


Premiul

II

Echipa:

Vlad

Sebastian

Rusu,

Octav

Olănescu,

Anamaria

Olănescu,

Miruna

Moldovan

CONCEPT URBANISTIC

Impactul urbanistic al amplasării noului spital a fost privit dincolo de apartenența sa la Ansamblul Clinicilor Universitare de Jos, având rezonanțe în ce privește vecinătățile destructurate imediate, prezența Grădinii Miko la vest, respectiv vecinătatea sudică a Ansamblului Clinicilor de Sus. În acest sens se propun două etape de măsuri urbanistice ca orizont de implementare:

Etapa I - vizează realizarea amenajării Ansamblului Clinicilor de Jos, odată cu edificarea noului Centru de Transplant Integrat. Amenajarea incintei propune recuperarea compozițională patrimonială inițială, axa nord-sud recâștigându-și rolul structurant și funcțional în cadrul ansamblului. Se păstrează accesul auto și pietonal pentru fiecare terasă în parte, însă fără amenajarea de parcări la suprafață, acestea fiind posibile într-un corp nou de parcări suprateran, propus disimulat în taluzul existent în partea nord-estică a incintei. Din punct de vedere peisager, se mențin arborii notabili existenți și se completează cu plantații de aliniament care întăresc rolul structurant al axei principale de compoziție și al liniilor de forță ale celor trei terase. Curțile pavilioanelor s-au tratat peisager în funcție de orientarea cardinală, onorant spre nord - în dreptul acceselor principale - și intim spre sud, în concordanță cu funcțiunea de repaos și contemplare. Întreg ansamblul se propune să beneficieze de un sistem integrat de preluare a apelor pluviale, o parte a curților pavilioanelor fiind amenajate sub forma unor grădini pluviale.

Amenajarea parcului istoric al incintei cuprinde analiza și inventarierea vegetației înalte existente, păstrarea vechilor trasee și alei istorice și crearea de noi conexiuni în vederea reabilitării acestui spațiu verde. Având în vedere că zonă verde este dispusă pe o pantă accentuată orientată către nord se va studia posibilitatea de a crea mici poieni prin eliminarea arborilor bolnavi sau bătrâni astfel încât lumina soarelui să poată pătrunde către aceste zone. Vechile alei și trasee istorice vor fi particularizate prin dispunerea de vegetație joasă (vegetație tapisantă și arbuști) care prin alegerea unor specii identitare (menționate în planul de situație 1:500) vor dinamiza și contribui la definirea unui caracter unic acestui loc, un caracter terapeutic, tonic, regenerant.


Premiul

III

Autor:

Maria-Iulia

Stanciu,

Florian

Stanciu

Coautori:

Cosmin

Gălățianu,

Cosmin

Valentin

Georgescu,

Octavian

Bîrsan,

Cristian

Alexandru

Beșliu,

Cezara

Lorenț,

Oana

Grămadă,

Roberta

Furmușelu,

Eduard

Untaru

Colaboratori

arhitectură:

Nela

Andrieș,

Ana

Cătălina

Mușetescu

Colaboratori

specialități:

ing.

Kristian

Kiss

Piazza, Villa, Clinica și Orașul grădină

Dispunerea pe parcelă a noului centru integrat de transplant Cluj-Napoca s-a ivit natural din constrângerile și limitările impuse de împrejurimi și vecinătăți în măsura în care am încercat, în același timp, restaurarea aleilor pietonale istorice, facilitarea legăturilor urbane care traversează zona propusă studiului, eliberarea și lățirea trotuarelor din imediata apropiere a sitului și, de asemenea, organizarea și prioritizarea accesurilor auto. Însă poate mai presus de toate acestea, a planat evidența ansamblului istoric al Clinicilor Universitare ca sumă de artefacte construite, construcții pavilionare așezate laolaltă sub forma unor înșiruiri și aglutinări autonome de camere după o ordine de o claritate care nu este cea a orașului dezvoltat spontan, ci mai degrabă este acolo ca să se potențeze reciproc cu orașul medieval transilvănean care-l înconjoară.